Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Transformatory toroidalne o częstotliwości liniowej

Sprawdzony przykład testowania toroidu sieciowego 120/240 V przy użyciu AT5600.

Przegląd toroidów sieciowych

Transformatory toroidalne sieciowe, jak sama nazwa wskazuje, służą do konwersji zasilania sieciowego na niższe napięcia w celu zasilania urządzeń elektronicznych.

Rdzenie są zwykle wykonane z jednego długiego paska stali nawiniętego na torus, a następnie uzwojenia są nawinięte na wierzch rdzenia.
Ta solidna konstrukcja minimalizuje wibracje spowodowane strumieniem magnesującym (magnetostrykcją), który powoduje buczenie transformatorów. Zapewnia to wyraźną przewagę nad tradycyjnymi laminowanymi rdzeniami „E”.

Brak szczeliny powietrznej w konstrukcji oznacza również, że transformatory toroidalne emitują około 8 razy mniej zakłóceń pola rozproszonego niż standardowe transformatory z rdzeniem laminowanym i jako takie lepiej nadają się do stosowania w pobliżu wrażliwej elektroniki lub sprzętu audio.

Uzwojenia pokrywają zwykle całą powierzchnię toroidu, dzięki czemu można w pełni wykorzystać właściwości magnetyczne całego rdzenia. Skutkuje to bardziej efektywnym wykorzystaniem rdzenia, a co za tym idzie mniejszym urządzeniem niż laminaty o podobnych parametrach. Niskie straty powodują również niższy prąd magnesowania, a tym samym dalsze oszczędności energii.

Talema 62072

Projektowanie i produkcja Nuvotem Talema oraz szeroka gama transformatorów i cewek
Tutaj omówimy część Nuvotem Talema nr 62072
Jest to transformator toroidalny o mocy 35 VA, zaprojektowany z myślą o

Dwa x uzwojenia pierwotne (dla wejścia 110 lub 240 V) i

Dwa wyjścia x 12 V (2 x 14 V obwód otwarty, 2 x 12 V pod obciążeniem)

Schemat producenta

Toroidy - sugerowane testy

Toroidy - schemat edytora AT

4 uzwojenia # 62072 są przedstawione w edytorze At na schemacie po prawej stronie.
Ponieważ „czerwony” pojawia się zarówno na uzwojeniu pierwotnym, jak i wtórnym, wszystkie połączenia wtórne są oznaczone przyrostkiem „2”, aby ułatwić identyfikację podczas programowania testowego.

Na schemacie redaktora

Toroidy - Mocowanie AT

Poniższe wyniki testu uzyskano przy użyciu prostego uchwytu Voltech z 8 szybkozłączkami
Umożliwiają one szybkie podłączenie do wolnych przewodów modelu 62072.
Pokazane gniazda SCHUTZINGER mają również 2 niezależne styki, co zapewnia połączenia typu Kelvina.
Urny te umożliwiają pełną kompensację w celu usunięcia efektu mocowania.

Toroid zamontowany na oprawie Voltech - widok z góry
Toroid zamontowany na oprawie Voltech - widok z góry
Toroid zamontowany na oprawie Voltech - szczegół
Toroid zamontowany na oprawie Voltech - szczegół
Toroid – Gniazda wciskane umożliwiają szybkie zwolnienie testowanego egzemplarza
Toroid – Gniazda wciskane umożliwiają szybkie zwolnienie testowanego egzemplarza

Toroidy - program testowy AT

Najpierw sprawdzana jest rezystancja prądu stałego na wszystkich czterech uzwojeniach, aby była niższa od wyznaczonych wartości maksymalnych.

Ponieważ transformator pracuje przy napięciu sieciowym, częściej testuje się napięcie obwodu otwartego niż test przekładni zwojowej, ponieważ pozwala to lepiej zmierzyć działanie części przy rzeczywistym napięciu. Ponieważ są 4 uzwojenia, wykonujemy 3 testy, aby sprawdzić wszystkie przełożenia uzwojeń i fazę. Zobacz link do naszej noty aplikacyjnej na temat „metod pomiaru współczynnika zwojów” na końcu tej strony.

Następnie badany jest prąd magnesujący rdzenia. Ten test mierzy prąd pierwotny, przy rozwartych obwodach wtórnych, aby wykryć wszelkie straty w rdzeniu spowodowane nieprawidłowym montażem rdzenia.

Na koniec przeprowadzane są dwa testy bezpieczeństwa. Sprawdzana jest rezystancja izolacji pomiędzy dwoma uzwojeniami pierwotnymi, zwykle przy napięciu dwukrotnie większym niż podczas normalnej pracy (tutaj wybraliśmy 500 V)
Następnie następuje test HI POT przy napięciu 4 kV AC od wszystkich uzwojeń pierwotnych do wszystkich uzwojeń wtórnych.

# Test Opis Kołki i warunki Powód
1 R Rezystancja prądu stałego ŻÓŁTY – CZARNY Aby sprawdzić, czy rezystancja uzwojenia jest poniżej wartości maksymalnej. Działa również jako kontrola prawidłowego przekroju przewodu i dobrego zakończenia.
2 R Rezystancja prądu stałego CZERWONY FIOLET Aby sprawdzić, czy rezystancja uzwojenia jest poniżej wartości maksymalnej. Działa również jako kontrola prawidłowego przekroju przewodu i dobrego zakończenia.
3 R Rezystancja prądu stałego ZIELONY2-CZERWONY2 Aby sprawdzić, czy rezystancja uzwojenia jest poniżej wartości maksymalnej. Działa również jako kontrola prawidłowego przekroju przewodu i dobrego zakończenia.
4 R Rezystancja prądu stałego BRĄZOWY2-NIEBIESKI2 Aby sprawdzić, czy rezystancja uzwojenia jest poniżej wartości maksymalnej. Działa również jako kontrola prawidłowego przekroju przewodu i dobrego zakończenia.
5 LZO Napięcie obwodu otwartego Zasilić styki główne ŻÓŁTY I CZARNY przy 50 Hz, 115 V, zmierzyć napięcie wtórne ZIELONY2 i CZERWONY2 oraz sprawdzić polaryzację. Limity ; 14 V +/- 5% Aby sprawdzić prawidłowe zwroty i fazy na poziomie podstawowym 1 do wtórnego 1
6 LZO Napięcie obwodu otwartego Zasilić styki główne CZERWONY i FIOLETOWY przy 50 Hz, 115 V. Zmierzyć obwód wtórny BRĄZOWY2 i NIEBIESKI2 oraz sprawdzić polaryzację. Limity ; 14 V +/- 5% Aby sprawdzić prawidłowe zwroty i fazy na obwodzie podstawowym 2 i wtórnym 2
7 LZO Napięcie obwodu otwartego Zasilić styki główne ŻÓŁTY I CZARNY przy 50 Hz, 115 V. Zmierzyć główny CZERWONY i FIOLETOWY oraz sprawdzić polaryzację. Limity ; 11 5 V +/- 5% Aby sprawdzić prawidłowe zwroty i fazy na poziomie podstawowym 1 do podstawowego 2
8 MAGI Prąd magnesujący Napięcie probiercze 110 V, 50 Hz. Cześć terminalu; ŻÓŁTY. Lo Terminal CZARNY. Maksymalna MAGI; 10 mA przetestować działanie rdzenia przy typowym napięciu roboczym. Sprawdź, czy prąd potrzebny do aktywacji rdzenia jest poniżej wartości maksymalnej.
9 IR Rezystancja izolacji Napięcie testowe 500 V DC, zacisk wysoki ŻÓŁTY i CZARNY, zacisk niski ; CZERWONY i FIOLETOWY, sprawdź, czy IR > 50 MOhm W przypadku większości transformatorów zaleca się sprawdzenie rezystancji izolacji jako dobrą praktykę w celu sprawdzenia integralności izolacji pomiędzy oddzielnymi uzwojeniami lub pomiędzy uzwojeniem a ekranem. W tym przypadku pomiędzy dwoma prawyborami
10 HPAC Hi-Pot AC Napięcie testowe 4 kV 50 Hz, 1 sekunda, maks. I=10 ma. Kołki HI; ŻÓŁTY, CZARNY, CZERWONY, FIOLETOWY. Piny LO: ZIELONY2, CZERWONY2, BRĄZOWY2, NIEBIESKI2. Sprawdź, czy prąd jest < 5 mA Aby sprawdzić izolację bezpieczeństwa od obwodu pierwotnego do wtórnego.
AT5600 Czas pracy 4,01 sek
(Czas pracy AT3600 8,87 s)

Wyniki testu AT dla toroidów