Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

AT5600 — aktualizacje, nowe funkcje i ulepszenia

Informacje o aktualizacjach oprogramowania sprzętowego AT56 dla wszystkich klientów

Zapewnia to nowe funkcje, nowe testy, ulepszenia i poprawki istniejącego oprogramowania sprzętowego.
Całe oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie i instrukcje są dostępne bezpłatnie na naszej stronie POBIERZ .
Jeśli wcześniej nie przeprowadzałeś aktualizacji oprogramowania sprzętowego, na YouTube pojawi się krótki film pokazujący proces aktualizacji.

25 października 2023 r

Oprogramowanie sprzętowe AT5600 v1.004.061

graficzny interfejs użytkownika
Naprawiono problem z duplikatem numeru seryjnego/partii serwera (OPP 11819)
Naprawiono znak X traktowany jako polecenie „Akceptuj/Wprowadź” za pomocą kodu kreskowego lub klawiatury (OPP 11890)

TESTY
HPAC Stała kompensacja HPAC
HPDC Zmusza HPDC do zgłaszania kodu stanu 3400 w przypadku wystąpienia błędu
ILK Naprawiono ponowne uruchamianie urządzenia podczas wykonywania kompensacji przerwy w obwodzie ILK
MAGI Naprawiono MAGI ze średnim wyczuciem RMS mierzącym wartości ujemne
MAGI Ulepsza wykrywanie zwarć klasy D w kompensacji obwodu otwartego
MAGX Naprawiono testy niskonapięciowe klasy D na krótkie resetowanie
PWRF Naprawiono test PWRF OC Comp NIEUDANE
R Naprawiono sporadyczne awarie DCR
R Naprawiono problem zawieszania się DCR w przypadku uzwojeń o dużej rezystancji (OPP11532)
SURG Naprawiono niektóre wartości przepięć, które były niskie o <5%
Mapowanie typu generatora LL dla niektórych testów LL (OPP 10945)

FUTURE DEV — już wkrótce
LL LS – naprawa błędu kompensacji – Kompensacja może nie działać w niektórych skrajnych przypadkach, gdy używany jest stały sygnał testowy 10 mA.
LL - ulepszenia dla bardzo małych wycieków < 500nH.
MAGI - poprawa czasu testowania dużych transformatorów.
SYNC PARTS — błąd podczas synchronizacji > 450 nazw programów przez RS232 z serwerem
E-dt - Nowy test Volts uSec dla transformatorów impulsowych..
API - Nowa biblioteka oprogramowania API do bezpośredniej kontroli AT5600 za pomocą własnego oprogramowania.

22 SIERPNIA 2023

Oprogramowanie sprzętowe AT5600 v1.004.053 / instrukcja obsługi V25

TESTY
MAGI VOC WATT STRW Poprawiona prędkość kompensacji OC dla testów MAGI, VOC, STRW i WATT
MAGI VOC WATT STRW Zwiększona precyzja klasy D, poprawiająca wydajność offsetu DC i precyzję na niskim poziomie - OPP11254

ZNANE PROBLEMY — obecnie są rozwiązywane w następnej wersji
Problem polegający na tym, że drugi numer seryjny nie jest automatycznie zwiększany
Problem związany ze zmianą numeru partii w kadzi testowej, która nie aktualizuje się przy następnym uruchomieniu.
Obecnie jest to rozpatrywane.
Jeśli widzisz ten problem, skontaktuj się z nami.

FUTURE DEV — już wkrótce
TRYB POMIARU PANELU PRZEDNIEGO - uruchamiaj poszczególne testy z panelu przedniego.
E-dt – Test woltów uSec dla transformatorów impulsowych..
API - Biblioteka oprogramowania do bezpośredniego sterowania AT5600 za pomocą własnego oprogramowania.

25 LIPCA 2023

Oprogramowanie sprzętowe AT5600 v1.004.052 / instrukcja obsługi V25

graficzny interfejs użytkownika
Naprawiono przeskakiwanie nazwy aktywnego testu do „CTY” po zresetowaniu OPP 8973
Dodano obsługę kodu klucza FPMM i dostęp za pomocą klawiszy programowych (przyszłe wydanie)

AUTOTEST
Ulepszony autotest przepięciowy
Naprawiono sporadyczne ogólne niepowodzenie autotestu, gdy wszystkie testy zakończyły się pomyślnie.
Usuń procedurę kondycjonowania autotestu.
Dodano desaturację do czasu autotestu GN02 i GN12.

ODSZKODOWANIE
Ulepszone przechowywanie kompensacji w celu przechowywania indywidualnych kombinacji zakresów zamiast kompensacji bocznika.
Poprawiona prędkość pobierania programów poprzez usprawnienie przechowywania kompensacji.
To ulepszone indeksowanie przyspieszy ładowanie programu.
Ładowanie programu było powolne, jeśli przechowywano dużą liczbę kompensacji. Opóźnienie nie dotyczyło komunikacji, ale przywołania COMP po załadowaniu.
UWAGA – ta aktualizacja usunie również wszystkie wcześniej zapisane kompensacje SC+OC z urządzenia. OPP11165
Popraw prędkość kompensacji impedancji.
Popraw kompensację obwodu otwartego, stosując stosunek zintegrowanego napięcia i prądu zamiast zintegrowanej impedancji.
To powinno naprawić błędne sporadyczne awarie kompilacji OC OPP 11173,11154, 11237.
Naprawiono aplikację kompensacji obwodu otwartego HPAC, HPDC, ILK i MAGI
Ulepszone raportowanie pass/fail w celu kompensacji zwarć.

TESTY
API Naprawiono powrót wyniku do serwera dla API (przyszła wersja)
API Naprawiono brak raportowania zajętości interfejsu API (przyszłe wydanie)
C2 Naprawiono wyniki dopasowania ujemnej pojemności (C2).
Zwiększenie dokładności prądu upływowego ILK (ILK).
ILK Skorygowano konfigurację poniżej zakresu, aby umożliwić niższe zakresy na ILK.
ILK Naprawiono awarię kompensacji na boczniku 100 kOhm dla ILK OC
IR Kompensacja IR Naprawiono
IR Stały czas realizacji rezystancji izolacji wysokiego napięcia.
IR Naprawiono wybrane węzły po stronie niskiego napięcia do testów rezystancji izolacji, aby skorygować sporadyczne wartości 100 GOHM w przypadku zwarcia. OPP11325
LL LL Naprawiono zasilanie wsteczne.
LL Poprawiona prędkość i dokładność indukcyjności rozproszenia OPP11243
LSB LPB ZB Przesunięto wykonanie wewnętrznego odchylenia w celu wykorzystania nowego modelu kompensacji.
LSB LPB ZB Naprawiono błąd przycinania w przypadku wewnętrznego odchylenia
LSB LPB ZB Stała kompensacja impedancji dla wysokich zakresów natężenia prądu
LSBX Dodano specyficzną dla typu kompensację obwodu otwartego i obejście dla pominiętych pomiarów w przypadku kompensacji zwarcia zewnętrznego polaryzacji.
MAGI Poprawiona stabilność i dokładność MAGI.
MAGI Poprawiona wydajność testów klasy D poprzez dodanie procedury przycinania offsetu DC.
MAGI MAGI Zwiększona prędkość wykonania.
R Stała rezystancja obwodu otwartego zgłaszająca 1 uOhm. OPP11249, 10832
R R2 Zoptymalizowana kompilacja R, R2 i CTY w celu poprawy szybkości wykonywania i czasu kompensacji
R2 Naprawiono błąd spowodowany ponownym wykorzystaniem pomiarów w testach R2.
Naprawiono aplikację kompensacji dopasowania oporu R2 (R2).
Naprawiono przekroczenie limitu czasu testu STRX STRX
SURG Ulepszono zapamiętywanie wielkości przepięć.
SURG Stałe testy udarowe z raportowaniem tylko jednego impulsu
Uproszczenie uczenia się SURG
SURG Poprawiono algorytm uczenia się wielkości przepięcia.
VOC Naprawiono test VOC powodujący ponowne uruchomienie urządzenia. Niektóre przypadki testowe dotyczące części gwintowanych centralnie mogły spowodować ponowne uruchomienie przy częstotliwości 40–60 Hz OPP11075


ZNANE PROBLEMY — obecnie są rozwiązywane w następnej wersji
Kompensacja OC - niewielki procent jednostek może błędnie zgłosić awarię OC COMP w tej wersji.
Obecnie jest to rozpatrywane.
Jeśli widzisz ten problem, skontaktuj się z nami.


FUTURE DEV — już wkrótce

TRYB POMIARU PANELU PRZEDNIEGO - uruchamiaj poszczególne testy z panelu przedniego.
E-dt – Test woltów uSec dla transformatorów impulsowych..
API - Biblioteka oprogramowania do bezpośredniego sterowania AT5600 za pomocą własnego oprogramowania.

14 MARCA 2023

Oprogramowanie sprzętowe AT5600 v1.004.030 — wydanie konserwacyjne

AUTOTEST
Autotest — naprawia niektóre fałszywe błędy w niektórych autotestach, gdy urządzenie działa dobrze.

31 STYCZNIA 2023

Oprogramowanie sprzętowe AT5600 v1.004.028 / Instrukcja obsługi v24

AUTOTEST
Autotest — naprawia niektóre fałszywe błędy w niektórych autotestach (zazwyczaj ID #1011, 2023, 2023, 4041), gdy urządzenie działa dobrze.

03 STYCZNIA 2023

Oprogramowanie sprzętowe AT5600 v1.004.018 / Instrukcja obsługi v24

AUTOTEST
Naprawia sporadyczne fałszywe błędy w autoteście ID 1000.
Izoluje silnik testowy od silnika autotestującego, aby zwiększyć niezawodność zmian.
Usunięto nieużywany kod.

TESTY
HPAC HPDC — naprawiono fałszywe oznaczanie kodu błędu 0200.
HPDC — Naprawiono błąd powodujący czasami dłuższy czas działania niż oczekiwano.
MAGI WATT VOC – Naprawiono zasilanie klasy D, aby zapobiec fałszywym kodom błędów 3400.
MAGI WATT VOC - Lepsze wyniki MAGI przy niskim napięciu.

ZNANE PROBLEMY — obecnie są rozwiązywane w następnej wersji.
Autotest - Testy 1011 2023 2023 4041 mogą zakończyć się niepowodzeniem na niektórych jednostkach, które wcześniej przeszły pomyślnie.
Są to fałszywe awarie i zostaną poprawione w następnej wersji.
VOC - podczas testowania uzwojeń wieloodczepowych i zasilania tylko części uzwojenia przy częstotliwości 50-70 Hz i próby pomiaru całego uzwojenia, aż do ponownego uruchomienia.
Nie ma to wpływu na normalne działanie, gdy całe uzwojenie jest zasilane.

11 LISTOPADA 2022

Oprogramowanie sprzętowe AT5600 v1.004.012 / Instrukcja obsługi v23

INTERFEJS/GUI
DŹWIĘKI – Dodano sygnały dźwiękowe wskazujące PASS/FAIL w celu kompensacji dla lepszego doświadczenia użytkownika – postępuj zgodnie z tymi samymi ustawieniami, co dźwięk Run Pass/Fail.
Kody błędów DC1000 - naprawiono błędy powodujące, że niektóre możliwe kody błędów DC1000 były nieprawidłowe.

AUTOTEST
ID 1021 — Dostosowano limity dla autotestu ID 1021, aby zatrzymać fałszywe awarie.
Naprawiono problem z nieskończonym czasem autotestu na wadliwym sprzęcie.

TESTY
R — Ulepszony proces kompensacji oporu. Dodano blokowanie zakresu w celu kompensacji zwarcia rezystancji.
R - Ulepszony algorytm wyboru zakresu testu R. Dzięki temu testy R nie będą trwały ponad 60 sekund lub zawieszą się w niektórych skrajnych przypadkach.
HPDC — naprawiono nadmierny czas wykonywania testu HPDC.
HPAC – zwiększenie poziomu wyzwalania AC-EHT dla bardzo wysokich częstotliwości.
HPAC — Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre wyniki serwerów oznaczały testy HPAC jako kod błędu 0020.~
MAGI VOC WATT STRW - Ulepszone wykonanie testu klasy D. Maksymalny WAT dla wszystkich 4 testów powrócił do 40 W, co odpowiada AT3600. AT Editor dotNET został już zmodyfikowany, aby umożliwić zaprogramowanie 40W jako maksymalnego limitu.
WAIT — rozwiązano błąd resetowania testu WAIT w przekaźnikach użytkownika podczas używania WAIT z OUT

ZNANE PROBLEMY - W PROCESIE POPRAWY
HPDC — fałszywe flagowanie na 0200 może w niektórych przypadkach powodować niepowodzenie i 30-sekundowy czas testu.

22 SIERPNIA 2022

Oprogramowanie sprzętowe AT5600 v1.004.006 / Instrukcja obsługi v22

INTERFEJS
Zaktualizowano chińskie tłumaczenie w opcjach językowych.
Poprawiono listę testów, aby teraz wyświetlała się ZBX.

AUTOTEST
Ulepszenia autotestu w celu usunięcia fałszywych błędów z autotestu.

TESTY
R - Poprawa wyboru zakresu R oraz stabilność i dokładność przy <0,1 oma.
OUT - naprawiony błąd, w wyniku którego testy TR LVOC i PHAS powodowały, że poprzedni status testu OUT resetował się do „wszystko wyłączone”.
MAGI – ulepszona metoda ustalania zakresu w celu uzyskania lepszej wydajności przy niskim mA.
MAGI - naprawiony błąd powodujący w niektórych przypadkach błędy stanu (0020, 0002).
IR – naprawiono błąd dotyczący zakresu, w wyniku którego niektóre testy wykazały nieco niższe wyniki niż oczekiwano.
Dodaj nowe tabele kalibracyjne dla nadchodzącego ulepszonego systemu kalibracji, aby poprawić kalibrację i dokładność wszystkich testów przy wyższych częstotliwościach.

10 STYCZNIA 2022

Oprogramowanie sprzętowe AT5600 v1.003.070 / Instrukcja obsługi v21

INTERFEJS
Dodano sumę kontrolną do magazynu kompensacji w celu wykrycia uszkodzeń.
Dodano limit czasu odczytu hosta USB.
Dodano test OUT do ekranu listy testów.
Miesiąc daty kalibracji na ekranie startowym wyświetla się teraz w postaci 3 liter. Takie jak RRSO za kwiecień.
Dodano nowe ikony na pasku stanu, które reprezentują każdy oddzielny port USB i aktualizację, aby pokazać, co jest podłączone do każdego portu.
Naprawiono błąd kalibracji ekranu dotykowego
Dodaje przycisk uruchamiania oprogramowania do ekranu uruchamiania, kompensacji i autotestu. Odzwierciedla to działanie przycisku ZATRZYMANIE PRACY na ekranie dotykowym.

AUTOTEST
Poprawiono niektóre testy czasu przekaźnika autotestu, które nie rejestrowały prawidłowego czasu otwarcia/zamknięcia przekaźnika.
Zmodyfikowane autotesty rezystancji węzła źródłowego w celu obliczenia rezystancji przy użyciu silnika wykonywania rezystancji.

TESTY
LSBX LPBZ ZBX – Zmodyfikowane zewnętrzne testy polaryzacji DC1000 DC, tak aby zasilanie było utrzymywane podczas testów w cyklu DC A
LSBX LPBZ ZBX — Naprawiono problem ze stabilnością w testach zewnętrznego odchylenia DC1000.
MAGI VOC WATT – Ulepszenia stabilności MAGI VOC WATT klasy D podczas autotestu i normalnego wykonywania testu.
R – Dodanie stałego opóźnienia 40 ms do początku testu rezystancji bezpośrednio po włączeniu zasilania CCS.
LBAL GBAL — dodano kompensację trybu wspólnego LBAL/GBAL podczas krótkiej kompensacji.
PHAS — Naprawiono błąd, który powodował, że wyniki testu PHASE różniły się w zależności od pomiaru
LL — zmodyfikowano LL tak, aby używał mniej skompilowanych testów, co powodowało problemy w programach z wieloma testami LL.
IR — ulepszenia poprawiające dokładność.
HPAC HPDC — Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre dłuższe czasy oczekiwania HPAC HPDC nie oczekiwały na określoną wartość.
MAGX WATX VOCX — usunięto limit przycinania zewnętrznego źródła MAGX VOCX WATX 230 V, aby był zgodny z zachowaniem AT3600
CZEKAJ — udostępniono test WAIT.

ZNANE PROBLEMY - W PROCESIE POPRAWY
MAGX WATX - Pewna niestabilność przy niższych prądach <50 mA podczas korzystania z INTERFEJSU AC.
Trwają prace nad przyszłym wydaniem.

02 LIPCA 2021

Oprogramowanie sprzętowe AT5600 v1.003.052 / Instrukcja obsługi v20

INTERFEJS
Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre jednostki miały problemy z odblokowywaniem kodów przy włączonych określonych testach.
Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie w wynikach niektórych testów nieprawidłowych jednostek.
Naprawiono problem polegający na tym, że kompensacja obciążenia nie przywoływała prawidłowo zapisanych wartości.
Naprawiono błąd, który powodował, że zapisane kompensacje nie były prawidłowo usuwane z pamięci.
Naprawiono obszar tekstowy na ekranie listy części po wpisaniu więcej niż 23 znaków.
Dodano nową kalibrację dotykową, do której można uzyskać dostęp na ekranie informacji o urządzeniu.

AUTOTEST
Duża liczba zmian w autoteście zwiększających stabilność i usuwających fałszywe błędy.

TESTY
IR — naprawiono problem z zakresem, który mógł powodować nieskończoną pętlę testu rezystancji izolacji.
LVOC – Dostosowano opcję pomiaru prądu stałego w teście LVOC.
MAGI – naprawia odwróconą logikę wyłączania wyzwalania podczas MAGI. Wyłączono częstotliwość mniejszą niż 70 Hz i wyższą niż włączono.
MAGI VOC WATT – Naprawiono narastanie klasy D, które czasami powodowało awarię jednostki lub błąd przeciążenia klasy D.
WATT - Korekta obliczeń dla pomiaru WATT w celu prawidłowego zastosowania rezystancji równoległej.

12 STYCZNIA 2021

Oprogramowanie sprzętowe AT5600 V1.003.024 / Instrukcja obsługi V19

INTERFEJS
Dodano obsługę wielu języków – zaimplementowano opcję języka chińskiego.

AUTOTEST
Ulepszone wykrywanie autotestu uszkodzonych przekaźników.
Autotest trwa teraz 2 minuty i pozwala na dokładniejsze sprawdzenie urządzenia.
Większa niezawodność autotestu - ulepszone limity usuwania fałszywych awarii.

TESTY
ALL — poprawiona stabilność integracji dla wszystkich typów testów.
ALL — poprawiona stabilizacja dla wszystkich typów testów.
WSZYSTKIE — poprawiono proces wyłączania generatorów, aby lepiej chronić przekaźniki.
HPAC — naprawiono warunki wyzwalania nadmiernego prądu w testach z wysokim napięciem.
HPDC — dodano proces wyłączania przy wysokim napięciu DC w celu rozładowania naładowanej pojemności w węzłach niepod napięciem.
LL — zwiększona dokładność indukcyjności rozproszenia. Ulepszony model dla części z wieloma wtórnymi lub środkowymi zaczepami uzwojeń.
LSB LPB — ulepszona korekcja przesunięcia odchylenia w wewnętrznych testach odchylenia.
LSB LPB — poprawiono zakres w wewnętrznych testach obciążenia.
LSBX LPBX — ulepszona korekcja przesunięcia odchylenia w zewnętrznych testach odchylenia.
LSBX LPBX — poprawiono zakres w testach obciążenia zewnętrznego.
MAGI – Naprawiono warunki wyzwalania nadmiernej mocy w testach prądu magnesującego.
MAGI — ulepszona możliwość przycinania w testach MAGI w celu ograniczenia fałszywych kodów błędów 0020.
MAGI VOC WATT – Naprawiono błąd uniemożliwiający wykonanie przy 20 Hz.
R — Zwiększona dokładność testów rezystancji.
TR - Ulepszony model kompensacji dla testów typu TR, szczególnie dla części gwintowanych wielokrotnie
TR LL R — Poprawiona kompatybilność przechowywania kompensacji dla testów współczynnika zwojów, rezystancji i indukcyjności rozproszenia.
WAŻNE – to ulepszenie modeli będzie oznaczać, że wszelkie zapisane kompensacje będą musiały zostać ponownie zastosowane po aktualizacji, ponieważ stare kompensacje będą nieważne.