Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Skrócona instrukcja obsługi — DC1000A + Keysight E4980AL

Korzystając z przewodów pomiarowych dostarczonych z DC1000 i miernikiem LCR, można łatwo skonfigurować E4980AL do testowania dowolnej cewki indukcyjnej przy rzeczywistym obciążeniu polaryzacyjnym DC.
Ta sama rada dotyczy również starszego modelu DC1000.

PRZYGOTOWANIE I ROZGRZEWKA

Podobnie jak w przypadku każdego sprzętu pomiarowego, należy poczekać 30 minut, aby zarówno DC1000, jak i LCR się rozgrzały, aby zapewnić stabilne odczyty.

Włącz DC1000A, podłączając system blokad do portu Interlock IN z tyłu urządzenia lub użyj wtyczki Interlock Override dostarczonej wraz z urządzeniem.

PRZYGOTOWANIE I ROZGRZEWKA
PRZYGOTOWANIE I ROZGRZEWKA
KOMPENSACJA OBWODU OTWARCIA
USTAWIONYM

1 Usuń wszystkie UUT (testowane jednostki).
2 Staraj się trzymać wszystkie przewody pomiarowe w tej samej pozycji, w której znajduje się testowany egzemplarz.
3 Włącz DC1000A .
4 Ustaw DC1000A na 0,00A , w razie potrzeby za pomocą pokrętła.
5 Ustaw wyjście DC1000A na ON (naciśnij przycisk „wyjście”).
6 Pozostaw okablowanie skonfigurowane w ten sposób i przejdź do następnego kroku.

KOMPENSACJA OBWODU OTWARCIA: USTAWIENIA
KOMPENSACJA OBWODU OTWARCIA: USTAWIENIA
B) KOMPENSACJA OBWODU OTWARCIA W E4980AL

1 W modelu E4980AL naciśnij przycisk MEAS SETUP .
2 Użyj klawiszy programowalnych po prawej stronie wyświetlacza, aby wybrać KOREKCJĘ.

KOREKTA
KOREKTA

3 Używając klawiszy strzałek, przesuń kursor w dół na OPEN.
4 Naciśnij klawisz programowy obok ON , aby włączyć korekcję przerwy w obwodzie.
5 Naciśnij przycisk programowy obok MEAS OPEN i poczekaj.
6 Proces kompensacji może zająć 60-120 sekund, podczas którego HP dokona kompensacji na wszystkich częstotliwościach.
7 Na zakończenie tego procesu HP wyświetli komunikat „ POMIAR OPEN zakończony ”.

OTWARTY pomiar zakończony
OTWARTY pomiar zakończony
KOMPENSACJA ZWARCIA
USTAWIONYM

1 Załóż zwarcie pomiędzy wszystkimi przewodami. Idealnie nadaje się do tego szyna zbiorcza lub gruby drut miedziany, ponieważ zapewni dobry kontakt ze wszystkimi czterema zaciskami. Staraj się trzymać wszystkie przewody pomiarowe w tej samej pozycji , w której znajduje się testowany egzemplarz.
2 Włącz DC1000A .
3 Ustaw DC1000A na 0,00A , w razie potrzeby za pomocą pokrętła.
4 Ustaw wyjście DC1000A na ON (naciśnij przycisk „wyjście”).
5 Pozostaw okablowanie skonfigurowane w ten sposób i przejdź do następnego kroku.

KOMPENSACJA ZWARCIA: USTAWIENIE
KOMPENSACJA ZWARCIA: USTAWIENIE
B) KOMPENSACJA ZWARCIA W E4980AL

1 Przesuń kursor za pomocą klawiszy strzałek w dół do opcji SKRÓT.
2 Naciśnij klawisz programowy obok ON , aby włączyć korekcję zwarcia E4980AL.
3 Naciśnij klawisz programowy obok POMIAR KRÓTKI i poczekaj.
4 Proces kompensacji może zająć 60-120 sekund, podczas którego HP dokona kompensacji na wszystkich częstotliwościach.
5 Na zakończenie tego procesu HP wyświetli komunikat „ KRÓTKI pomiar zakończony ”.

KRÓTKI pomiar zakończony
KRÓTKI pomiar zakończony
POMIAR POD OBCIĄŻENIEM
USTAWIONYM

Po skompensowaniu LCR dla przewodów i DC1000 można przystąpić do wykonywania pomiarów pod obciążeniem.

1 Wyłącz wyjście DC1000A .
2 Dodaj testowany egzemplarz z powrotem do obwodu, starając się utrzymać przewody pomiarowe w tej samej pozycji , co podczas kompensacji.
3 Za pomocą pokrętła wybierz wymagany prąd polaryzacji DC.
4 Włącz prąd polaryzacji DC, naciskając przycisk OUTPUT.

Wyjście
Wyjście
B) WYKONANIE POMIARÓW

1 Naciśnij MEAS SETUP na E4980AL, aby powrócić do ekranu konfiguracji pomiaru.
Tutaj powinieneś WŁĄCZYĆ ALC (automatyczna kontrola poziomu), a także ENBALE DCI ISO.

ENBALE DCI ISO
ENBALE DCI ISO

2 Naciśnij FORMAT WYŚWIETLACZA na modelu E4980AL, aby powrócić do ekranu głównego.
Używając kursorów, przejdź w dół do FUNC i wybierz parametry, które chcesz zmierzyć za pomocą klawiszy programowalnych. W tym przykładzie wybraliśmy Ls (indukcyjność) i Rs (rezystancję).

3 Przesuń ponownie kursor w dół do FREQ , a następnie wprowadź żądaną częstotliwość.
Jeśli używasz klawiatury numerycznej do wprowadzenia częstotliwości, pamiętaj o naciśnięciu ENTER , aby zaakceptować częstotliwość.
Tutaj wybraliśmy 10 kHz.

4 Przesuń ponownie kursor w dół do POZIOM i wprowadź wymagane napięcie.
W tym przykładzie wybraliśmy 0,1 V.

5 Poziom polaryzacji prądu stałego można regulować w czasie rzeczywistym przy włączonym wyjściu DC1000 i podczas wykonywania pomiarów przez miernik E4980AL za pomocą pokrętła na DC1000A.

6
W naszym przykładzie (patrz ilustracja po prawej) indukcyjność wynosi 283,3 uH przy 0 A DC.


283,3uH przy 0A prądu stałego
283,3uH przy 0A prądu stałego

7 Gdy poziom polaryzacji prądu stałego wzrośnie powyżej punktu nasycenia rdzenia, indukcyjność transformatora spada. patrz poniżej, 102,2 uH przy 3 A DC.

Dokonując kilku odczytów w całym zakresie, można łatwo wykreślić wykres przedstawiający charakterystyczną krzywą nasycenia testowanego egzemplarza.

102,2uH przy 3A prądu stałego
102,2uH przy 3A prądu stałego
NAJLEPSZE PRAKTYKI / PRZYPOMNIENIA

NIE podłączaj ani nie odłączaj UUT lub E4980AL, gdy DC1000A działa i jest WŁĄCZONY.
• Zawsze usuwaj prąd polaryzacji DC, wyłączając przycisk OUTPUT przed odłączeniem testowanego egzemplarza lub LCR
• Zawsze staraj się utrzymywać wszystkie przewody w tej samej pozycji , aby poprawić dokładność kompensacji, a tym samym dokładność pomiarów
• Aby uzyskać najlepszą wydajność przy F>50 KHz, połącz gniazdo uziemienia z przodu DC1000 z gniazdem uziemienia miernika LCR
• Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące kompensacji i ogólnego użytkowania można znaleźć w dokumentacji użytkownika modelu E4980AL.

Jeśli widzisz przerywany lub ciągły komunikat „PRZECIĄŻENIE” na ekranie LCR

Jest to w zasadzie wbudowana ochrona LCR
Jeśli „widzi” więcej niż 2 V na własnych zaciskach, odczytuje przeciążenie.
Będzie to kombinacja:
A) Spadek napięcia AC – spowodowany ustawieniami LCR V AC i wynikający z tego spadek napięcia AC na testowanym egzemplarzu (X=2 x PI x F x L)
I
B) Spadek napięcia DC – spowodowany prądem DC z DC1000 i wynikającym z tego spadkiem V spowodowanym rezystancją DC na testowanym egzemplarzu.

Porady
1) Sprawdź, czy połączenia są dobre, ponieważ słabe styki lub niedoceniane przewody pomiarowe mogą dawać małą rezystancję styku, co może oznaczać większy spadek napięcia stałego przy większych amperach.
2) Sprawdź, czy DCR Twojego testowanego egzemplarza jest odpowiedni.
3) Sprawdź, czy zmniejszenie LCR VAC zmniejsza łączną wartość V na tyle, aby usunąć PRZECIĄŻENIE
4) Sprawdź, czy w ustawieniach LCR masz DC ISO=ON i ALC=ON