Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Testowanie diagnostyczne za pomocą AT5600

Nowa funkcja — zbiera dodatkowe dane testowe w przypadku niepowodzenia testu

Zbieraj dodatkowe dane, aby badać awarie tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

AT5600 to pierwszy w ofercie testerów magnetycznych firmy Voltech wyposażony w funkcję automatycznej diagnostyki lub „testu w przypadku awarii”.

Oznacza to zestaw dodatkowych testów, które należy uruchomić tylko w przypadku niepowodzenia głównego programu testowego.
Określenie testów diagnostycznych umożliwia przechwycenie cennych informacji o trybie awaryjnym i wprowadzenie ich do systemu kontroli jakości, przy jednoczesnym utrzymaniu produktywności i przepustowości linii produkcyjnej.

Dlaczego warto korzystać z testów diagnostycznych?

Twoja strategia testów produkcyjnych zostanie zaprojektowana pod kątem maksymalnej przepustowości i produktywności na linii produkcyjnej.

Jednak w przypadku, gdy jednostka nie przejdzie testów w programie głównym, Twój system kontroli jakości będzie potrzebował bardziej szczegółowych informacji o przyczynach niepowodzenia.

Proszę rozważyć następujące dwa przykładowe przypadki użycia.

Transformator
Transformator

Przypadek użycia 1: Testowanie transformatora z wieloma uzwojeniami wtórnymi

Powszechną strategią testowania wysokiej wydajności transformatora z wieloma uzwojeniami wtórnymi jest jednoczesne wykonanie testów Hi-Pot pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i wszystkimi trzema uzwojeniami wtórnymi. Jeśli jednak urządzenie nie przejdzie tego testu, warto pójść dalej i sprawdzić, które uzwojenie jest uszkodzone.
Na przykład transformator zasilania sieciowego może mieć uzwojenie pierwotne i trzy wtórne, używane do konwersji 240 V na 1 5 V, 12 V i 5 V.

Tradycyjna strategia testowania polegałaby na wykonaniu testu Hi-Pot pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i każdym wtórnym w sposób sekwencyjny, aby zweryfikować zgodność urządzenia z wymogami bezpieczeństwa (rysunek 1).

Normy bezpieczeństwa zazwyczaj określają czas przebywania w takich testach, wymagający około 10 sekund na test, a zatem całkowity czas testu Hi-pot wynoszący 30 sekund.

Tradycyjna strategia testowa
Tradycyjna strategia testowa

Strategią zwiększającą produktywność byłoby wykorzystanie AT5600 do jednoczesnego wykonywania wszystkich trzech testów Hi-Pot, skracając czas rutynowych testów z 30 do 10 sekund na jednostkę (rysunek 2).

Jednoczesne badanie Hipota
Jednoczesne badanie Hipota

Jeśli urządzenie przejdzie pomyślnie, nie jest wymagane żadne dodatkowe działanie.
W przypadku niepowodzenia testu można skorzystać z funkcji testu diagnostycznego AT5600, aby przeprowadzić 3 indywidualne testy HI-POT w celu kwalifikacji i szczegółowego zrozumienia awarii.

W ten sposób AT5600 zapewnia „to, co najlepsze z obu światów”: szybkie testowanie bezpieczeństwa: dokładną diagnostykę i informacje o kontroli jakości w przypadku awarii.

Przypadek użycia 2: Testowanie wielu transformatorów dyskretnych

AT5600 umożliwia wykonanie do 20 połączeń czteroprzewodowych.
Możliwe jest zatem jednoczesne testowanie pięciu prostych dwuuzwojeniowych transformatorów czteropinowych (na przykład transformatorów impulsowych) przy użyciu odpowiedniego przyrządu testowego.
To nie tylko skraca czas testu, ale także sprawia, że ładowanie części do uchwytu jest szybsze (rysunek 3).

W tym przypadku główny program testowy zostałby zaprojektowany w celu indywidualnego przetestowania transformatorów w celu prostszych (i szybszych) pomiarów rezystancji, indukcyjności szeregowej i przekładni zwojowej; a następnie uruchom testy (takie jak Hi-pot), które wymagają jednoczesnego czasu przebywania na wszystkich pięciu urządzeniach (tj. wszystkie urządzenia podstawowe jako HI i wszystkie urządzenia wtórne jako LO).

Tylko w przypadku niepowodzenia testu łączonego konieczne jest przeprowadzenie indywidualnych testów Hi-Pot w celu wykrycia, która z części spowodowała awarię.
Teraz możesz to zrobić za pomocą testu diagnostycznego.

Testowanie wielu dyskretnych komponentów
Testowanie wielu dyskretnych komponentów
Testy diagnostyczne
Testy diagnostyczne

Jak programować testy diagnostyczne?

Najnowsza wersja oprogramowania AT EDITOR firmy Voltech (V3.44.00 i nowsze) ułatwia określanie testów diagnostycznych.

W głównym programie testowym możesz określić dowolną sekwencję testów, które mają zostać uruchomione w przypadku niepowodzenia testu.

Wystarczy kliknąć zakładkę „Testy diagnostyczne” i wybrać żądaną specyfikację testu diagnostycznego.

Czy testy diagnostyczne będą działać na moim testerze AT3600 / ATi?

AT3600 i ATi
AT3600 i ATi

Funkcja testu diagnostycznego jest dostępna tylko w modelu AT5600. Nie jest oferowany przez AT3600 ani ATi.

Jednakże nadal można używać programów testowych opracowanych dla AT5600 ze sprzętem Voltech poprzedniej generacji. Główny program testowy zostanie uruchomiony na starszych testerach, a testy diagnostyczne zostaną po prostu zignorowane.

To wspólne podejście do programowania upraszcza tworzenie i konserwację programów testowych oraz ułatwia budowanie środowisk testowych zawierających dowolną kombinację testerów AT5600, AT3600 lub ATi.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania dotyczące opcji diagnostycznej? Uwagi?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego lub potrzebujesz pomocy w modernizacji swojego AT5600, aby móc korzystać z nowych funkcji, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.