Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

AT5600 Tryb kompensacji obciążenia / kompatybilności

Nowa funkcja edytora/serwera AT do kontroli pomiarów

Możesz teraz załadować kompensację WSZYSTKICH pojedynczych testów do zewnętrznej części referencyjnej lub załadować kompensację całego programu do wychodzących wyników AT3600

1) AT5600 Kompensacja obciążenia

Co to jest kompensacja obciążenia?

Wydanie nowego edytora dotNET AT pozwoliło nam dodać kompensację obciążenia do wszystkich dostępnych testów.
Umożliwia to skalowanie surowego wyniku AT5600 w celu dopasowania do wielkości zmierzonej zewnętrznie przy użyciu „złotej części próbnej”, którą dopasowano podczas kompensacji obciążenia.

Może to być pomocne w przypadkach
A) Testy bardzo małych sygnałów lub bardzo małych pomiarów na dole zakresu pomiarowego, np. 0-10 miliomów dla rezystancji.
B) Testy, których wynik mieści się w opublikowanej specyfikacji jednostki i jest stabilny, ale chcesz znormalizować liczbę w porównaniu z zewnętrznym sprzętem testowym.
C) Niektóre przypadki, w których chcesz uzyskać lepszą spójność wyników pomiędzy AT3600 i AT5600, na przykład Surge, gdzie wynik jest charakterystyką urządzenia i testowanego egzemplarza.

Jak korzystać z kompensacji obciążenia?

A – Dodaj kompensację obciążenia do wymaganego testu

A – Dodaj kompensację obciążenia do wymaganego testu

Używając edytora AT, edytuj test, który chcesz załadować kompensując.

W tym przykładzie mamy część o rezystancji 0,543 oma, dlatego w oknie dialogowym wprowadziliśmy odczyt zewnętrzny jako zmierzoną zewnętrznie wartość odniesienia.

B - Załaduj program do AT5600

B - Załaduj program do AT5600

Po załadowaniu programu do AT5600 zostanie wyświetlony zwykły ekran kompensacji dla kompensacji zwarcia i przerwy w obwodzie, ale teraz z włączoną trzecią opcją kompensacji obciążenia.

Kompensacja zwarcia i przerwy w obwodzie jest wykonywana w normalny sposób, jak poprzednio.

C – Zastosuj kompensację SC + OC i dodatkową kompensację obciążenia

C – Zastosuj kompensację SC + OC i dodatkową kompensację obciążenia

Po wejściu na ekran Load Compensation postępuj zgodnie z instrukcjami, dopasuj złotą zmierzoną część i naciśnij URUCHOM.

Urządzenie zmierzy złotą część i przeskaluje wyniki we wszystkich kolejnych seriach testowych, aby były zgodne z pomiarem próbki złota zaprogramowanym w programie testowym.

Przesunięcia kompensacji obciążenia (jak w przypadku kompensacji OC i SC) będą przechowywane w pamięci nieulotnej jednostek. Można go usuwać lub ponownie mierzyć tak często, jak chcesz.

2) Tryb zgodności z AT3600

Co to jest tryb zgodności z AT3600?

Ta funkcja umożliwia szybką kompensację obciążenia całego programu testowego względem zestawu wyników AT3600 przy użyciu złotej części jako standardu transferu.
Ta funkcja jest dostępna tylko w najnowszym oprogramowaniu sprzętowym AT5600 ORAZ w przypadku korzystania z nowego serwera dotNET AT.

Jest to przydatne w przypadkach, gdy używasz limitów testowych węższych niż specyfikacja AT3600 lub AT5600 i chcesz zachować jeden program użytkowania na obu jednostkach.
Pomoże np. w zastosowaniu testu SURG.
Wyniki SURG są charakterystycznym iloczynem woltosekundowym zarówno testowanego egzemplarza, jak i wewnętrznego sprzętu używanej jednostki AT36/AT56.
Ze względu na różnice w konstrukcji AT5600 i AT3600 mogą dawać różne (ale ważne i powtarzalne) odczyty dla tej samej części.
Tryb zgodności umożliwia skalowanie wyników AT5600 w celu dopasowania do wyników AT3600, przy jednoczesnym zastosowaniu w razie potrzeby zwykłych limitów Pass/Fail.

Jak to działa ?

Jeśli w urządzeniu AT5600 włączony jest tryb zgodności, podczas pobierania programu urządzenie AT5600 zażąda średnich wyników wszystkich poprzednich danych testowych PASS AT3600, które są już przechowywane na serwerze dotNET AT.

Następnie program jest kompensowany pod względem obciążenia w oparciu o fizyczną złotą część testową, którą dopasowujesz do AT5600, a współczynniki skalowania zapisywane są jako kompensacja obciążenia w AT5600.

Jest to podobne do powyższej ręcznej metody jednego testu, w tym sensie, że średnie wyniki AT3600 PASS są automatycznie wykorzystywane jako wartości kompensacji obciążenia dla wszystkich testów w programie.
Jednakże w trybie zgodności oryginalny program testu ATP nie jest w żaden sposób edytowany ani zmieniany, a kompensacja obciążenia jest stosowana do WSZYSTKICH testów. Jeśli chcesz aplikować tylko na jeden lub dwa testy, skorzystaj z metody opisanej powyżej.
Współczynniki kompensacji obciążenia są przechowywane wyłącznie w konkretnym urządzeniu AT5600 i można je w dowolnej chwili usunąć lub zastosować ponownie, korzystając z ekranu kompensacji.
Funkcję można wyłączyć w dowolnym momencie, aby powrócić do normalnych pomiarów AT5600.

Jak korzystać z trybu zgodności AT3600?

A — Zapisz wyniki AT3600 na serwerze dotNET AT

A — Zapisz wyniki AT3600 na serwerze dotNET AT

Korzystając z serwera dotNET AT, zapisz niektóre wyniki AT3600 we wbudowanej bazie danych LocalDB . (ze względów bezpieczeństwa nie są wykorzystywane wyniki zapisane w plikach CSV/ATR lub w Twojej zewnętrznej bazie danych)
Może to być kilka przebiegów złotej części lub kilka przebiegów z partii.
Po zebraniu co najmniej 10 wyników uruchomień podłącz AT5600 do tego samego serwera dotNET AT

B - Włącz tryb zgodności w AT5600

B - Włącz tryb zgodności w AT5600

Na panelu przednim AT5600 przejdź do
Konfiguracja > Zgodność
i włącz opcję Tryb zgodności AT3600 .

C - Załaduj program i zastosuj kompensację obciążenia

C - Załaduj program i zastosuj kompensację obciążenia

Teraz dla dowolnego obciążenia programu, a także zwykłej kompensacji zwarcia i przerwy w obwodzie, dostępna będzie kompensacja obciążenia
Po wejściu na ekran Load Compensation postępuj zgodnie z instrukcjami, dopasuj złotą zmierzoną część i naciśnij przycisk URUCHOM. Urządzenie po cichu zażąda od serwera średniego wyniku PASS.
Urządzenie zmierzy złotą część i przeskaluje wyniki we wszystkich kolejnych seriach, aby dopasować je do średnich wyników AT3600 zapisanych na serwerze dotNET AT.
Przesunięcia kompensacji obciążenia (jak w przypadku kompensacji OC i SC) będą przechowywane w pamięci nieulotnej jednostek i można je usuwać lub ponownie mierzyć tak często, jak chcesz.

Wymagania

Oprogramowanie sprzętowe AT5600 w wersji 1.003.060 lub nowszej

Edytor dotNET

W serwerze dotNET

Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi AT5600 8.1.13.

Proszę zanotować
Oprogramowanie układowe AT3600 i ATi NIE obsługuje tej opcji.