Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Transformatory prądu

Sprawdzony przykład odpowiednich testów

Przegląd przekładników prądowych

Przekładniki prądowe są szeroko stosowane w sektorze pomiarów przemysłowych, aby umożliwić monitorowanie dużych prądów za pomocą standardowych mierników. Stosowane są w celu umożliwienia pomiaru bardzo dużych prądów.

Przekładniki prądowe spełniają dwie funkcje; po pierwsze, aby obniżyć bardzo wysoki prąd, który należy zmierzyć, do niższego poziomu prądu odpowiedniego dla tańszych i łatwo dostępnych amperomierzy. W ten sposób pełnią one również dodatkową funkcję izolowania sprzętu pomiarowego (i użytkownika) od bardzo wysokich mierzone prądy.

Są one zazwyczaj dostarczane z wieloma różnymi przełożeniami uzwojenia, dzięki czemu użytkownik może wybrać odpowiedni model do przekształcania prądu na sygnał 0-5 A do pomiaru. Dodatkowo różne modele są oceniane pod względem „obciążenia”, które zwykle wyraża się jako moc pozorną w VA przy maksymalnym prądzie roboczym cewek.

Seria CT firmy Hammond Manufacturing jest dobrym przykładem tego typu transformatorów.
Tutaj przetestujemy część CT100A, przeznaczoną do pomiaru do 100 amperów

Hammond Manufacturing CT

Sugerowane badanie pod kątem tomografii komputerowej

Schemat edytora AT dla przekładników prądowych

Schemat edytora AT pokazano tutaj.
T1 i T2 reprezentują „cewkę testową” (10 zwojów), której będziemy używać, a HI i LO reprezentują testowany przekładnik prądowy.
Przekładniki prądowe w rzeczywistym zastosowaniu działają poprzez umieszczenie wokół jednego przewodnika przenoszącego mierzony prąd.
Działa jako pierwotny, a sam przekładnik prądowy jest wtórny.

Aby uzyskać dokładniejsze wyniki w sytuacji testowej, sugeruje się użycie szybko odłączanej cewki jako „uzwojenia pierwotnego” testowego w celu symulacji przewodu prądowego mierzonego przez przekładnik prądowy, a także uczynienie tego uzwojenia pierwotnego wielozwojowym (w naszym przykładzie 10 zwojów), aby umożliwić dokładniejsze odczyty „uzwojenia wtórnego” (cewki CT).

W naszym przykładzie sam przekładnik prądowy ma 20 uzwojeń (100A:5A w normalnym zastosowaniu „jednoprzewodowego”), a nasza cewka testowa ma 10 uzwojeń, więc spodziewamy się, że współczynnik zwojów w warunkach testowych będzie wynosić 2:1.

Schemat AT, przedstawiający również cewkę testową T1-T2
Schemat AT, przedstawiający również cewkę testową T1-T2

AT Mocowanie do przekładników prądowych

Aby skrócić czas podłączenia do minimum, sugerujemy użycie przewodu z szybkozłączem, na przykład użycie złącza Omnetics Nano dla testowej cewki pierwotnej (T1 i T2)
https://www.omnetics.com/products/micro-and-nano-circulars/cots-micro-360-and-nano-360
A22004-001 (12-żyłowy męski) i A22005-001 (11-żyłowy żeński)

Złącze Omnetics Nano M
Złącze Omnetics Nano M
Omnetyka Złącze Nano F
Omnetyka Złącze Nano F

Program testów AT dla tomografów prądowych

Najpierw sprawdzana jest rezystancja zarówno cewki testowej, jak i samego przekładnika prądowego, aby potwierdzić prawidłowe działanie cewki testowej i sprawdzić okablowanie przekładnika prądowego.
Następnie sprawdzana jest indukcyjność cewki, co potwierdza materiał rdzenia i uzwojenia.
Test LS zwykle daje dobrą weryfikację liczby zwojów i wydajności rdzenia
Jednakże duże tolerancje wartości AL (zwykle +/- 30%) w rdzeniach toroidalnych stosowanych w większości przekładników prądowych mogą sprawić, że będzie to słaba metoda wykrywania nieprawidłowych zwojów, szczególnie w zastosowaniach pomiarowych, gdzie jeden za mało lub o jeden za dużo zwojów drastycznie wpłynie na wpływać na wydajność.
W związku z tym nadal zaleca się wykonanie testu współczynnika zwojów z tolerancją +/- 0,5 obrotu, aby zapewnić dokładną liczbę zwojów.

#

Test

Opis

Kołki i warunki

Powód

1 R Rezystancja prądu stałego Piny T2-T2, sprawdź < 300 mOhm Aby sprawdzić rezystancję uzwojenia cewki testowej, aby prawidłowo podłączyć cewkę testową.
2 R Rezystancja prądu stałego Piny HI-LO, sprawdź < 40 mOhm Aby sprawdzić, czy rezystancja uzwojenia przekładnika prądowego jest niższa od wartości maksymalnej. Działa również jako kontrola prawidłowego przekroju przewodu i dobrego zakończenia.
3 LS Indukcyjność szeregowa Kołki testowe HI-LO, 50 Hz, 1 V, 20 mH +/- 10% Aby sprawdzić prawidłową liczbę zwojów i prawidłowe działanie materiału rdzenia
4 TR Stosunek obrotów Zasilanie pierwotnego HI i LO przy 50 Hz, 100 mV, wtórnego T1 i T2, przełożenie 20:10 obrotów +/- 0,5 obrotu. Aby sprawdzić prawidłowe zwoje i fazy na przekładniku prądowym. Zawsze najlepszą praktyką jest zasilanie uzwojenia największą liczbą zwojów, aby uzyskać najdokładniejsze wyniki.
AT5600 Czas pracy 1,49 sek
(AT3600 Czas pracy 1,50 s)

Wyniki testu AT dla CT