Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Skrócona instrukcja obsługi — DC1000A z dowolnym miernikiem LCR

Precyzyjne źródło prądu polaryzacji DC1000A charakteryzuje się unikalną opatentowaną technologią, która pozwala na jego użycie z miernikiem LCR niemal każdego producenta.

Korzystając z przewodów pomiarowych dostarczonych z DC1000 i miernikiem LCR, można szybko i łatwo skonfigurować środowisko do testowania cewki indukcyjnej w rzeczywistych warunkach polaryzacji prądu stałego.
Ta sama rada dotyczy również starszego modelu DC1000.

Konfiguracja i rozgrzewka

Podobnie jak w przypadku każdego sprzętu pomiarowego, należy poczekać, aż DC1000A i LCR się rozgrzeją, aby zapewnić stabilne odczyty.

Sugerowane czasy nagrzewania można znaleźć w instrukcji obsługi miernika LCR.

Włącz DC1000A, podłączając system blokad do portu Interlock IN z tyłu urządzenia lub użyj wtyczki Interlock Override dostarczonej wraz z urządzeniem.

PRZYGOTOWANIE I ROZGRZEWKA
PRZYGOTOWANIE I ROZGRZEWKA
Kompensacja obwodu otwartego

1 Usuń wszystkie UUT (testowane jednostki).
2 Staraj się trzymać wszystkie przewody pomiarowe w tej samej pozycji, w której znajduje się testowany egzemplarz.
3 Włącz DC1000A.
4 Ustaw DC1000A na 0,00A, w razie potrzeby za pomocą pokrętła.
5 Ustaw wyjście DC1000A na ON (naciśnij przycisk „wyjście”).
6 Wykonaj kompensację przerwy w obwodzie na liczniku LCR (czasami nazywaną „korektą przerwy”).
7 Pamiętaj o kompensacji na wszystkich częstotliwościach, przy których chcesz mierzyć.

Kompensacja obwodu otwartego
Kompensacja obwodu otwartego
Kompensacja zwarć


1 Załóż zwarcie pomiędzy wszystkimi przewodami.
Idealnie nadaje się do tego szyna zbiorcza lub gruby drut miedziany, ponieważ zapewni dobry kontakt ze wszystkimi czterema zaciskami.
Staraj się trzymać wszystkie przewody pomiarowe w tej samej pozycji, w której znajduje się testowany egzemplarz.
2 Włącz DC1000A.
3 Ustaw DC1000A na 0,00A, w razie potrzeby za pomocą pokrętła.
4 Ustaw wyjście DC1000A na ON (naciśnij przycisk „wyjście”).
5 Wykonaj kompensację zwarcia na mierniku LCR (czasami nazywaną „korektą zwarcia”).
6 Pamiętaj o kompensacji na wszystkich częstotliwościach, przy których chcesz mierzyć.

Kompensacja zwarcia
Kompensacja zwarcia
Pomiar pod obciążeniem

Po skompensowaniu LCR dla przewodów i DC1000A można teraz wykonywać pomiary pod obciążeniem.


1 Wyłącz wyjście DC1000A.
2 Dodaj testowany egzemplarz z powrotem do obwodu, starając się utrzymać przewody pomiarowe w tej samej pozycji, co podczas kompensacji.
3 Za pomocą pokrętła wybierz wymagany prąd polaryzacji DC.
4 Włącz prąd polaryzacji DC, naciskając przycisk OUTPUT.
5 Wykonaj pomiary na LCR.
6 Poziom polaryzacji prądu stałego można regulować, gdy wyjście jest włączone za pomocą pokrętła.

Pomiar pod obciążeniem
Pomiar pod obciążeniem
Najlepsze praktyki / Przypomnienia

1) NIE odłączaj testowanego egzemplarza ani LCR, gdy DC1000 działa.
2) Zawsze usuwaj prąd polaryzacji DC, wyłączając przycisk OUTPUT przed odłączeniem testowanego egzemplarza lub miernika LCR.
3) Zawsze staraj się utrzymywać wszystkie przewody w tej samej pozycji , aby poprawić dokładność kompensacji, a tym samym dokładność pomiarów.
4) Aby uzyskać najlepszą wydajność, połącz gniazdo uziemienia z przodu DC1000 z gniazdem uziemienia miernika LCR.
5) Zapoznaj się z instrukcją miernika LCR, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące kompensacji LCR i ogólnego użytkowania.

Jeśli widzisz przerywany lub ciągły komunikat „PRZECIĄŻENIE” na ekranie LCR

Jest to w zasadzie wbudowana ochrona LCR
Jeśli „widzi” więcej niż 2 V (lub 5 V w zależności od modelu miernika LCR) na swoich własnych zaciskach, odczytuje „przeciążenie” lub „0,0”.
Napięcie to będzie kombinacją:
A) Spadek napięcia AC – spowodowany ustawieniami LCR V AC i wynikający z tego spadek napięcia AC na testowanym egzemplarzu (X=2 x PI x F x L)
I
B) Spadek napięcia DC – spowodowany prądem DC z 1000 DC i wynikającym z tego spadkiem V spowodowanym rezystancją DC na testowanym egzemplarzu.

Porady
1) Sprawdź, czy połączenia są dobre, ponieważ słabe styki lub niedoceniane przewody pomiarowe mogą dawać małą rezystancję styku, co może oznaczać większe napięcie stałe przy większych amperach.
2) Sprawdź, czy DC R Twojego testowanego egzemplarza jest odpowiedni.
3) Sprawdź, czy zmniejszenie LCR V AC zmniejsza łączną wartość V na tyle, aby usunąć PRZECIĄŻENIE
4) Sprawdź, czy w ustawieniach LCR masz opcję ALC (kontrola poziomu lub podobna) =ON