Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Dodanie DC1000A do istniejącej konfiguracji testera AT

DC1000A integruje się z istniejącą instalacją testerów AT, umożliwiając szybkie i automatyczne testowanie niepożądanego nasycenia rdzenia.

Rozszerza to możliwości testowania prądu stałego na pokładzie z 0,4 A DC (AT36) lub 1 A DC (AT56) do 25 A DC.
Dodatkowe zasilacze DC1000A można układać w stosy, aby jeszcze bardziej rozszerzyć to do 50 A DC (2 jednostki), 75 A DC (3 jednostki)... do maksymalnie 20 jednostek (500 A DC).

We wszystkich przypadkach tester AT kontroluje DC1000A, gdy jest to wymagane przez program testowy *.ATP, dodając testy LSBX, LPBX lub ZBX do programu.
Utrzymuje to prostą ideę systemu programowania „Run + Pass or Fail”, a wszystkie testy są kontrolowane z jednego centralnego programu testowego.

Podczas testu polaryzacji DC AT automatycznie włącza DC1000 do wymaganego poziomu DC, sprawdza stabilizację zarówno sygnału polaryzacji DC z DC1000A, jak i sygnału AC, który stosuje AT, a następnie szybko wykonuje żądany pomiar indukcyjności lub Impedancja.

Ten przewodnik zawiera krótki przegląd połączeń komunikacyjnych dla różnych przypadków użycia oraz przykłady metod połączeń, które można zastosować, aby uzyskać najlepsze wyniki szybko i za każdym razem, gdy testujesz.

Uwaga: wszystkie porady dotyczące pomocy technicznej są identyczne dla starszego modelu DC1000, jak również dla nowszego modelu DC1000A

1) KONFIGURACJA KOMUNIKACJI DC+AT

Poniżej przedstawiono konfiguracje kabli komunikacyjnych wymagane przez AT Editor i AT Server podczas korzystania z DC1000.
Jest to niewielka modyfikacja starszych połączeń RS232, z których już korzystasz.

AT5600 może korzystać z tego samego RS232 lub alternatywnie z nowszych opcji bezpośredniego USB lub Ethernet.

1a) DC1000 i edytor AT za pomocą RS232
(AT5600 lub AT3600 lub ATI)

i) Podłącz AT AUX z tyłu AT do DC1000 RS232 IN za pomocą
77-046 prosty przewód MF 9w-9w dostarczany z DC1000. (A)

ii) Podłącz komputer z uruchomionym programem AT Editor (być może używasz złącza USB-RS232
konwerter tutaj) do portu DC1000 RS232 OUT za pomocą 9w-9w FF AT Editor
ołów (B) (77-015). To jest twój istniejący kabel AT Editor, który został dostarczony z AT

KONFIGURACJA KOMUNIKACJI DC+AT
KONFIGURACJA KOMUNIKACJI DC+AT
1b) DC1000 i serwer AT przy użyciu RS232
(AT5600 lub AT3600 lub ATI)

i) Podłącz AT AUX z tyłu AT do DC1000 RS232 IN za pomocą
77-046 prosty przewód MF 9w-9w dostarczany z DC1000. (A)

ii) Podłącz komputer PC z uruchomionym serwerem AT (być może używasz dodatkowego złącza USB-RS232
konwerter tutaj) do PORTU SERWERA AT za pomocą przewodu 9w-25w FF AT Server (B)
(77-016). To jest twój istniejący kabel AT Server dostarczony z AT)

DC1000 i serwer AT za pomocą RS232
DC1000 i serwer AT za pomocą RS232
1c) DC1000 i edytor AT przez USB
(tylko AT5600)

i) Podłącz AT AUX z tyłu AT do DC1000 RS232 IN za pomocą
77-046 prosty przewód MF 9w-9w dostarczany z DC1000. (A)

ii) Podłącz komputer PC z uruchomionym edytorem AT do portu USB-B AT5600, używając
standardowy kabel USB. To jest twój istniejący kabel AT USB dostarczony z AT

DC1000 i AT Editor przez USB
DC1000 i AT Editor przez USB
1d) DC1000 i serwer AT przy użyciu ETHERNET
(tylko AT5600)


i) Podłącz AT AUX z tyłu AT do DC1000 RS232 IN za pomocą
77-046 prosty przewód MF 9w-9w dostarczany z DC1000. (A)

ii) Podłącz komputer , na którym działa serwer AT, do ważnego koncentratora DHCP w sieci
za pomocą standardowego kabla Ethernet. (B)

iii) Podłącz AT5600 PORT ETHERNET do ważnego koncentratora DHCP w swojej sieci
za pomocą standardowego kabla Ethernet. (B)

Serwer DC1000 i AT przy użyciu sieci ETHERNET (TYLKO AT5600)
Serwer DC1000 i AT przy użyciu sieci ETHERNET (TYLKO AT5600)
1e) UWAGI

i) We wszystkich przypadkach możliwe jest jednoczesne stałe podłączenie zarówno edytora AT, jak i serwera AT , a następnie ich używanie w razie potrzeby.
Zostały one pokazane indywidualnie powyżej dla uproszczenia.
W przypadku RS232 wymagałoby to 2 ważnych portów RS232 PC COM, jednego dla AT Server i jednego dla AT Editor.

ii) Każdy DC1000 będzie również wymagał podłączenia portu blokady, aby umożliwić włączenie wyjścia DC. (Jeśli nie jest zablokowany, po włączeniu zobaczysz kod błędu E009)
Można to zrobić albo
A, Indywidualnie za pomocą dostarczonej wtyczki obejściowej ( 91-256 ) na każdym urządzeniu
B, W przypadku używania wielu DC1000, używania jednej wtyczki blokady i łączenia pozostałych blokad (patrz Wiele DC1000 )
B, zintegrowany z istniejącym systemem blokad AT (patrz Podręcznik użytkownika DC1000A, rozdział 5)

iii) Jeśli używasz wielu DC1000 do generowania większego prądu, patrz Korzystanie z wielu DC1000
W tym przypadku AT Tester widzi wiele DC1000 jako jedną jednostkę i automatycznie steruje nadrzędnym DC1000, który z kolei kontroluje podrzędne jednostki DC1000.
Jednostki nie muszą być specjalnie konfigurowane jako jednostki Master lub Slave - nadal są identyczne.
Połączenie COMMS zgodnie z opisem na stronie „Korzystanie z wielu urządzeń” automatycznie ustawi jedną jednostkę jako jednostkę nadrzędną, a pozostałe jako jednostki podrzędne.
Rozważmy na przykład przypadek użycia 2 DC1000 do wygenerowania 40 A prądu stałego.
Program testowy AT36/At56/ATi wymagałby po prostu 40 amperów prądu stałego
Gdy program jest uruchomiony, każdy DC1000 automatycznie ustawi się na 20 amperów.

iv) Niezależnie od tego, czy korzystasz z edytora, czy serwera, w dowolnej metodzie komunikacji, warto zauważyć, że we wszystkich przypadkach to AT5600 kontroluje DC1000.
Program testowy (*.ATP) jest zapisywany i ładowany do AT5600.
Gdy program jest uruchomiony, AT5600 steruje DC1000 w razie potrzeby (LSBX, LPBX, ZBX) ZA POMOCĄ programu.

2) WYKONANIE DOBRYCH POŁĄCZEŃ TESTOWYCH

We wszystkich przypadkach główną kwestią podczas integracji DC1000 z istniejącą konfiguracją jest upewnienie się, że cała ścieżka od DC1000,
przez testowany egzemplarz iz powrotem do DC1000 ma okablowanie zdolne do przenoszenia prądu polaryzacji DC, który chcesz zastosować.

Zapobiegnie to nagrzewaniu się przewodów przewodzących prąd stały i zatrzyma wszelkie wynikające z tego spadki napięcia na ścieżce prądu stałego, które wpłyną na prąd przemienny
pomiary.

2a DC1A Połączenia z uchwytem uniwersalnym — Kelvin

W tym prostym przypadku 2-pinowa cewka indukcyjna ma wyjście DC1000 podawane bezpośrednio przez nią za pomocą przewodów DC1000 i zacisków krokodylkowych.
Istniejące odprowadzenia AT Kelvina są nadal używane w węzłach AT 2 i 20 do odczytu LSBX (i wszelkich innych zaprogramowanych testów).
Ponieważ nie będą one przenosić prądu stałego o natężeniu 25 A, nadal mogą to być standardowe zaciski + przewody o natężeniu 2 A.

2a DC1A Połączenia z uchwytem uniwersalnym — Kelvin
2a DC1A Połączenia z uchwytem uniwersalnym — Kelvin
2b Połączenia DC1A z uchwytem uniwersalnym — bez skali Kelvina

Tutaj pokazano prostszą konfigurację tej samej części.
DC1000 został podłączony do uniwersalnych węzłów mocujących (ponownie 2+20), a krótkie kable i zaciski o natężeniu 25 A są następnie używane do wspólnego połączenia AT i połączenia DC1000 z UUT.

Ponownie, ścieżka DC ma wartość znamionową 25 A.
Należy zauważyć, że w tym przykładzie 4-przewodowe rzeczywiste połączenia Kelvina nie są już utrzymywane aż do testowanego egzemplarza, ponieważ wtyki zwierające zostały użyte do podłączenia źródła do pomiaru w urządzeniu.
Niewielkie zmniejszenie dokładności pomiaru może być akceptowalnym kompromisem w stosunku do wynikającej z tego łatwości podłączenia.

2b Połączenia DC1A z uchwytem uniwersalnym — bez skali Kelvina
2b Połączenia DC1A z uchwytem uniwersalnym — bez skali Kelvina
2c DC1A Połączenie z istniejącym urządzeniem niestandardowym

W pokazanym przypadku transformator SMPS jest testowany przy użyciu wciskanego 12-pinowego kołka Kelvina.
Oprawa została zmodyfikowana tak, aby zawierała 2 x 4 mm 25-amperowe gniazda połączeniowe do podłączenia DC1000 do oprawy.
Te gniazda 4 mm są następnie podłączane wewnątrz oprawy do pinów 2 + 4 transformatora.

Oprawa może być nadal używana na częściach o tym samym rozstawie styków, nawet bez podłączonego DC1000, ponieważ ścieżka prądowa DC1000 jest niezależna od normalnego źródła i pomiaru 2 A.

2c DC1A Połączenie z istniejącym urządzeniem niestandardowym
2c DC1A Połączenie z istniejącym urządzeniem niestandardowym
2d Uwagi dotyczące okablowania osprzętu

Tutaj pokazano schematyczny widok tego samego urządzenia.

Pokazuje jedno z gniazd 4 mm i kabel 25 A dla ścieżki DC.

Istniejące okablowanie o natężeniu 2 A dla źródła AT i węzłów pomiarowych AT można pozostawić tak, jak zostało pierwotnie wyprodukowane.

2d Uwagi dotyczące okablowania osprzętu
2d Uwagi dotyczące okablowania osprzętu
2e Korzystanie z wielu DC1A dla > 25 amperów

Należy zachować ostrożność podczas używania wielu DC1000 do generowania > 25 amperów.

Każdy przewód DC1000 ORAZ wtyczki są zaprojektowane na 25 amperów, więc układanie przewodów w stos może potencjalnie powodować efekty cieplne i spadki napięcia, ponieważ części łańcucha będą przenosić więcej niż znamionowe 25 amperów. (patrz rysunek)

W takich przypadkach należy wykonać indywidualne połączenia z UUT lub, jeśli chcesz, za pomocą odpowiedniej szyny zbiorczej, która jest przystosowana do prądu, który chcesz zastosować

2e Używanie wielu DC1A dla > 25 A
2e Używanie wielu DC1A dla > 25 A
2f Polaryzacja DC1000 względem AT5600

Należy zachować ostrożność podczas podłączania przewodów DC1000 do testowanego egzemplarza.
Testy LSBX/LPBX/ZBX w twoim programie testowym określą również, które węzły są HI i LO dla tego pomiaru.
Należy upewnić się, że podczas podłączania DC1000 do tych węzłów zachowana jest ta sama polaryzacja.
Dotyczy to również wykonywania kompensacji przerwy lub zwarcia.

1) prosty schemat 1 uzwojenia
1) prosty schemat 1 uzwojenia
2) LSBX zaprogramowany z Node17/A = HI i Node3/B = LO
2) LSBX zaprogramowany z Node17/A = HI i Node3/B = LO
3) Prawidłowo – przewody DC mają taką samą polaryzację jak AT5600
3) Prawidłowo – przewody DC mają taką samą polaryzację jak AT5600
4) NIEPOPRAWNIE — przewody prądu stałego mają odwróconą polaryzację jak w przypadku AT5600
4) NIEPOPRAWNIE — przewody prądu stałego mają odwróconą polaryzację jak w przypadku AT5600
Dalsza lektura

Dalsze porady można znaleźć w instrukcji obsługi DC1000, rozdział 6
Zawiera również wskazówki dotyczące najlepszych praktyk w zakresie ochrony DC1000 podczas korzystania z DC1000 z wbudowanym testem wysokiego napięcia w AT5600/AT3600.

Proszę zobaczyć
Rozdział 6.3. Korzystanie z testów IR, HPDC, HPAC, DCRT, ACRT, DCVB, ACVB
Rozdział 6.4. Korzystanie z testów ILK, SURG, MAGI, STRW, WATT, LZO