Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Oprogramowanie serii AT

AT5600 jest dostarczany bezpłatnie z oprogramowaniem AT Editor i AT Server

Edytor AT ułatwia pisanie programów testowych dzięki prostemu schematycznemu interfejsowi
Serwer AT umożliwia wydajne zarządzanie programami i wynikami, co pozwala zachować kontrolę nad programami testowymi oraz przechowywaniem i analizą wyników testów

1.1 Oprogramowanie edytora serii AT

Oprogramowanie edytora serii AT służy do szybkiego tworzenia programów testowych (plików *.ATP) dla dowolnego testera automatycznego serii AT.

- Nie są wymagane żadne umiejętności programowania.

- Łatwe w opracowywaniu dostosowane do indywidualnych potrzeb programy testowe dla transformatorów i cewek indukcyjnych.

- Kliknij i przeciągnij połączenia przewodów do mocowania.

- Łatwa konfiguracja Pass / Fail

- Pliki zapisane jako numery części.

- Możliwość pomiaru na żywo w celu natychmiastowej weryfikacji programu.

- Programy PDF i e-mail pomiędzy dostawcami i klientami.

1.2 Edytor AT w użyciu

ORGANIZOWAĆ COŚ
Napisz programy testowe za pomocą edytora AT
Pobierz swój program do AT5600 za pomocą USB lub RS232

UŻYWAĆ
Użyj przycisku „Zmierz” w oknie dialogowym Ustawienia testu edytora, aby wykonać rzeczywiste pomiary z AT5600, co pomoże Ci ustawić prawidłowe wartości nominalne na podstawie testu po teście
Uruchom cały test z poziomu edytora
AT5600 zwraca wyniki do komputera w celu analizy lub zapisania jako plik CSV

IDEALNE DLA
Szybkie tworzenie testów i debugowanie/utrzymanie programów
Małe partie i proste oszczędzanie wyników

Film demonstracyjny edytora 1.3 AT

Ten film pokazuje, jak proste i szybkie jest utworzenie (a następnie uruchomienie) programu testowego za pomocą bezpłatnego oprogramowania AT Editor.

Film można wyświetlić na pełnym ekranie, korzystając z ikony Kwadrat w prawym dolnym rogu wideo.

2.1 Oprogramowanie serwera serii AT

Oprogramowanie serwera serii AT pełni funkcję systemu przechowywania zarówno programów testowych serii AT (*.ATP), jak i wyników testów. Do oprogramowania serwera można podłączyć wiele testerów serii AT i wyświetlać wyniki w czasie rzeczywistym.

- Zapewnia, że wszyscy użytkownicy i testerzy AT korzystają z najnowszej wersji programu testowego, ponieważ wszystkie programy testowe są pobierane z centralnego serwera PC.

- Przechowuje dane testowe: Przechowywanie wyników zawiera wszystkie limity testów, wynik pozytywny/negatywny dla każdego pojedynczego testu i ogólny dla każdej części.

- Można także przechowywać wyniki według numeru seryjnego pojedynczej części, numeru partii i operatora testu.

- Wszystkie wyniki przechowywane centralnie, dzięki czemu można łatwo tworzyć kopie zapasowe.

- Utrzymuje bezpieczeństwo programu testowego, ponieważ programy można edytować wyłącznie za pomocą oprogramowania Editor; Serwer dostarcza jedynie programy testowe testerowi, a następnie zbiera wyniki.

2.2 Serwer AT w użyciu

ORGANIZOWAĆ COŚ
Przechowuj programy testowe (*.ATP, utworzone za pomocą edytora) na serwerze AT (lub dowolnym zdalnym dysku sieciowym, jeśli chcesz)
Podłącz wiele testerów AT do serwera AT za pomocą Ethernetu lub RS232
Określ folder wyników (ponownie na komputerze lub w sieci)
Opcjonalnie skonfiguruj serwer AT tak, aby zapisywał w wybranym przez Ciebie typie bazy danych (może to być serwer PC lub dowolny dysk sieciowy)

UŻYWAĆ
Korzystając z ekranu dotykowego AT5600, użytkownik żąda programu testowego z serwera
Serwer wysyła program testowy do AT5600
Użytkownik testuje partię transformatorów. (można również rejestrować opcjonalne numerowanie partii i numerowanie seryjne poszczególnych części)
Wszystkie wyniki testów są zwracane do centralnego magazynu wyników w postaci pliku CSV
Opcjonalnie AT Server zapisuje również wyniki do pliku bazy danych
Można otworzyć plik bazy danych i przeglądać wyniki, trendy i statystyki w czasie rzeczywistym

IDEALNE DLA
Wszelkie badania wielkości partii
Zaawansowane zestawienie wyników z kilku testerów, wszystkich typów transformatorów
Automatyczne przechowywanie wszystkich danych testowych do analizy w czasie rzeczywistym
Zapytania i raporty można pisać i modyfikować w dowolnym momencie (przed, w trakcie lub po zebraniu wyników) w celu analizy danych

2.3 Co zapewnia łączność z bazą danych serwera AT?

Wszystkie wyniki zapisywane w wybranej przez Ciebie bazie danych (SQL, MS Access, Oracle) w czasie rzeczywistym.
Wszystkie dane, niezależnie od testera AT, złożoności programu czy ilości wyników, zapisane są w zaledwie 4 prostych tabelach.
Umożliwia to następnie tworzenie zapytań statystycznych, wykresów i raportów na podstawie przechowywanych informacji w czasie rzeczywistym lub po zdarzeniu.
Na przykład
- Analiza odchyleń wyników np. LSB - LS.
- Ustawienie górnego i dolnego limitu na podstawie rzeczywistych uśrednionych lub min/max wyników testu.
- Porównania wysokich i niskich wyników pomiędzy seriami wsadowymi.
- Analiza trendów w kilku seriach wsadowych.
- Specyficzne monitorowanie tolerancji.
- Raportowanie dotyczące klientów/jakości.
- Monitorowanie w czasie rzeczywistym określonych parametrów testowych.

Wiele terminali AT i serwerów AT podłączonych do jednej centralnej bazy danych
Wiele terminali AT i serwerów AT podłączonych do jednej centralnej bazy danych
przykład MS Access z 4 tabelami
przykład MS Access z 4 tabelami
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Potrzebuje porady? Masz pytania lub uwagi?

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz samodzielnie wypróbować jednostkę demonstracyjną AT5600, skontaktuj się z nami