Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Korzystanie z portu użytkownika serii AT

Jak używać portów użytkownika serii AT do przełączania urządzenia testowego podczas testu w celu uzyskania dodatkowego zasięgu testu

1, Działanie wyjścia napędu przekaźnikowego

Zarówno tester transformatorów AT5600, AT3600, jak i ATi posiadają złącze USER PORT (9-stykowe typu „D”, żeńskie).

Złącze to zostało zaprojektowane w celu zapewnienia wyjścia przekaźnika z otwartym kolektorem.

Wyjście napędu przekaźnika jest dostarczane w ramach unikalnego testu zwanego „OUT”.
Użytkownik ma do dyspozycji sześć wyjść przekaźnikowych, które można wstępnie zaprogramować za pomocą oprogramowania Voltech AT Editor w celu przesyłania sygnału do wielu źródeł lub aplikacji.
Rysunek 1 poniżej przedstawia rozmieszczenie pinów dostępne dla sześciu napędów przekaźnikowych:

Port użytkownika

Szpilka

Nazwa sygnału

1 Napęd przekaźnika użytkownika O/P 0
2 Napęd przekaźnika użytkownika O/P 2
3 Napęd przekaźnika użytkownika O/P 4
4 <nie używany>
5 +12 V DC przy 1 A
6 Napęd przekaźnika użytkownika O/P 1
7 Napęd przekaźnika użytkownika O/P 3
8 Napęd przekaźnika użytkownika O/P 5
9 <nie używany>

Każde wyjście przekaźnikowe może sterować obciążeniem >150 Ω i ma maksymalny prąd wyjściowy 80 mA.

Notatki

Stan „OFF” dla wyjść napędu przekaźnikowego jest ustawieniem domyślnym, gdy AT jest włączony.
Jednakże po każdym zaprogramowanym teście „OUT” napędy przekaźników pozostaną w zaprogramowanym stanie do czasu przeprowadzenia kolejnego testu „OUT” lub wyłączenia i ponownego włączenia AT.
Podczas kolejnych testów „OUT”, terminal AT najpierw identyfikuje przekaźniki zaprogramowane jako „OFF” i najpierw je zwalnia.
Po drugie, terminal AT identyfikuje przekaźniki, które zaprogramowano jako „WŁĄCZONE” i zasila kolejne.
Czas wyłączenia przekaźnika jest niemal natychmiastowy. Czasy włączenia „ON” wynoszą jednak około 20 ms.


2, przypadek użycia – przełączanie komponentów

Najczęstszym zastosowaniem testu „OUT” jest zamknięcie przekaźnika w celu wprowadzenia dodatkowego elementu do obwodu testowego, takiego jak rezystor, jak pokazano na rysunku 2.

Rysunek 3 przedstawia schemat blokowy wyjścia przekaźnikowego, które jest wewnętrznym elementem terminala AT.

Aplikacje do przełączania komponentów

Najczęstszymi testami, w których wymagane jest wprowadzenie komponentu, jest pomiar niedopasowania impedancji pomiędzy transformatorem a linią przesyłową.

Element w takich przypadkach byłby rezystorem do testów takich jak GBAL (ogólna równowaga podłużna), LBAL (równowaga podłużna), ILOS (strata wtrąceniowa) i RLOS (strata odbiciowa).

Rozładowanie obwodu może być wymagane, jeśli testowanie obejmuje elementy pasywne, takie jak kondensatory.
Mogą one wymagać rozładowania przed usunięciem testowanej części przez operatora.


3, Przypadek użycia – wyzwalanie urządzenia zewnętrznego

Podczas sekwencji testowej urządzenie zewnętrzne może wymagać wyzwolenia.
Może to odbywać się za pośrednictwem przekaźnika lub bezpośrednio do wejścia „ENABLE” za pomocą rezystora podciągającego (Rysunek 4).

Aplikacje wyzwalające urządzenia zewnętrzne
 • Liczenie partii. Wyzwalacz jest wysyłany do licznika cyfrowego lub elektrycznego w celu zliczenia całej badanej partii.
 • Przenośnik taśmowy. Wyzwalacz jest wysyłany do timera obsługującego przenośnik taśmowy, który przesuwa przekazywane części wzdłuż linii produkcyjnej.
 • Ramię robota. Wyzwalacz jest wysyłany do komputera PC sterującego ramieniem robota, które usuwa testowane części i/lub umieszcza części gotowe do testu.


4, przypadek użycia – wskazanie cyklu testowego

Podczas sekwencji testowej można wykorzystać wskaźnik LED (i/lub brzęczyk) jako wskazanie osiągnięcia określonego punktu w cyklu programu (Rysunek 5).

Aplikacje wskazujące cykl testowy
 • Czasowy brzęczyk lub podświetlana dioda LED ostrzegają operatora, że część przechodzi test wysokiego napięcia lub wysokiego napięcia.
 • Podczas testowania wielu części (maksymalnie sześć – jedna dioda LED na każdą testowaną część) można ustawić diodę LED pokazującą status testu konkretnej testowanej części (tj. dioda LED świeci się, gdy część jest testowana).


5, Konfiguracja napędu przekaźnika

Dostęp do testu „OUT” można uzyskać za pośrednictwem oprogramowania AT Editor i można go umieścić w dowolnym miejscu cyklu programu.

Rysunek 6

Oprogramowanie AT Editor umożliwia umieszczenie testu „OUT” w dowolnym miejscu cyklu programu.
Wybór sześciu napędów przekaźnikowych jest łatwy.
Po prostu kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk WŁ. lub WYŁ. na dowolnym z sześciu wymaganych dysków i kliknij OK.

Aktywacja przekaźnika w celu dodania komponentu będzie wymagała dwóch testów „OUT”.
Jeden do zamykania przekaźnika i wprowadzania komponentu, drugi do otwierania przekaźnika i usuwania komponentu po zakończeniu testu wymagającego tego komponentu.

Aktywacja wyjścia włączającego (i/lub wskaźnika cyklu programu) wymagałaby ustawienia testu „OUT” w odpowiednim obszarze programu, aby wygenerować wymagane zdarzenie.


6, Typowa specyfikacja przekaźnika i zalecane kable

Poniższa lista przedstawia typową specyfikację wymaganą w przypadku stosowania przekaźników w obwodzie.
Jednakże, pod warunkiem, że wartość znamionowa cewki > 150 Ω jest używana przy napięciu 12 V DC, można zastosować inne przekaźniki (spełniające typową specyfikację).

Typowa specyfikacja przekaźnika

 • Prąd przełączania: maksymalnie 2 A
 • Rezystancja cewki: 290Ω +/- 10%
 • Izolacja kontaktronu: 10 kV DC
 • Izolacja cewki od styku: 10 kV DC
 • Napięcie cewki: 12 V DC
 • Rezystancja styku: <50 mΩ
 • Numer części Voltech: 33-004

Zalecany kabel

 • Subminiaturowy, ekranowany wielordzeniowy 7/0,1 z co najmniej siedmioma rdzeniami (numer części Farnrell: 711-380)