Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Testowanie audytowe za pomocą AT5600

Nowa funkcja — automatyzuje okresowe dodatkowe testy całej partii

Okresowo wywołuj dodatkowe testy, aby bardziej szczegółowo zautomatyzować audyty wsadowe

Tester elementów uzwojonych AT5600 firmy Voltech posiada funkcję testu audytu, która pozwala połączyć szybkość i produktywność potrzebną w procesie produkcyjnym z podwyższonym poziomem zapewnienia jakości.

Funkcja testu audytowego wykonuje rozszerzony zakres testów na zaprogramowanym procencie serii produkcyjnej, bez przerywania przepływu produkcji.
Zastosowanie bardziej rygorystycznych testów do próbki całego cyklu produkcyjnego zapewnia całkowitą widoczność materiałów i jakości komponentów, a także wydajności operacji montażu. Możesz wybrać dowolną kombinację testów zainstalowanych na AT5600 i dowolną częstotliwość testowania od „co drugi test” do „jeden na każde 999”.

Dlaczego powinienem korzystać z testów audytowych?

AT5600 już zapewnia zintegrowane i szybkie środowisko do testowania dowolnego elementu uzwojenia i może automatycznie przechowywać wyniki na potrzeby analizy trendów i sprawdzania odchylenia standardowego. Jednak w wielu przypadkach system produkcyjny może wymagać dodatkowej procedury audytu, która sprawdza parametry parametrów poza już zdefiniowanym programem testów. Typowe przypadki użycia obejmują:

A) Niektóre normy pozwalają na szybkie testowanie komponentów przy napięciu wyższym niż znamionowe: na przykład UL1411 uznaje, że testowanie Hi Pot przy 2,7 kV przez 1 sekundę jest równoważne 1,2 kV przez 60 sekund. Funkcja testu audytu umożliwia okresowe testowanie próbek przy niższym napięciu i dłuższym czasie testu, aby zapewnić empiryczny dowód tego założenia

B) Uniwersalny transformator wejściowy sieciowy, zaprojektowany do pracy przy napięciu 240 V/50 Hz i 110 V/60 Hz, byłby zazwyczaj testowany podczas produkcji przy napięciu 240 V. Testy audytowe umożliwiłyby próbne przetestowanie wydajności rdzeni przy napięciu 110 V i odpowiedzi transformatora przy 60 Hz

C) Poddanie jednej na 100 jednostek testowi kontrolnemu prądu magnesującego w różnych częstotliwościach może zostać wykorzystane do sprawdzenia, czy materiał rdzenia jest spójny w całej partii

Audyt AT56
Audyt AT56

Jak zaprogramować testy audytowe?

Najnowsza wersja programu AT EDITOR (V3.44.00 i nowsze) umożliwia określenie dowolnej sekwencji testów jako testów audytowych.
Można je następnie uruchamiać z wybraną przez Ciebie częstotliwością.

KROK 1

KROK 1

Określ „Testy ogólne”, które mają być wykonywane za każdym razem w normalny sposób.

KROK 2

KROK 2

Kliknij zakładkę „Testy audytu” i w podobny sposób dodaj opcjonalne „Testy audytu”.

KROK 3

KROK 3

Na koniec w „Program > Opcje” określ, jak często chcesz przeprowadzać testy audytowe.

Czy funkcja testu audytu będzie działać na moim testerze AT3600 / ATi?

AT3600 i ATi
AT3600 i ATi

Dodatkowe okresowe testy zapewniane przez funkcję testu audytu są dostępne tylko w modelu AT5600. Nie jest oferowany przez AT3600 ani ATi.

Jednakże nadal można używać programów testowych opracowanych dla AT5600 ze sprzętem Voltech poprzedniej generacji. Główny program testowy będzie działał na starszych testerach, a testy audytowe zostaną po prostu zignorowane.

To wspólne podejście do programowania upraszcza tworzenie i konserwację programów testowych oraz ułatwia budowanie środowisk testowych zawierających dowolną kombinację testerów AT5600, AT3600 lub ATi.

Skontaktuj się z nami

Pytania dotyczące testów audytowych? Uwagi?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego lub potrzebujesz pomocy w modernizacji swojego AT5600, aby móc korzystać z nowych funkcji, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.