Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Transformatory korekcyjne współczynnika mocy (PFC)

Sprawdzony przykład odpowiednich testów

Przegląd transformatorów korygujących współczynnik mocy

Sama ilość SMPS (zasilaczy impulsowych) produkowanych każdego roku oraz połączenie przepisów i presji konsumentów na mniejsze zużycie energii roboczej spowodowały wzrost wykorzystania cewek indukcyjnych z korekcją współczynnika mocy (PFC). Jak sama nazwa wskazuje, PFC służą do optymalizacji współczynnika mocy zasilaczy SMPS w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia zużycia energii.

PFC zasadniczo dzielą się na dwie kategorie; Pasywne i aktywne

W pasywnym obwodzie PFC na wejściu zasilacza SMPS stosowana jest cewka indukcyjna w połączeniu z kondensatorami w celu skorygowania współczynnika mocy.
Jednak zaleta prostszych komponentów jest często równoważona przez większy rozmiar komponentu potrzebny do pracy przy 50/60 Hz i teoretyczną granicę wydajności wynoszącą około PF= 0,75.

Znacznie bardziej powszechne są obwody aktywnego PFC, w których cewki indukcyjne i kondensatory PFC są rozmieszczone za mostkiem diodowym i aktywnie przełączane za pomocą obwodu sterującego. Rosnąca niezawodność i malejący koszt układów scalonych przeznaczonych do tego celu sprawiły, że metoda Active PFC stała się dominującą metodą. Skutkuje to również mniejszymi komponentami (ponieważ częstotliwość przełączania jest wyższa) i lepszą wydajnością przy współczynniku PF zwykle > 0,9

miedziana CTX16-15954

Firma Eaton produkuje szeroką gamę cewek PFC do metody aktywnej w gamie CTX.

Tutaj zademonstrujemy możliwe rozwiązanie testu AT dla części # CTX16-15954

Schemat transformatora

Sugerowane badanie na obecność PFC

Schemat edytora AT dla PFC

Tutaj pokazano transformator przekonwertowany na schemat programu testowego AT EDITOR.
Należy zauważyć, że uzwojenia na pinach 1-4 i 2-5 są w rzeczywistości fizycznie zakończone niezależnie, dlatego są przedstawiane i testowane jako oddzielne uzwojenia.

Voltech DC1000 został również podłączony do pinów 2-5 i kontrolowany przez program testowy AT, ponieważ część wymaga również przetestowania indukcyjności przy prądzie polaryzacji DC 3,1 A

Schemat edytora AT dla PFC

PFC - Mocowanie AT

Konwencjonalne końcówki pinowe 5 mm sprawiają, że CTX16-15954 idealnie nadaje się do mocowania za pomocą pinów Kelvina.

Zapewnia to bardzo szybki czas dopasowania elementu, a 4-przewodowe pomiary Kelvina zapewniają dokładne pomiary rezystancji, ponieważ wszystkie efekty spowodowane okablowaniem oprawy i rezystancją styków można skompensować na podstawie pomiarów.

PFC zamontowany w oprawie Voltech
PFC zamontowany w oprawie Voltech
Usunięto PFC, widać kołki orientacyjne
Usunięto PFC, widać kołki orientacyjne
Oprawa PFC - widok z góry
Oprawa PFC - widok z góry
Oprawa PFC - widok z góry z bliska
Oprawa PFC - widok z góry z bliska

PFC – program testów AT

Program testowy najpierw sprawdza rezystancję prądu stałego każdego uzwojenia indywidualnie, aby sprawdzić ciągłość, a także w celu sprawdzenia prawidłowej średnicy drutu.

Następnie sprawdzany jest współczynnik obrotów. Ponieważ istnieją 3 uzwojenia, wymagane są dwa testy współczynnika zwojów, aby sprawdzić wszystkie uzwojenia. a) Z jednego z głównych do drugiego, oraz b) z jednego pierwotnego do drugiego.

Następnie mierzy się indukcyjność szeregową, aby sprawdzić działanie materiału rdzenia, a następnie (przy użyciu DC1000) przykłada się prąd stały o wartości 3,1 A zgodnie ze specyfikacją i sprawdza się indukcyjność, aby wykazać, że rdzeń nie jest nasycony.

Na koniec izolację potwierdza test Hi Pot pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i wtórnym.

#

Test

Opis

Kołki i warunki

Powód

1 R Rezystancja prądu stałego Piny 1-4, limit ustawiony na < 0,760 oma, zgodnie z opublikowaną specyfikacją 0,380 oma dla obu uzwojeń równolegle. Aby sprawdzić, czy rezystancja uzwojenia jest poniżej wartości maksymalnej. Działa również jako kontrola prawidłowego przekroju przewodu i dobrego zakończenia.
2 R Rezystancja prądu stałego Piny 2-5, limit ustawiony na < 0,760 oma, zgodnie z opublikowaną specyfikacją 0,380 oma dla obu uzwojeń równolegle. Aby sprawdzić, czy rezystancja uzwojenia jest poniżej wartości maksymalnej. Działa również jako kontrola prawidłowego przekroju przewodu i dobrego zakończenia.
3 R Rezystancja prądu stałego Piny 9-7, limit ustawiony na < 0,212 oma, zgodnie ze specyfikacją. Aby sprawdzić, czy rezystancja uzwojenia jest poniżej wartości maksymalnej. Działa również jako kontrola prawidłowego przekroju przewodu i dobrego zakończenia.
4 TR Stosunek obrotów Zasil piny 1:4 100mV 10 kHz, zmierz 1-4 do 7-9, aby uzyskać 1:0,082 +/- 3% Aby sprawdzić prawidłowe przełożenie obrotu P1:S1
5 TR Stosunek obrotów Zasil piny 1:4 100 mV 10 kHz, zmierz 1-4 do 2-5, aby uzyskać 1:1 +/- 3% Aby sprawdzić prawidłowe przełożenie obrotu P1:P2
6 LS Indukcyjność szeregowa Piny 1-4. 100 mV, 10 kHz, limity od 0,9 mH do 1,1 mH zgodnie ze specyfikacją w arkuszu danych. Aby sprawdzić prawidłową liczbę zwojów i prawidłowe działanie materiału rdzenia
7 LSBX Indukcyjność szeregowa z polaryzacją DC Piny 2–5, 100 mV, 10 kHz z polaryzacją prądu stałego 3,1 A zastosowaną zgodnie ze specyfikacją części. Limity ustawione na minimum 0,75 mH Sprawdza, czy rdzenie nie ulegają nasyceniu w obecności polaryzacji prądu stałego o wartości 3,1 A.
8 HPAC Cześć Pot AC 1500 V przez 1 sekundę, piny 1,2,4,5 LO do pinów 7,9,Hi. Ograniczenie 20 mA Sprawdź izolację transformatora. Należy pamiętać, że piny przy podłączonym DC1000 znajdują się po stronie LO testu wysokiego potencjometru.
AT5600 Czas pracy 3,79 sek
(Czas pracy AT3600 5,84 s)

UWAGI:

Ponieważ wynik testu LSBX (testowanie części pod napięciem 3,1 A DC) w dużej mierze zależy od materiału rdzenia, użytkownicy mogą preferować przeprowadzanie tego testu okresowo, a nie każdego transformatora, aby zaoszczędzić czas. Funkcja testu AUDIT w AT5600 pozwoli Ci przetestować (i zachować wyniki testu) dla wybranej próbki z partii.

Podobnie pokazane testy HPAC odpowiadają deklarowanej specyfikacji. Ponownie klienci mogą chcieć skorzystać z funkcji AUDIT, aby okresowo testować HPAC przez dłuższy czas.

Wyniki testu AT dla PFC