Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Objaśnienie kodów błędów stanu

Zmiany z AT3600 + ATi na AT5600 w zakresie stosowania kodów błędów 0020

Potwierdź, że osiągnięto wymagane warunki testowe i prawidłowy pomiar

Jedną subtelną, ale ważną zmianą w porównaniu z AT3600 na AT5600 jest interpretacja kodów stanu.
Najczęściej stosuje się je do wskazania testów, w których wymagane poziomy przyłożonego napięcia lub prądu nie mogą zostać osiągnięte z dokładnością do 1% w stabilnych warunkach.

Kod błędu „0020” wskazuje: „Nie można przyciąć sygnału testowego do wymaganej wartości; nieprawidłowe parametry testu dla obciążenia.”
Jest to analogiczne do ALC (Auto Level Control) w najpopularniejszych miernikach LCR.

Rozważmy następujący przykład testu LS @ 1 kHz 5 V RMS, z limitami 10 mH +/-10% (9-11 mH)

A-AT3600/ATi

Jeśli z powodu niedopasowanego obciążenia i sygnału żądany zaprogramowany sygnał nie zostanie osiągnięty, AT3600 lub ATi zgłosi kod błędu 0020.

Jednakże wynik NADAL przejdzie pomyślnie, jeśli mierzony parametr będzie mieścił się w ustawionych granicach.

B-AT5600

Urządzenie AT5600 zakończy się niepowodzeniem, jeśli zostanie zasygnalizowany kod błędu stanu.
Tzn. jeśli żądane sygnały nie zostały osiągnięte, nawet jeśli mierzony parametr jest WCIĄŻ „PASS”

Z opinii wynika, że klienci chcieli pozytywnego potwierdzenia, że żądany sygnał w programie został osiągnięty przed pomiarem, tak jak w przypadku tradycyjnego LCR z włączoną funkcją ALC.

Najprostszym (i preferowanym) sposobem usunięcia tego kodu błędu jest zmniejszenie żądanego napięcia w programie do momentu, aż błąd „0020” nie będzie już zgłaszany.
Potwierdza to, że podczas testu osiągnięto żądane napięcie w programie.

C - W USTAWIENIACH EDYTORA

Opcjonalnie możesz chcieć dokonać oceny PASS FAIL TYLKO na podstawie zmierzonego parametru i wybranych limitów, ale zignorować kod błędu 0020.
Można to osiągnąć wybierając opcję „Wyłącz niepowodzenia testów z powodu błędu ALC” w opcjach programu testowego AT.

D - AT5600 Z WYŁĄCZONYM ALC

Opcja ta została włączona i test został uruchomiony ponownie.

AT5600 ignoruje teraz kod błędu 0020 i dokonuje oceny PASS/FAIL wyłącznie na podstawie zmierzonych wartości i ustawionych limitów.

Porównanie z pracą LCR

Konieczność dopasowania impedancji wyjściowej miernika do testowanej jednostki (UUT) jest powszechna we wszystkich typach mierników LCR.

Rozważmy przykład po prawej stronie popularnego celownika Keysight E4980AL. Tutaj mierzymy cewkę indukcyjną 10 mH @ 1 kHz

Najpierw żądamy 2 VAC, ale osiągane jest tylko 1,02574 V (VAC), a ALC zgłasza, że nie jest w stanie osiągnąć wymaganego napięcia
Po drugie, obniżamy żądane V do 0,6 V AC 1 kHz, napięcie zostaje osiągnięte, a błąd ALC zostaje usunięty, potwierdzając, że uzyskano żądane napięcie.

2,0 V przy 1 kHz
2,0 V przy 1 kHz
0,6 V przy 1 kHz
0,6 V przy 1 kHz

Wymagania
Edytor AT wersja 3.26.6 lub nowsza
Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi AT5600 14.5.1 .” Wyłącz niepowodzenie testu z powodu błędu ALC”

Zobacz także instrukcję obsługi AT5600 7.7 Test LS , aby uzyskać najlepsze warunki V/F, aby uniknąć błędu statusu 0020.
Znajduje się to w części instrukcji dotyczącej LS LP, ale wszystkie powyższe dotyczą każdego tradycyjnego testu LCR (np. Q, RLS, Z, TR itp.), który wykorzystuje generator 0–5 V 20–3 M Hz, który ma impedancję wyjściową 50 omów.

Techniczne wyjaśnienie tego efektu można znaleźć także w instrukcji obsługi 4.1.4 Źródła testowe.

Proszę zanotować
Oprogramowanie sprzętowe AT3600 i ATi NIE obsługuje tej opcji.
Niezależnie od ustawienia opcji, status 0020 nigdy nie będzie częścią kryteriów PASS/FAIL dla tych jednostek.