Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Serwer i edytor AT - aktualizacje, nowe funkcje i ulepszenia

Szczegóły aktualizacji oprogramowania AT dla wszystkich klientów

Zapewnia to nowe funkcje oprogramowania oraz ulepszenia i poprawki.
Całe oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie i instrukcje są dostępne bezpłatnie na naszej stronie POBIERZ .

Edytor dotNET

22 MAJA 2024
Edytor AT dotNET v4.2.8901

Nowa bezpłatna funkcja — automatyczne programowanie.
Bezpłatna funkcja prostego automatycznego programowania tworzy program w ciągu kilku sekund

Dowiedz się więcej na stronie aplikacji do automatycznego programowania

23 października 2023 r
Edytor AT dotNET v4.2.8663

graficzny interfejs użytkownika
Naprawiono błąd w podglądzie wydruku dla wielu stron.
TESTY
MAGX – zaktualizowano, aby umożliwić minimalny limit testowy 1 mA do użytku z nowym przekładnikiem prądowym CT 0.1-1.
ACRT DCRT ACVB DCVB - usunięto wycofane testy, które nie mają już zastosowania.

01 września 2023 r
Edytor AT dotNET v4.2.8620

graficzny interfejs użytkownika
Zintegruj proces pobierania nowego oprogramowania sprzętowego
Przeprowadzono migrację całego projektu z .NET Framework do .NET 7.
Utworzono nowy instalator dla .NET (VS2022).
Dodaj wersję edytora do plików wynikowych CSV i TXT.
Naprawiono niepoprawne wyliczenie portów COMM.
Naprawiono brakujące przyciski opcji „Sortuj według” w wyświetleniu wyników autotestu.
Naprawiono okno wyników – nie zmieniało rozmiaru podczas rozciągania
Naprawiono zmianę rozmiaru tekstu i pola konkretnego testu.
Naprawiono błąd podczas usuwania terminali w LL – wolne terminale nie pojawiały się.
Naprawiono ograniczenie znaków w nazwie pliku.
Naprawiono problem z testem diagnostycznym - „INDEKS BYŁ POZA ZAKRESEM”.
Naprawiono – Dodano funkcję pułapki błędów przy wyborze nieprawidłowego portu COMM podczas korzystania z opcji „Pobierz program” i „Uruchom program”.
Naprawiono awarię oprogramowania po wprowadzeniu stron od 0 do 11 w druku
TESTY
Naprawiono błąd w oknie dialogowym WATT na stałych wzmacniaczach – powinien pozwolić na 0,01A, ale został odrzucony
HPDC — naprawiono nieprawidłowe wyświetlanie terminali HI-LO w kolumnie CSV 1 Wyniki.
SURG Zezwalaj na minimalną indukcyjność 0,01 uh w ustawieniach SURG (poprzednio 1 uh) ( OPP#11497)
LL – Naprawiono błąd podczas usuwania terminali w LL – wolne terminale nie pojawiały się. (OPP#11547)


03 maja 2023 r
Edytor AT dotNET v4.1.8511

graficzny interfejs użytkownika
Naprawiono test IR – źle ustawione numery terminali.
Naprawiono okno dialogowe Drukuj — pozwala wybrać określone strony do wydrukowania
Naprawiono Edytor z AT3600 – brakujące wyniki POL.
Zmień kolejność menu w celu wyraźniejszego oddzielenia elementów dostępnych wyłącznie w modelu AT5600.
Naprawiono błąd okna dialogowego VOC na stałych wzmacniaczach.
Zapisz wyniki CSV — uporządkowano i usunięto puste spacje w informacjach o teście w kolumnie 1.
Nowa funkcja — Dodano przycisk „ZAPISZ TSV” w „Uruchom program” dla klientów EUR — Wyniki w postaci pliku wartości oddzielonych TXT/tabulatorem. Odzwierciedla to nowy format pliku TSV serwera AT.
Naprawiono błąd aktualizacji ekranu podczas testu usuwania.
Naprawiono ikonę panelu sterowania programu.

TESTY
ILK, HPAC i HPDC Korekta limitów i tekstu dialogowego, aby umożliwić 1uA jako min
SURGE - ogranicz # impuls, aby był tylko liczbą całkowitą i wyświetlał tylko liczbę całkowitą
VOC – błąd okna dialogowego na stałych wzmacniaczach.


10 lutego 2023 r
Edytor AT dotNET v4.0.8439
Zmieniono programowalne dolne limity SURG, aby umożliwić minimum 10uVS w celu dopasowania do AT3600.
Naprawiono limity współczynników TRL, TR, CTM, ponieważ czasami omyłkowo niedozwolone były duże współczynniki.
Ulepszenia pobierania oprogramowania sprzętowego AT5600.
Naprawiono pobieranie oprogramowania sprzętowego – sporadyczny brak portu COM po ponownym uruchomieniu urządzenia.
Dodano komunikat UWAGA dla użytkownika dotyczący pobierania oprogramowania sprzętowego, jeśli brakuje portu COM.

14 listopada 2022 r
Edytor AT dotNET v4.0.8332
Dodano monit o odłączenie/ponowne podłączenie kabla USB podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Zapewnia to prawidłowe wykonanie procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pierwszym razem.

05 października 2022 r
Edytor AT dotNET v4.0.8304
Naprawiono błąd powodujący awarię lub nieprawidłowe otwieranie programów korzystających z ustawień regionu europejskiego komputera PC, używających „przecinka” jako separatora dziesiętnego.
„.” (kropka) nadal musi być używana w programie do oznaczania miejsc dziesiętnych, ale oprogramowanie będzie teraz działać poprawnie na komputerach PC w regionie EUR.

12 września 2022 r
Edytor AT dotNET v4.0.8280

Naprawiono błąd powodujący, że programy korzystające z testów WATX i STRX nie otwierały się poprawnie.

17 sierpnia 2022 r
Edytor AT dotNET v4.0.8259

Plik>Zapisz jako. Teraz używa istniejącej nazwy, aby uniemożliwić użytkownikom wpisywanie długich nazw podczas wprowadzania niewielkich zmian.
Naprawiono błąd, który mógł zepsuć niektóre testy CTY z 10 000 do 0 omów.
Naprawiono błąd, który mógł uszkodzić status niektórych testów OUT podczas otwierania.
Wymuszone reguły dotyczące dozwolonych znaków w nazwach plików, aby zapobiec używaniu zarezerwowanych znaków systemu Windows (np. %, /). Definicja teraz w 2.14.13 w instrukcji.
Testy ACIF X - dla ułatwienia programowania ustawiono domyślny przycisk opcji V, a nie mV.
Naprawiono błąd czcionek na niektórych komputerach PC, w wyniku którego tekst przycisku minimalizacji został uszkodzony.

W serwerze dotNET

09 SIERPNIA 2023
W serwerze dotNET V4.2.8531

graficzny interfejs użytkownika
Naprawiono przycisk podglądu wydruku w lokalnej bazie danych, który nie działał. Umożliwia to drukowanie poszczególnych rekordów historycznych z ekranu localDB.

05 maja 2023 r
W serwerze dotNET V4.2.8494

KOMUNIKACJA
Naprawiono sporadyczne otrzymywanie komunikatów o błędach klienta TCP.

graficzny interfejs użytkownika
Etykietowanie menu – zmień „raport” na „Raport (lokalna baza danych)” dla lepszego zrozumienia – ta funkcja nie jest dostępna dla Twojej zewnętrznej bazy danych.
Dodaj Możliwość drukowania indywidualnych historycznych arkuszy wyników lokalnej bazy danych z ekranu lokalnej bazy danych.
Drukowanie — z prawej strony uzasadnij maksymalne i minimalne dane wyników zarówno w wynikach historycznych na żywo, jak i w lokalnej bazie danych, a jednostki również są oddzielone, więc liczby są ułożone w jednej linii dla ułatwienia odczytu.
Po zainstalowaniu aktualizacji ikona panelu sterowania wygląda jak ikona V3.

22 marca 2023 r
W serwerze dotNET V4.1.8473

Etykietowanie menu
Zmień „raport” na „Raport (lokalna baza danych)”, aby lepiej zrozumieć, że wbudowany generator raportów sprawdza tylko lokalną bazę danych na komputerze, a nie jakąkolwiek zewnętrzną bazę danych, którą mogłeś również włączyć.

SQL – tblVoltechTestID.TestUnits
Naprawiono brakujące dane SQL dla testu R
Tabele SQL utworzone przez wersję 3 serwera wykorzystywały „varchar(x)”, które obsługiwały tylko ASCII.
Tabele SQL utworzone przez wersję 4 serwera zawsze używały nvarchar(x), który obsługuje UNICODE.
Ponieważ wersja V4 używa teraz symbolu „Ω” zamiast „omów”, oznaczało to, że użytkownicy łączący serwer V4 ze starszymi bazami danych SQL będą mieli brakujące wpisy w tblVoltechTestID.
Ta aktualizacja przeprowadza teraz cichy test na dowolnej bazie danych Connect SQL i po cichu aktualizuje typy danych z „varchar” na „nvarchar”.

10 lutego 2023 r
W serwerze dotNET v4.1.8440

Wyniki - dodaj czwartą opcjonalną opcję wyników "TSV", aby utworzyć plik wartości oddzielonych tabulatorem (jako TXT); pozwala to na łatwiejsze użycie w EUR, gdzie przecinek jest ogranicznikiem.
Domyślnie przy pierwszej instalacji jest to WYŁĄCZONE
Użyj KULTURY SYSTEMU dla dat/godzin i formatu liczbowego (np. przecinek dla miejsc dziesiętnych w Europie).

Dane wyjściowe pliku — dodaj dwie dodatkowe opcje nazwy pliku, aby BATCH był widoczny w nazwie pliku, jeśli jest używany
<Data>_<Nr partii>_<JednostkaSN>
<Data>_<Nr partii>_<Numer części>_<jednostkaSN>.

Naprawiono drukowanie - poprzednio zawsze znajdowało się w TAB 1, ale teraz drukowanie jest aktywną wybraną zakładką.

Naprawiono awarię serwera, gdy używane były niektóre ustawienia REGIONU.
Naprawiono nieobsługiwany wyjątek zamiast cichej awarii.
Naprawiono cichą awarię serwera podczas uruchamiania.
Dodano bardziej proaktywne sprawdzanie serwera, jeśli nie można go poprawnie uruchomić.

Jeśli podczas uruchamiania występuje awaria, usuń wszystkie katalogi zaczynające się od nazwy „AT_Server_.Net…” w lokalizacji „C:\..\..\AppData\Local\Voltech_Instruments”


05 października 2022 r
W serwerze dotNET v4.0.8294
Dodano informacje o adresie IP komputera do ekranu Sieć>Ustawienia, aby ułatwić konfigurację AT5600 przez połączenia Ethernet

17 sierpnia 2022 r
W serwerze dotNET v4.0.8244
Lepsza obsługa nieprawidłowych znaków w nazwach programów podczas zapisywania wyników CSV. Poprzednio powodowało to awarię, jeśli w nazwie programu użyto znaku rezerwy systemu Windows (np. „%” lub „/”. Teraz są one dyskretnie zastępowane przez „-„
Wyniki CSV — dodano czwartą, prostszą opcję „tylko <data>” dla nazw plików CSV
Drukuj - poprawiono podgląd wydruku wyników