Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Komunikacja redaktora i serwera.

Starsze testery AT3600 i ATi wykorzystują RS232 do komunikacji między edytorem a serwerem.
Jest to również dostępne w AT5600 z dodatkowymi opcjami połączeń;
(A) Bezpośrednie sterowanie USB (edytor) i , (B) DHCP przez Ethernet (serwer)

Komunikacja z redaktorem AT

Istnieją dwie możliwości ustanowienia połączenia pomiędzy edytorem AT Editor (PC) i AT5600.
Można to zrobić za pomocą kabla RS232 LUB bezpośredniego kabla USB.
Większość nowoczesnych komputerów PC nie ma natywnego portu RS232, ale można użyć kabla AT5600 RS232 z adapterem konwertera USB na RS232.

1. EDYTOR - RS232

1.1 Do sterowania AT5600 za pomocą oprogramowania komputerowego AT Editor za pomocą RS232 potrzebny jest kabel 77-015 AT Editor
Podłącz żeńską końcówkę kabla RS232 do portu pomocniczego AT5600
Następnie drugą końcówkę żeńską do komputera (lub użyj adaptera RS232-USB, jeśli port RS232 nie jest dostępny w komputerze).

77-015 Kabel edytora AT
77-015 Kabel edytora AT
Pierwszy koniec RS232 do portu pomocniczego AT5600
Pierwszy koniec RS232 do portu pomocniczego AT5600

1.2 Należy pamiętać, że kabel 77-015 AT Editor ma inną konfigurację PIN w porównaniu do innych popularnych kabli RS232

Połączenie będzie udane tylko w przypadku użycia kabla VOLTECH 77-015 AT Editor .

Adapter RS232-USB
Adapter RS232-USB
Edytor Konfiguracja RS232
Edytor Konfiguracja RS232

2. EDYTOR - USB

2.1 Alternatywną metodą jest użycie zwykłego kabla USB „ A-B” .
Przed konfiguracją należy zainstalować sterownik USB.
Proszę pobrać i zainstalować sterownik USB AT5600 tutaj .
Po instalacji podłącz końcówkę USB „B” do prawego przedniego portu USB „B” AT5600
Następnie podłącz drugi koniec do komputera.
Ostateczna konfiguracja powinna wyglądać tak, jak pokazano.

Kabel USB „A” – „B”.
Kabel USB „A” – „B”.
AT5600 - Konfiguracja USB edytora
AT5600 - Konfiguracja USB edytora

2.2 Aby sprawdzić, czy sterowniki USB zostały poprawnie zainstalowane, w ustawieniach portu komputera wyświetli się AT5600 (COM#).

Upewnij się, że AT5600 jest podłączony i włączony, aby port COM został automatycznie wykryty.

zobacz Menedżer urządzeń systemu Windows > Porty > COM&LPT

Podłączony USB
Podłączony USB

2.3 Gdy AT5600 będzie widoczny w menedżerze urządzeń, port COM można wybrać w edytorze AT w obszarze Konfiguracja > Komunikacja.

Umożliwi to pobranie programów lub aktualizację oprogramowania sprzętowego.

Komunikacja
Komunikacja
Skonfiguruj komunikację
Skonfiguruj komunikację

Komunikacja z serwerem AT

Istnieją dwie możliwości ustanowienia połączenia pomiędzy serwerem AT (PC) i AT5600.
Odbywa się to za pomocą kabla RS232 LUB kabla Ethernet za pośrednictwem sieci firmowej.
Większość nowoczesnych komputerów PC nie ma natywnego portu RS232, ale można użyć kabla AT5600 RS232 z adapterem konwertera USB na RS232.

1. SERWER - RS232

1.1
Aby komunikować się z serwerem AT5600 za pomocą RS232, należy użyć kabla serwerowego AT 77-016 RS232 AT .
Podłącz 25-pinową końcówkę do portu SERVER w AT5600.

77-016 Kabel serwerowy RS232 AT
77-016 Kabel serwerowy RS232 AT
Port SERWERA AT5600
Port SERWERA AT5600

1.2
Następnie podłącz drugi koniec do komputera (lub użyj adaptera RS232-USB, jeśli port RS232 nie jest dostępny w komputerze)

Adapter RS232-USB
Adapter RS232-USB
AT5600 - Konfiguracja serwera RS232
AT5600 - Konfiguracja serwera RS232

1.3
Zmień/sprawdź, czy metoda komunikacji serwera AT5600 jest ustawiona na RS232

Ustawienie metody komunikacji serwera AT5600
Ustawienie metody komunikacji serwera AT5600

1.4
Aby potwierdzić, czy konfiguracja przebiegła pomyślnie, po uruchomieniu aplikacji komputerowej AT Server zostanie wyświetlona lista dostępnych portów COM

Kliknij, aby wybrać i włączyć port(y) COM, który ma być używany, a następnie kliknij 'OK'.

Porty COM serwera AT
Porty COM serwera AT

1,5
Po wybraniu portu COM, w głównym oknie AT Server wyświetlą się zakładki COM#.

W przykładzie AT5600 ma dostępne 2 porty COM (COM3+COM4), z których oba są gotowe do odbioru danych z testera.

Główne okno serwera AT
Główne okno serwera AT

2. SERWER - ETHERNET

2.1 Inną metodą jest użycie zwykłego kabla Ethernet.

Podłącz pierwszy koniec do portu Ethernet AT5600.
Następnie podłącz drugi koniec do serwera DHCP (lub routera).

kabel Ethernet
kabel Ethernet
Port Ethernet AT5600
Port Ethernet AT5600

2.2 Upewnij się, że komputer jest podłączony do tej samej sieci, do której podłączony jest AT5600.

AT5600 - Konfiguracja sieci Ethernet SERWERA
AT5600 - Konfiguracja sieci Ethernet SERWERA

2.3 Aby potwierdzić, czy konfiguracja się powiodła, otwórz aplikację AT Server.

Następnie przejdź do zakładki „Sieć” i kliknij „Włącz komunikację sieciową”.

Następnie kliknij „Odśwież”, aby ponownie załadować listę urządzeń AT5600 podłączonych do sieci.

Ustawienia karty SIEĆ serwera
Ustawienia karty SIEĆ serwera

2.4 Niezależnie od konfiguracji AT5600, urządzenie powinno zawsze zostać rozpoznane przez sieć i przydzielone mu adres IP przez sieciowy serwer DHCP .

Ten przykład pokazuje IP=192.168.1.227

Urządzenie AT5600 będzie musiało zostać skonfigurowane przy użyciu adresu IP serwera AT
Tutaj jest 192.168.151

Obejrzyj ten film , aby zapoznać się krok po kroku z opisem kroków na panelu przednim AT5600, aby zaprogramować adres IP serwera w AT5600.

Konfiguracja AT5600
Konfiguracja AT5600