Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Opcja testu wstępnego Kelvina

Nowa bezpłatna funkcja — oszczędza czas i potwierdza integralność połączenia

Szybka, cicha kontrola połączeń przed wykonaniem testu eliminuje błędy ludzkie z wyników

W trakcie pracy z dużą partią części połączenia Kelvina z transformatorem mogą potencjalnie zostać zanieczyszczone gruzem, lakierem lub mogą zostać przypadkowo przesunięte podczas wkładania określonej części.

Automatyczna kontrola wstępna połączeń AT5600 zapewnia szybką, ale użyteczną weryfikację, czy każdy komponent jest prawidłowo zamontowany przed uruchomieniem testowym, co zapewnia największą pewność podczas kolejnych testów.

Oszczędzi to czas użytkowników, ponieważ każda awaria jest natychmiast oznaczana, a działanie programu zostaje zatrzymane w przypadku wykrycia złych połączeń. Zatrzymuje także wszelkie przypadkowe fałszywe złom/marnotrawstwo/dochodzenie, które może być spowodowane złymi połączeniami, a nie samą częścią. Zapewnia również tę samą kontrolę przed kompensacją, aby upewnić się, że zastosowana kompensacja (dla wszystkich późniejszych testów w partii) nie jest zła z powodu przypadkowych złych połączeń podczas kompensacji.

Kontrola jest przeprowadzana przed każdą normalną sekwencją testową i jest sprawdzana przed rozpoczęciem normalnej sekwencji programu testowego.
Dlatego wszelkie przypadkowe, błędne wyniki wynikające ze złego połączenia nie są wysyłane do serwera.
Jeśli zostanie wykryty problem, użytkownik ma szansę skorygować nieprawidłowe połączenia, a następnie wznowić test.
Kontrola wstępna Kelvina nie mówi nic o rzeczywistym testowanym transformatorze, ale potwierdza, że węzły SOURCE i MEASURE są podłączone do każdego pinu użytego w teście.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz instrukcję obsługi edytora AT5600 2.4.1.2

Co jest testowane?

Każdy z 20 węzłów AT podłączonych do zacisków uzwojenia, rdzenia lub ekranu na schemacie jest testowany raz przed każdym uruchomieniem programu.

Ponieważ test polega na bardzo szybkim sprawdzeniu ciągłości każdego węzła, za włączenie tej opcji nie zapłacisz prawie żadnej kary czasowej.

Sprawdza źródło i mierzy integralność
Sprawdza źródło i mierzy integralność

Jak przeprowadzany jest czek Kelvina?

Aby przeprowadzić kontrolę Kelvina, każdy węzeł ma zwartą linię czujnikową do masy, a linia zasilająca jest zasilana niskim napięciem (jest to wewnętrzne urządzenie, użytkownik musi jedynie podłączyć część w normalny sposób).

Jeśli połączenie między liniami zasilania i czujnikami jest słabe, najłatwiejszą ścieżką przepływu prądu jest bocznik wykrywający prąd i mierzony będzie duży prąd.
Jeśli połączenie jest mocne, bocznik wykrywający prąd zostanie pominięty, a zmierzony prąd będzie mały.

Jakakolwiek rezystancja niższa niż 5 omów od źródła do pomiaru przejdzie test pomyślnie, a jakakolwiek rezystancja wyższa niż 5 omów nie przejdzie kontroli. Jeśli wystąpi jedna lub więcej awarii, zostanie wyświetlony raport o awarii, który wskazuje numer węzła, który uległ awarii oraz nazwę terminala odpowiadającą temu węzłowi.

Użytkownik może dostosować swoje połączenia, aby rozwiązać problem i ponowić próbę, zignorować awarię i kontynuować testowanie lub zignorować awarię i przerwać testowanie.
W przypadku ponownej próby i zignorowania, wykonanie zostanie wznowione poprzez naciśnięcie przycisku RUN.

przykład wykrycia przez AT5600 pary OPEN cct Kelvina w węźle 15
przykład wykrycia przez AT5600 pary OPEN cct Kelvina w węźle 15

Jak włączyć opcję testowania? - Ustawienia edytora

Edytor AT ma trzy ustawienia umożliwiające wykonanie testu Kelvina w opcjach programu. Są one następujące:

Wyłączone — jest to stan domyślny i używany w starszych programach, w których nie określono stanu sprawdzania Kelvina. W tym trybie nie są przeprowadzane żadne kontrole Kelvina.

Ignoruj rozwarcie — jest to uproszczony tryb testowania, który wymaga pozytywnego wyniku testu Kelvina podczas kompensacji zwarcia, kompensacji obciążenia i wykonywania testu. Kompensacja obwodu otwartego nie będzie obejmowała kontroli Kelvina. Ten tryb jest zalecany w przypadku testowania wyłącznie niskich częstotliwości, ponieważ można po prostu zdjąć urządzenie w celu kompensacji obwodu otwartego.

Wszystko — ten tryb to rygorystyczne testowanie, w którym zostanie wykonana kontrola Kelvina przed wykonaniem jakiejkolwiek kompensacji lub testu. Ten tryb jest zalecany, aby uzyskać najlepszą niezawodność połączenia.

Skonfiguruj testowanie transformatora
Skonfiguruj testowanie transformatora

Starsze testery AT (AT3600, ATi)

Ta opcja testu nie jest dostępna w modelach AT3600 i ATi.
Jednak programy z włączoną opcją Kelvina mogą być nadal używane w tych produktach, ale flaga zostanie po prostu zignorowana.
Uniemożliwia to użytkownikom utrzymywanie dwóch oddzielnych programów testowych i zapewnia przenośność programu ATP pomiędzy typami jednostek

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące tej funkcji? Uwagi?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego lub potrzebujesz pomocy w modernizacji swojego AT5600, aby móc korzystać z tych nowych funkcji, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.