Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Urządzenie i oprogramowanie AT36 / ATi Cal

Wskazówki i porady dotyczące korzystania z oprogramowania i uchwytu AT Calibration dla AT3600 + ATi

Kliknij nagłówek, aby rozwinąć lub zwinąć artykuły, sekcję sekcji.

Pytanie:
Jak działa oprogramowanie ATCAL na komputerze XP?

Odpowiedź :
Oprogramowanie kalibracyjne AT będzie działać na maszynie XP, ważne jest, aby wybrać odpowiednią kartę GPIB IEEE.

Polecamy instrumenty National GPIB-USB-HS

http://www.ni.com/en-gb/support/model...

Należy upewnić się, że niezależnie od wybranej karty GPIB/producenta, dla tej karty GPIB IEEE dostępny jest sterownik DOS.
Wybrana karta GPIB IEEE musi mieć dostępny sterownik DOS, w przeciwnym razie system AT Cal nie uruchomi DVM

Oprogramowanie kalibracyjne AT zostało przetestowane na komputerze z systemem Windows XP, kartą NI GPIB-PCI i HP3458A DVM.
W sterownikach GPIB dokonano niewielkiej modyfikacji umożliwiającej działanie aplikacji DOS GPIB, zgodnie z instrukcjami „pomocy” firmy National Instruments.

Krótka odpowiedź brzmi: tak, o ile komputer jest 32-bitowy, a nie 64-bitowy.

W 32-bitowej wersji systemu Windows można uruchamiać 16- i 32-bitowe programy DOS.
W 64-bitowej wersji systemu Windows można uruchamiać 32- i 64-bitowe programy DOS. - NIE „W CAL”!
To decyduje o tym, czy można uruchomić 16-bitowy program DOS, czy nie (ATCAL.EXE jest 16-bitowym programem DOS)
Nie ma znaczenia, czy masz Home, Pro czy Ultimate.

Będziesz musiał mieć zainstalowany Microsoft Windows „NTVDM” (wirtualna maszyna NT DOS).
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_DOS_machine
Na szczęście, jeśli klikniesz plik ATCAL.exe, a nie masz go zainstalowanego, system Windows wyświetli monit o jego zainstalowanie i rozpoczęcie procesu instalacji NTVDM.

A co z kartą GPIB?

Z powodzeniem uruchomiliśmy ATCAL pod Windowsem, aby używać obu instrumentów krajowych
A) Adapter GPIB-USB-HS przez port USB
B) Karta PCI-GPIB zainstalowana na płycie głównej
W obu przypadkach pamiętaj o ustawieniu karty na adres IEEE 0, a HP3458A na adres 22.
Można to zrobić i sprawdzić za pomocą oprogramowania NI MAX dołączonego do sterowników.

A co z komunikacją RS232 z AT3600?

Większość konwerterów USB-RS232 będzie działać, jeśli Twój komputer nie jest wyposażony w port RS232.
Sprawdź, czy port USB RS232 jest widoczny w Menedżerze urządzeń systemu Windows i ustaw numer portu w programie ATCAL.EXE, korzystając z systemu menu.
W załączeniu kilka zdjęć przedstawiających działanie ATCAL pod WIN10.
Zobacz poniższy dokument, w którym znajdują się wskazówki dotyczące mapowania drukarki sieciowej tak, aby działała jako „LPT1” w celu drukowania certyfikatów

PORTU UŻYTKOWNIKA

Port użytkownika AT służy do kontrolowania AT CAL podczas kalibracji.
Oczywiście, jeśli Twój port użytkownika ma jakieś problemy w konkretnym urządzeniu, spowoduje to problemy.

Oprogramowanie umożliwia samodzielne uruchomienie testu USER PORT w celu sprawdzenia tego.

Wystarczy uruchomić oprogramowanie,
wybierz „2 Weryfikacja i dodatkowe testy”, a następnie
„Test 2 portów użytkownika”, aby uruchomić 10-sekundowy test pass/fail portu użytkownika.

Kabel portu użytkownika 9w9w jest prostym kablem 9wM-9wM, dzięki czemu można go łatwo wymienić
Uważaj, aby kabel był dobrze włożony do portu użytkownika AT CAL i AT3600 i dokręcony.

Port peryferyjny (15-stykowy) można również przetestować w tym samym menu, chociaż jest on używany tylko do sterowania INTERFEJSEM AC i w ogóle nie jest konieczne jego podłączenie do AT CAL, chyba że chcesz specjalnie uruchomić test portu peryferyjnego.

W przypadku przewodów DMM do AT CAL FIXTURE należy użyć dwóch skrętek dobrej jakości dla sygnałów

Istnieje na to gotowe rozwiązanie firmy POMONA - 2BA-36

Farnell#2406065

https://uk.farnell.com/pomona/2ba-36/test-lead-grey-914-4mm-300v/dp/2406065?st=4mm%20double%20banana%20plug

NOWARK #10M4191

https://www.newark.com/pomona/2ba-36/test-lead-grey-914-4mm-300v/dp/10M4191

Aa AT CAL, HP3458A i AT wykonują precyzyjne pomiary sygnałów o niskim mV. Uziemienie i szum otoczenia mogą być czynnikiem wpływającym na pomyślną kalibrację.

Uziemienie

Upewnij się, że zasilanie sieciowe HP3458 ORAZ komputera PC ANS AT3600/Ati jest uziemione, a najlepiej z tego samego źródła zasilania, aby uniknąć długich pętli uziemienia.

Transformator izolacyjny

Kolejną wskazówką dotyczącą najlepszych praktyk jest upewnienie się, że wszystkie komputery HP/AT/PC są odizolowane od wszelkich innych zakłóceń przewodzących EMC poprzez umieszczenie transformatora izolującego w zasilaniu sieciowym.

Wszystkie AT CAL uruchamiamy we własnym zakresie na transformatorze izolującym, aby zminimalizować wychwyty w środowisku lub wahania sieci – jest to po prostu najlepsza praktyka, a nie zdecydowana potrzeba.

Wielu naszych klientów używa terminali AT w środowiskach przemysłowych w pobliżu innych urządzeń, a w krajach rozwijających się jakość zasilania sieciowego i uziemienia może być co najwyżej zmienna – sugeruje się, aby izolacja TX wyeliminowała ten możliwy czynnik.

Jako przykład zobacz transformator izolujący 4A 500VA
https://uk.rs-online.com/web/p/site-transformers/2604250

Autotest AT jest ogólnym testem sprawności urządzenia i dla pewności zalecamy przeprowadzanie go codziennie. We wszystkich przypadkach autotest urządzenia ORAZ autotest wywołany przez użytkownika powinien przejść pomyślnie.

Jednak zazwyczaj pomimo braku regularnej kalibracji, urządzenie może ulec awarii i zgłosić „Błąd kalibracji”.
Oznacza to, że urządzenie dryfowało, ale jego podstawowe operacje są prawidłowe.
Zwykle jest to widoczne w autoteście 5 6 7 + 8, czyli zasilaniu i pomiarze V i I.

Pierwszym krokiem AT CAL jest przeprowadzenie autotestu i sprawdzenie, czy przeszedł pomyślnie, ale w takich przypadkach już grozi Ci niepowodzenie i nie możesz przejść dalej.

Aby to ominąć, uruchom oprogramowanie normalnie i gdy tylko rozpocznie się kontrolowany autotest AT CAL, naciśnij klawisz STOP na AT36/Ati.

Oprogramowanie umożliwi wówczas normalne przejście do kalibracji, a w niektórych przypadkach kalibracja usunie błąd autotestu Błąd kalibracji. Ta wskazówka może pomóc w przypadku niewielkich odchyleń, ale kalibracja nigdy nie naprawi naprawdę uszkodzonego urządzenia.