Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Transformator inwerterowy z zimną katodą do oświetlenia fluorescencyjnego (CCFL).

Sprawdzony przykład odpowiednich testów

Przegląd CCFL

Transformatory inwerterowe z lampą fluorescencyjną z zimną katodą (CCFL) są szeroko stosowane do przekształcania źródła prądu stałego o niskim napięciu na napięcie prądu przemiennego o wysokim napięciu w celu zasilania, na przykład podświetlenia LCD.
Wykorzystują odmianę technologii SMPS do przełączania prądu stałego za pomocą tranzystorów (w konfiguracji przeciwsobnej) przy wysokich częstotliwościach (w naszym przykładzie 40–80 kHz) na uzwojenie pierwotne.
Uzwojenie sprzężenia zwrotnego służy do zapewnienia dodatniego sprzężenia zwrotnego, aby obwód oscylował
Zwykle uzwojenie wtórne jest celowo zaprojektowane tak, aby miało ustawioną indukcyjność rozproszenia, która następnie rezonuje z kondensatorem na uzwojeniu wtórnym, aby napędzać świetlówkę. 

Ponieważ transformator jest integralną częścią działania obwodu, ważny jest pomiar takich parametrów, jak indukcyjność rozproszenia, a także zwykłe parametry rezystancji uzwojenia i współczynnika zwojów. Transformator musi również zapewniać izolację, zwłaszcza że obwód najpierw generuje wyższe napięcie „uderzenia”, aby uruchomić lampę, zanim przejdzie w stan ciągłej pracy.

Eaton CTX210607

Firma Eaton produkuje szeroką gamę uniwersalnych transformatorów CCFL do tych zastosowań. Tutaj zbadamy CTX210607.

Należy pamiętać, że uzwojenie wtórne jest nawinięte na 4 sekcje.
Dzieje się tak, że spadek napięcia na obrót jest rozłożony na 4 oddzielne obszary, co poprawia izolację między uzwojeniami przy dużych różnicach potencjałów, bez konieczności uciekania się do mocno izolowanego drutu.
Cewki pierwotne i sprzężenia zwrotnego są również oddzielne. To oddzielenie kontroluje celowe wprowadzenie omówionej wcześniej indukcyjności rozproszenia.

Schemat CTX210607

Sugerowane badanie CCFL

Schemat edytora AT dla CCFL

Reprezentacja części w programie AT Editor jest pokazana po lewej stronie.

Schemat edytora AT

AT Mocowanie do CCFL

Pakiet transformatora jest standardową konstrukcją do montażu powierzchniowego i jako taki nie nadaje się do pinów Kelvina.

Przedstawione tutaj mocowanie to gniazdo o zerowej sile wkładania (ZIF), w którym pary ostrzy są zamknięte z boku na każdym sworzniu.
Ma to tę zaletę, że nie naraża części na żadne obciążenia mechaniczne, a jednocześnie utrzymuje prawdziwy kontakt Kelvina z każdym uzwojeniem.

ZIF (gniazdo zerowe) w oprawie 91-184

ZIF (gniazdo zerowe) w oprawie 91-184

Program testów AT dla CCFL

Najpierw sprawdzana jest rezystancja uzwojenia, aby sprawdzić ciągłość i połączenie.
Następnie następuje sprawdzenie indukcyjności przy częstotliwości roboczej po stronie pierwotnej.
Następnie następują trzy kontrole przełożeń skrętów; połowa pierwotnej do połowy pierwotnej, pierwotnej do sprzężenia zwrotnego i pierwotnej do wtórnej.

Należy pamiętać, że ostatni test jest wykonywany poprzez zasilanie uzwojenia wtórnego, ponieważ w celu uzyskania optymalnej dokładności najlepszą praktyką jest zasilanie uzwojenia największą liczbą zwojów.

Następnie testujemy indukcyjność rozproszenia między pierwotnym i wtórnym; stwierdzamy, że wyciek wynosi w przybliżeniu 25% indukcyjności pierwotnej, ponieważ jest to prawdopodobnie celowy czynnik projektowy wpływający na działanie wyjściowego obwodu LC.
W tym celu zastosowaliśmy limity procentowe wokół nominalnej wartości LL, zamiast sprawdzać, jak LL znajduje się tuż poniżej maksimum, jak to zwykle ma miejsce.

Ponieważ uzwojenie wtórne jest wykonane z cienkiego drutu i podlega wysokim napięciom, a nawet wyższym napięciom „uderzenia” w celu uruchomienia lampy gazowej, następnie używamy testu SURG, aby sprawdzić, czy cewki między uzwojeniami nie są słabe. Odbywa się to poprzez wstrzykiwanie impulsów wysokiego napięcia i pomiar charakterystycznego zaniku dzwonienia na uzwojeniu wtórnym. Do naszych limitów wybrano empiryczną wartość nominalną znanego dobrego transformatora. Każde uszkodzenie izolacji spowoduje utratę energii, a tym samym inną reakcję zaniku.
Aby uzyskać więcej informacji na temat testów SURGE, zobacz łącze na końcu tej sekcji.


Na koniec stosuje się test HI POT przy napięciu 2 kV AC w celu sprawdzenia izolacji pierwotnej od wtórnej.

#

Test

Opis

Kołki i warunki

Powód

1 R Rezystancja prądu stałego piny 1-3, limity <135 mOhm Aby sprawdzić, czy całkowity opór uzwojenia pierwotnego jest poniżej wartości maksymalnej. Działa również jako kontrola prawidłowego przekroju przewodu i dobrego zakończenia.
2 R Rezystancja prądu stałego pin 4-5, limity <100 mOhm Aby sprawdzić, czy rezystancja uzwojenia sprzężenia zwrotnego jest poniżej wartości maksymalnej. Działa również jako kontrola prawidłowego przekroju przewodu i dobrego zakończenia.
3 R Rezystancja prądu stałego pin 10-6, limity <175 omów Aby sprawdzić, czy rezystancja uzwojenia wtórnego jest poniżej wartości maksymalnej. Działa również jako kontrola prawidłowego przekroju przewodu i dobrego zakończenia.
4 LS Indukcyjność szeregowa Pin 1-3, 100 mV, 20 kHz, nominalnie 27 uH +/- 10% (zgodnie z opublikowaną specyfikacją) Indukcyjność widziana przez uzwojenie pierwotne. Aby sprawdzić prawidłową liczbę zwojów i prawidłowe działanie materiału rdzenia
5 TR Stosunek obrotów Zasil piny 1-3, 100 mV 40 kHz, sprawdź współczynnik zwojów i fazę 1-2:2-3 na 1:1 +/- 5% Aby sprawdzić prawidłowy stosunek uzwojeń między dwiema połówkami uzwojenia pierwotnego i środkowego.
6 TR Stosunek obrotów Zasil piny 1-3, 100 mV 40 kHz, sprawdź współczynnik zwojów i fazę 1-3:4-5 na 4,6:1 +/- 5% Aby sprawdzić prawidłowy stosunek uzwojeń całego uzwojenia pierwotnego do uzwojenia zwrotnego.
7 TR Stosunek obrotów Zasil piny 10-6, 100 mV 10 kHz, sprawdź współczynnik zwojów i fazę 10-6:1:3 na 86:1 +/- 5% Aby sprawdzić prawidłowy stosunek uzwojeń od wtórnego do pierwotnego. Uzwojenie z największą liczbą zwojów jest zasilane, ponieważ jest to najlepsza praktyka zapewniająca optymalną dokładność.
8 LL Indukcyjność rozproszenia Piny 1-3 Wysoki, Piny 10-6 Niski, 100 mV, 40 kHz, sprawdź, czy wyciek jest poniżej 6,5 uH Sprawdzenie, czy wyciek jest poniżej określonej wartości granicznej, stanowi potwierdzenie prawidłowego rozmieszczenia i działania uzwojeń.
9 SURG Test naprężenia udarowego Zasilić piny 10-6, 4000 V, 5 impulsów. Sprawdź, czy iloczyn mVs wynosi 166 mVs +/- 30% Aby sprawdzić słabe punkty wtórnej izolacji międzyzwojowej, aby udowodnić trwałość części w całym okresie jej użytkowania.
10 HPAC Hi-Pot AC 2 kV AC, 50 Hz, 1 sekunda, piny 1,2,3,4,5 wysokie, piny 10,6 LO. Sprawdź prąd <15 mA Aby sprawdzić izolację zgodnie z arkuszem danych.
AT5600 Czas pracy 2,61 sek
(Czas pracy AT3600 5,49 s)

Uwagi:
Ponieważ indukcyjność rozproszenia zależy od współczynnika zwojów i reakcji rdzenia (już ujętych w TR i LS) oraz fizycznego położenia uzwojeń, niektórzy klienci (stosujący automatyczne metody uzwojenia) mogą mieć wystarczającą pewność co do pozycjonowania uzwojeń, aby jedynie sporadycznie sprawdzać ten parametr , a nie na każdej testowanej części.

Wyniki testu AT dla CCFL