Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

NOWY serwer dotNET AT

Nowy serwer dotNET AT; Ulepszenia przechowywania danych, analizy trendów wyników i szybkości komunikacji

Wbudowana baza danych raportów, ulepszone opcje wyświetlania, szybsza komunikacja Ethernet, konfigurowalne nazwy plików i wiele więcej...

AT SERVER dotNET to całkowicie nowa wersja programu AT SERVER, bezpłatna dla wszystkich użytkowników AT.

Umożliwiło nam to wykorzystanie natywnych bibliotek MS do komunikacji, ulepszenie funkcjonalności Ethernet w AT5600, ulepszenie interfejsu GUI, a także zaimplementowanie bezpłatnej wbudowanej bazy MS LocalDB w celu łatwego przeglądania wyników.
Nowa wersja nadal obsługuje procesory AT3600 i ATi, a także AT5600.
Tak jak poprzednio, do jednego serwera AT można jednocześnie podłączyć wiele jednostek różnych modeli, korzystających z RS232 lub Ethernet.
Lub, jeśli wolisz, kilka programów AT SERVER można uruchomić na oddzielnych komputerach PC, ale nadal korzystając z tego samego centralnego folderu przechowywania programów, centralnego folderu przechowywania wyników i jednej centralnej bazy danych.

Co nowego?

Wbudowana baza danych LocalDB i zaawansowane raportowanie

AT SERVER jest teraz dostępny bezpłatnie z wbudowaną bazą danych Microsoft LocalDB.
LocalDB to minimalna, dostępna na żądanie, uproszczona wersja SQL Server, która jest używana jako wbudowana baza danych.

Spowoduje to zapisanie kopii wszystkich wyników lokalnie na komputerze w bezpiecznej bazie danych.

Następnie możesz skorzystać z bezpłatnej wbudowanej funkcji raportowania, aby szybko analizować dane, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie baz danych.

Daje to natychmiastowy przegląd wyników średnich, odchyleń standardowych, minimalnych i maksymalnych dla wybranej daty lub zakresu partii w ciągu kilku sekund. Następnie możesz głębiej zagłębić się w konkretne wyniki testów w celu dokładniejszej analizy.

Co nowego ?

Wyniki / Interfejs

Ulepszone wyświetlanie wyników i statystyki wsadowe są teraz bezpłatne dla wszystkich użytkowników, podczas gdy wcześniej była to opcja wykupiona.

Konfigurowalne nazwy plików z wynikami CSV, umożliwiające łatwiejszą identyfikację plików z wynikami.
Nazwy plików mogą teraz być
<Nr seryjny>_<Data>_<Numer części>
Lub
<Data>_<Numer części>_<Nr seryjny>
Lub
<Numer części>_<Data>_<Nr seryjny>
Wszystkie wyniki są teraz dostępne w natywnych plikach CSV Excel, co ułatwia ich użycie

Kolumny i pozycje wyników można teraz konfigurować, aby zapewnić elastyczność wyświetlanych wyników.

Rozmiar czcionki można zmieniać, aby wyniki były lepiej widoczne na ekranie.

Co nowego ?

Łączność z bazą danych

Połączenie z własną, zewnętrzną bazą danych MS SQL/MS ACCESS jest teraz bezpłatną funkcją AT SERVER dla wszystkich użytkowników, podczas gdy wcześniej było to opcją płatną.

Nadal wykorzystuje dokładnie ten sam schemat bazy danych, co poprzednio, więc jest identyczny dla istniejących użytkowników z już wdrożoną własną integracją baz danych.

Często Zadawane Pytania

kliknij pytanie, aby wyświetlić odpowiedź

Tak, pliki programu testowego *.ATP są niezależne od serwera.
Serwer po prostu przesyła je do testera AT na żądanie z centralnego magazynu programów.
Podobnie wyniki testów odesłane od testerów są przesyłane do magazynu folderów CSV lub bazy danych.

Tak, jak poprzednio, wiele jednostek AT (AT36, AT56 lub Ati) można podłączyć do jednego serwera (lub kilku serwerów AT, jeśli chcesz)
Starsi użytkownicy mogą następnie bezpłatnie skorzystać z wbudowanej bazy danych, raportów i ulepszeń GUI.

Nie, nie jest to obsługiwane, ponieważ Microsoft wycofało tę obsługę, więc jest dostępne tylko w wersji 3.26 starego, starszego serwera AT Server. Dwie starsze wersje (V3.26 + V3.40) są nadal dostępne na stronie pobierania, ale nie będą już aktualizowane, więc nie będą dodawane żadne nowe funkcje ani nowe testy.

Tak, jest to nadal obsługiwane i bezpłatne dla wszystkich użytkowników. Nie jest wymagana rejestracja ani kod klucza.

Tak, możesz.
Nie musisz aktualizować wszystkich serwerów AT na raz i możesz wypróbować nową wersję przed wdrożeniem jej w całej firmie.

Pliki wyników CSV/ATR
Ponieważ możesz używać tego samego centralnego folderu dla plików wyników, pamiętaj, że nazwy plików utworzone przez serwer dotNET Server są różne, ulepszone (i można je dostosowywać)
Serwer DotNET = „SN1018_20200722104236_MyPartNumber.CSV”
Starszy serwer AT = „C173220720.ATR”

Baza danych SQL/Access
Jeśli korzystasz z zewnętrznej bazy danych, zarówno stary, jak i nowy serwer dotNET można podłączyć do tej samej bazy danych i jednocześnie zapisywać wyniki.

Tak, oba można zainstalować na komputerze z systemem Windows jednocześnie, bez konfliktów, ponieważ są to całkowicie niezależne programy.