Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Potwierdzanie integralności połączenia SCREEN lub CORE

Jak mogę się upewnić, że mój ekran lub połączenia rdzenia są dobre przed testem Hi-Pot?

Tło

Test HPAC jest zwykle przeprowadzany pomiędzy wszystkimi połączonymi ze sobą uzwojeniami pierwotnymi i wszystkimi uzwojeniami wtórnymi.
Test DC R można zastosować w celu potwierdzenia, że połączenia są dobre, przed wykonaniem testu HPAC, aby upewnić się, że każdy test HPAC PASS jest ważny.

HPAC można również wykorzystać do sprawdzenia izolacji pomiędzy uzwojeniami a ekranem lub rdzeniem.
Jeśli jednak ekran lub rdzeń nie zostanie prawidłowo podłączony podczas testu HPAC, AT5600 może dać fałszywy wynik PASS, ponieważ urządzenie (poprawnie) zmierzy bardzo niski prąd, ponieważ nie ma połączenia z ekranem lub rdzeniem.
Ponieważ połączenia ekranu (lub rdzenia) są połączone z jednym węzłem, trudno jest potwierdzić, że ekran lub rdzeń jest podłączony, ponieważ nie można wykonać testu DC R, jak to możliwe za pomocą standardowego uzwojenia z 2 połączeniami.

Pytanie ?

W jaki sposób użytkownicy mogą potwierdzić, że ekran lub połączenie rdzenia jest dobre przed wykonaniem HPAC?
Zwłaszcza, że test HPAC nie pozwala na ustalenie dolnej granicy testu.

Odpowiedź !

Nawet jeśli ekran lub rdzeń jest dobrze odizolowany od uzwojeń, nadal będzie występować charakterystyczna pojemność pomiędzy ekranem (lub rdzeniem) a uzwojeniami.
Aby to zmierzyć, możemy użyć testu pojemności, który umożliwi ustawienie górnego i dolnego limitu.
W przypadku złego/brakującego połączenia nie będzie pojemności.
W przypadku dobrego połączenia będzie mierzalna stabilna pojemność charakterystyczna.

Działający przykład

Aby sprawdzić integralność połączenia PRZED testem HPAC, w programie testowym można dodać test pojemności między uzwojeniami (C TEST).
Tutaj zademonstrujemy to na transformatorze laminowanym E-Core – TCT40-01E07AB.
Jest to transformator dwuuzwojeniowy z połączeniem rdzenia.
Rdzeń jest również podłączony do węzła testowego, ponieważ program testów będzie obejmował test HPAC pomiędzy uzwojeniami a rdzeniem.

Schemat edytora AT
Schemat edytora AT

A – Dodaj test CAP przed HPAC

Podczas korzystania z testu C w programie testowym należy przestrzegać zalecanych warunków testowych dotyczących częstotliwości i napięcia testowego. (Patrz instrukcja obsługi 7.12 C TEST)

1. Początkowo ustaw częstotliwość testową na 10 kHz i 5 V, ponieważ sygnały te zwykle dają powtarzalną wartość pojemności.

2. Ustaw zaciski High i Low testu C.
W tym przykładzie użyliśmy przewodu pierwotnego i wtórnego jako zacisków wysokich, a rdzeń jako zacisków dolnych. Limity można ustawić dość szeroko, gdyż błędne podłączenie ekranu lub rdzenia powinno skutkować dużym błędem

3. Zapisz i pobierz program testowy na AT5600 za pomocą edytora AT.

Pojemność
Pojemność

B - Wykonaj otwartą i krótką kompensację

Zaleca się, aby użytkownicy wykonali kompensację Otwartej i Krótkiej przed rozpoczęciem jakiegokolwiek testu.
Aby uzyskać najlepszą wydajność w teście pojemności między uzwojeniami w serii AT, wymagana jest kompensacja otwarcia i zwarcia.

C - Uruchom program testowy i sprawdź C powtarzalność wyników testu

Sprawdź wynik w teście C i zobacz, czy uzyskasz powtarzalny pomiar.

Może zaistnieć potrzeba dostosowania częstotliwości parametrów testowych C w programie testowym w oparciu o zmierzony zakres pojemności.

Wszelkie zmiany wprowadzone w programie testowym będą wymagały ponownego wykonania kompensacji po pobraniu programu testowego.

Uruchom program testowy i sprawdź wynik testu C
Uruchom program testowy i sprawdź wynik testu C

D — Uruchom test z odłączonym rdzeniem, aby udowodnić, że wykryto nieprawidłowe połączenia

Po odłączeniu CORE wynik testu C wskazuje FAIL, ponieważ zmierzona wartość spada znacznie poniżej minimalnego limitu (tutaj od 66 pF do 413 fF). Dowodzi to, że następujący HPAC jest nieprawidłowy.

Pokazuje to, że testu C można użyć do potwierdzenia złego połączenia na ekranie lub rdzeniu, nawet jeśli test HPAC zakończył się wynikiem PASS.

Uruchom test z odłączonym rdzeniem
Uruchom test z odłączonym rdzeniem