Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Testowanie dławików trybu wspólnego

Sprawdzony przykład odpowiednich testów

Przegląd dławików CM

Dławiki trybu wspólnego są przydatne do zapobiegania zakłóceniom elektromagnetycznym (EMI) i zakłóceniom częstotliwości radiowych (RFI) z linii zasilających

Przepuszczają prądy różnicowe (równe, ale przeciwne), blokując prądy w trybie wspólnym i mogą przepuszczać wysokie prądy stałe bez wpływu na skuteczność blokowania szumów.

Najprostsza forma dławika sygnału wspólnego ma dwie cewki nawinięte na pojedynczy rdzeń.

Dławik umieszcza się w linii przesyłowej, tak aby prąd przepływał przez jedno uzwojenie, a następnie z powrotem przez drugie.

Dławik Epcos B82731M2351A030

Jeśli występuje prąd różnicowy, wówczas dwie cewki wytwarzają równe i przeciwne pola magnetyczne, które następnie znoszą się.

W ten sposób dławik ma zerową impedancję dla dowolnego sygnału trybu różnicowego, który przechodzi przez dławik bez żadnego tłumienia.

Sygnał różnicowy

Natomiast sygnał trybu wspólnego przepływa w tym samym kierunku po obu liniach, tworząc pliki magnetyczne, które są w fazie i nie znoszą się.

Będzie to miało wówczas wysoką impedancję i tym samym osłabi sygnał sygnału wspólnego.

Rzeczywiste tłumienie (lub tłumienie sygnału wspólnego) zależy od względnych wielkości impedancji dławika i impedancji obciążenia.

Sygnał trybu wspólnego

Dobrym przykładem klasycznej konstrukcji dławika trybu wspólnego jest seria EPCOS B82731, z której będziemy omawiać Epcos B82731M2351A030.

B82731M2351A030 rysunek i obrys

Sugerowane testowanie dławików CM

Schemat edytora AT dla dławika CM

Transformator czteropinowy można łatwo przedstawić za pomocą oprogramowania AT Editor przy użyciu dwóch uzwojeń.

Schemat edytora AT

Mocowanie AT do dławika CM

Konwencjonalny rozstaw pinów THP sprawia, że część nadaje się do mocowania z kołkiem Kelvina.
Pozwoli nam to skompensować rezystancję styków właściwą każdemu elementowi mocującemu przed pomiarem.
Zapewnia także doskonałą wymianę części w czasie rzędu sekund.

Zdjęcie po prawej stronie przedstawia niestandardowe urządzenie Voltech zamówione za pomocą naszego internetowego projektanta urządzeń

Niestandardowe urządzenie Voltech wykorzystujące 4 kołki Kelvina do dławika CM

Szczegół – Niestandardowe urządzenie Voltech wykorzystujące 4 kołki Kelvina do dławika CM

Program testowy AT dla dławika CM

Program testowy najpierw sprawdza rezystancję prądu stałego na każdym uzwojeniu, a następnie przełożenie obrotów wynosi 1:1 w zakresie 2%

Następnie przeprowadzane są dwa testy indukcyjności:

1. Sprawdza się standardową indukcyjność szeregową na jednym uzwojeniu, aby upewnić się, że mieści się w specyfikacji.

2. Indukcyjność rozproszenia (miara dobrego sprzężenia uzwojeń), która w przypadku dławika trybu wspólnego musi być ograniczona do minimum)

Na koniec napięcie odstające między liniami potwierdza się za pomocą testu AC Hipot przy 1500 V.

#

Test

Opis

Kołki i warunki

Powód

1 R Rezystancja prądu stałego piny 1-4, limity <4,5 oma +- 10% zgodnie ze specyfikacją Aby sprawdzić, czy rezystancja uzwojenia jest poniżej wartości maksymalnej. Działa również jako kontrola prawidłowego przekroju przewodu i dobrego zakończenia.
2 R Rezystancja prądu stałego pin 2-3, limity <4,5 oma +- 10% zgodnie ze specyfikacją Aby sprawdzić, czy rezystancja uzwojenia jest poniżej wartości maksymalnej. Działa również jako kontrola prawidłowego przekroju przewodu i dobrego zakończenia.
3 TR Stosunek obrotów Zasil piny 1-4, 500 mv 10 kHz, sprawdź współczynnik obrotów (1-4:2-3) na 1:1 - + 2% Aby sprawdzić prawidłowe przełożenie uzwojeń
4 LS Indukcyjność szeregowa Pin 2-pin 3, 100uA, 10 Khz, nominalnie 100mH + 50% / -30% (zgodnie z opublikowaną specyfikacją) Aby sprawdzić prawidłową liczbę zwojów i prawidłowe działanie materiału rdzenia
5 LL Indukcyjność rozproszenia Piny -4 Hi, Pins 2-3 Low, 5mA, 10kHz, sprawdź poniżej 1,05mH Aby sprawdzić, czy indukcyjność rozproszenia jest poniżej określonego limitu.
6 HPAC Hi-Pot AC 1kV AC, 1 sekunda, piny 1 i 4 wysokie, piny 2,3 Lo Aby sprawdzić izolację zgodnie z arkuszem danych.
AT5600 Czas pracy 2,72 sek
(Czas pracy AT3600 5,21 s)

NOTATKA:

Arkusz danych określa również krzywe odpowiedzi impedancji (Z) na częstotliwość.
Zwykle nie jest to testowane w środowisku produkcyjnym, ponieważ jest uwzględniane przy wyborze projektu rdzeni i uzwojeń. Jeśli chcesz, można tu okresowo stosować test „Z” AT, używając funkcji AUDIT w celu sporadycznego sprawdzenia tego działania w przypadku 1 na 100 transformatorów.

Choke CM - Wyniki testu AT