Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Transformatory audio/telekomunikacyjne

Sprawdzony przykład odpowiednich testów

Przegląd transformatorów audio

Transformatory audio zazwyczaj działają w zakresie 20 Hz–20 kHz i zapewniają izolację i dopasowanie impedancji pomiędzy różnymi częściami obwodu audio.
Transformatory używane w takich środowiskach podlegają nie tylko normom bezpieczeństwa dotyczącym izolacji (np. FCC 68-.304), ale także określonym normom międzynarodowym, takim jak FCC 68.310 i IEEE 455, które regulują współczynnik tłumienia sygnału wspólnego dla transformatorów stosowanych w systemach telefonicznych.

Triada TY-306P

TY-306P to transformator sprzęgający dane/głos audio wyprodukowany przez firmę Triad Magnetics.

Schemat TY-306P

Sugerowane testowanie dźwięku

Schemat edytora AT – dla dźwięku

Schemat edytora AT przedstawia tutaj transformator.

Pomiary strat wtrąceniowych (ILOS) i równowagi podłużnej (LBAL) wymagają zamontowania w transformatorze rezystorów źródłowych i rezystorów obciążeniowych w celu symulacji impedancji linii przesyłowych, aby można było ją przetestować w „rzeczywistych” warunkach. Pomiary strat odbiciowych (RLOS) również wymagają obecności rezystora obciążającego na stykach 3-2.

Na pokazanym schemacie osiągnięto to poprzez zastosowanie dodatkowych przewodów pomiarowych dla pinów 7 i 8.
W naszym przykładzie „7RES” to przewód pomiarowy, również podłączony do styku 7, z rezystorem 300 omów połączonym szeregowo.
Jednakże łączy się z innym węzłem testowym na testerze AT.
Dzięki temu możemy przeprowadzić „normalne” testy na pinie „7”, a następnie użyć „7RES”, gdy chcemy przetestować za pomocą rezystora obciążającego na miejscu.
Należy zauważyć, że zarówno „7”, jak i „7RES” są fizycznie podłączone do tego samego styku rzeczywistego transformatora.
Gdy „7RES” nie jest używane, wewnętrzna izolacja przekaźników w węzłach testera AT sprawi, że „7RES” nie będzie miało żadnego wpływu na inne wykonane pomiary.

Podobna sytuacja ma miejsce na pinie 6 z powiązanym „6RES”

W węzłach 2 i 3 zamontowany jest również dodatkowy rezystor 600 omów.
Ma to na celu zapewnienie rezystora obciążającego potrzebnego dla ILOS, RLOS i LBAL.
Urządzenie zwiera również pin 5 z pinem 8, aby umożliwić testowanie transformatora jako całości.

Edytor TY 306P
Edytor TY 306P

Audio - Mocowanie AT

6 pinów transformatora idealnie nadaje się do połączeń pinów Kelvina.
Jak wspomniano wcześniej, kołki 5 i 8 są zakończone niezależnie od samego transformatora, ale urządzenie testujące ma trwałe zwarcie na tych dwóch stykach, aby umożliwić łączne testowanie strony pierwotnej, jednocześnie umożliwiając niezależne testowanie uzwojenia.

Oprawa TP - 306P
Oprawa TP - 306P

Dźwięk – program testowy AT

Program najpierw sprawdza rezystancję prądu stałego 3 uzwojeń, a także dodatkowo sprawdza rezystancję prądu stałego połączonego obwodu pierwotnego na stykach 7–6, aby sprawdzić prawidłowe uzwojenie i włożenie osprzętu.
Następnie standardowy test TR sprawdza cały przewód pierwotny z wtórnym, a następnie połowę przewodu pierwotnego z drugą połową przewodu wtórnego.

Obecnie przeprowadzamy serię testów Voltech AT specjalnie zaprojektowanych dla transformatorów audio
RLOS (Return Loss) mierzy moc odbitą przez transformator (należy pamiętać, że w programie testowym użyto wartości obciążenia 600 omów)
ILOS (strata wtrąceniowa) mierzy moc traconą wewnątrz transformatora (należy pamiętać, że w programie testowym używane są wartości obciążenia 600 omów i obciążenia źródła 600 omów, a węzły 7RES i 6RES służą do umożliwienia tych rezystancji)
FREQ (pasmo przenoszenia) wykonuje następnie szereg testów ILOS na określonych częstotliwościach, aby sprawdzić, czy dB na częstotliwościach ma płaską charakterystykę
Następnie LBAL (równowaga wzdłużna) sprawdza CMRR części w 3 punktach (200 Hz, 1 kHz i 4 kHz) określonych w specyfikacji części.

Na koniec testowana jest izolacja przy nominalnym napięciu 1500 woltów przez 1 sekundę.

#

Test

Opis

Kołki i warunki

Powód

1 R Rezystancja prądu stałego styki 2-3, sprawdzić pod kątem < 200 omów Aby sprawdzić, czy rezystancja uzwojenia jest poniżej wartości maksymalnej. Działa również jako kontrola prawidłowego przekroju przewodu i dobrego zakończenia.
2 R Rezystancja prądu stałego pin 7-8, sprawdź pod kątem <50 omów Aby sprawdzić, czy rezystancja uzwojenia jest poniżej wartości maksymalnej. Działa również jako kontrola prawidłowego przekroju przewodu i dobrego zakończenia.
3 R Rezystancja prądu stałego pin 6-5, sprawdź pod kątem <50 omów Aby sprawdzić, czy rezystancja uzwojenia jest poniżej wartości maksymalnej. Działa również jako kontrola prawidłowego przekroju przewodu i dobrego zakończenia.
4 R Rezystancja prądu stałego pin 7-6, sprawdź pod kątem <100 omów Aby sprawdzić, czy rezystancja uzwojenia jest poniżej wartości maksymalnej. Działa również jako kontrola prawidłowego przekroju przewodu i dobrego zakończenia.
5 TR Stosunek obrotów Zasilić piny 6-7,1 V 1 kHz, sprawdzić. Zmienia stosunek 6-7:3-2 na 1,2:1 -+ 2% Aby sprawdzić prawidłowy stosunek uzwojeń ze wszystkich uzwojeń pierwotnych do wtórnych
6 TR Stosunek obrotów Zasilić piny 6-5,1 V 1 kHz, sprawdzić. Zmienia stosunek 6-5:7-8 na 1,2:1 -+ 2% Aby sprawdzić poprawność stosunku uzwojeń od P1 do P2
7 RLOS Strata zwrotu Pin 7-6, 5 V, 3 kHz, impedancja rzeczywista = 600 omów (jest to rezystor na zaciskach 2-3), sprawdź, czy RLOS > 10 dB zgodnie ze specyfikacją Test ten mierzy moc odbitą przez transformator w porównaniu z mocą przesyłaną. W związku z tym duże wartości RLOS oznaczają lepsze przenoszenie mocy i mniejsze straty.
8 ILOS Utrata wtrąceniowa Piny wejściowe 6RES-7RES (aby zastosować rezystory 2 x 300 omów). Piny wyjściowe 3-2. Źródło R = 600 omów, obciążenie = 600 omów, test przy 5 V, 3 kHz. Sprawdź ILOS < 1,5 dB Test ten mierzy moc traconą wewnątrz transformatora. Wyraża się ją jako teoretyczną moc w stosunku do mocy rzeczywistej, więc idealny transformator będzie miał niski numer ILOS
9 CZĘSTOTLIWOŚĆ Pasmo przenoszenia Piny wejściowe 6RES-7RES (aby zastosować rezystory 2 x 300 omów). Piny wyjściowe 3-2. 5 V, 2 kHz jako nominalne, sprawdź przy 500 Hz, 1 kHz, 3 kHz, 4 kHz. Limity +/- 0,5 dB zgodnie ze specyfikacją. Ten test sprawdza wydajność ILOS w wybranym przez użytkownika zakresie częstotliwości w porównaniu z jedną częstotliwością wyznaczoną. Wyniki wyrażane są jako największe odchylenie od wartości nominalnej, stąd duży wynik oznacza słabą charakterystykę częstotliwościową.
10 LBAL Równowaga podłużna Cześć ; 6RES-7RES, LO ; 3-2, Wspólne; RDZEŃ . 5 V, 200 Hz. Sprawdź, czy jest > 60 dB, zgodnie ze specyfikacją. Ten test sprawdza działanie transformatora w trybie wspólnym. Rezystory 2x 300 omów służą do symulacji impedancji linii źródłowej, a rezystancja 600 omów jest nadal obecna jako impedancja obciążenia. Wysoka liczba oznacza dobre tłumienie sygnałów trybu wspólnego
11 LBAL Równowaga podłużna jak wyżej, ale przy 1 kHz, sprawdź, czy nie ma > 60 dB zgodnie ze specyfikacją. jak powyżej, aby sprawdzić wydajność przy 1 kHz
12 LBAL Równowaga podłużna jak wyżej, ale przy 4 kHz, sprawdź, czy nie ma > 45 dB zgodnie ze specyfikacją. jak powyżej, aby sprawdzić wydajność przy 4 kHz
13 HPAC Hi-Pot AC 1 kV AC, 1 sekunda, piny 1 i 4 wysokie, piny 2,3 Lo Aby sprawdzić izolację zgodnie z arkuszem danych.
AT5600 Czas pracy 4,18 sek
(AT3600 Czas pracy 10,81 s)

Wyniki testów AT dla transformatorów audio