Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Witamy w samouczku szybkiego startu DC1000A

Skrócona instrukcja obsługi, jeśli dopiero zaczynasz korzystać z DC1000A lub otrzymałeś urządzenie do wypróbowania

Precyzyjne źródło prądu polaryzacji DC1000A charakteryzuje się unikalną opatentowaną technologią, która pozwala na jego użycie z miernikiem LCR dowolnego producenta.

Następująca strona poprowadzi Cię przez konfigurację i testowanie przykładowej cewki indukcyjnej w celu zademonstrowania możliwości naszego DC1000A

Poniższy przewodnik zawiera krótki samouczek dotyczący użycia przykładowej cewki indukcyjnej MURATA, którą dostarczyliśmy w pudełku z jednostką demonstracyjną DC1000A.

W tym przewodniku zmierzymy próbkę cewki indukcyjnej 47 uH przy 30 kHz za pomocą LCR, a następnie zmienimy prąd BIAS DC, aby pokazać, że jest on nasycony powyżej 7 A DC.

Należy pamiętać, że nominalna tolerancja indukcyjności wynosi +/- 15%, dlatego różne próbki mogą nieznacznie różnić się indukcyjnością 0 A DC od przykładowych wyników w dalszej części tego dokumentu.

Patrz po prawej – DC1A wykonuje przemiatanie, gdy Keysight E4980AL mierzy Ls

Samouczek szybkiego startu DC1000A

Kliknij każdą sekcję, aby rozwinąć lub zwinąć.

SPRAWDŹ USTAWIENIA WEJŚCIA SIECI
DC1000 posiada możliwość wyboru wejścia sieciowego dla zasilania głównego 100-125 V lub 200-250 V. Sprawdź, czy jest to ustawione prawidłowo dla lokalnego źródła zasilania.
Ustawienie jest oznaczone liczbą 230 lub 110 w oknie filtra.
Aby to zmienić należy najpierw zdjąć osłonę za pomocą płaskiego śrubokręta. Wyjmij szary blok zacisków. Zamontuj ponownie listwę zaciskową, aby wskazywała 110 V i załóż pokrywę wejściową.

wejście sieciowe

PRZYGOTOWANIE - ROZGRZEWKA
Podobnie jak w przypadku każdego sprzętu pomiarowego, należy poczekać, aż DC1000A i LCR się rozgrzeją, aby zapewnić stabilne odczyty. Sugerowane czasy nagrzewania można znaleźć w instrukcji obsługi miernika LCR.

ZAMONTOWAĆ WTYCZKĘ BLOKADĘ OVER-RIDE
Włącz DC1000, podłączając wtyczkę obejścia blokady (w pudełku) do portu Interlock IN z tyłu urządzenia (patrz poniżej)

wtyczka blokująca

DC1000A został zaprojektowany do dostarczania szerokiego zakresu prądów do dowolnego transformatora lub cewki indukcyjnej, co daje kompletne rozwiązanie w jednym urządzeniu.
DC10000A należy zawsze używać z systemem bezpieczeństwa, takim jak nasza własna kurtyna świetlna lub alternatywnie własny system blokad, aby chronić operatora przed ryzykiem porażenia.
Zabezpieczenie to jest zapewniane przez port blokady DC1000A z tyłu urządzenia.
Jeśli do tego portu nie zostanie podłączone odpowiednie urządzenie zabezpieczające, urządzenie nie będzie generować żadnych niebezpiecznych napięć.
Na potrzeby oceny udostępniliśmy wtyczkę obejścia, która omija to zabezpieczenie.
W związku z tym ta wtyczka obejściowa blokady powinna być używana WYŁĄCZNIE przez wykwalifikowany personel.
Cały personel powinien mieć świadomość, że podczas wykonywania testu na testowanym egzemplarzu mogą występować wysokie prądy.

Poniższe kroki przeprowadzą Cię przez szybkie, ręczne pomiary bez kompensacji. Proces kompensacji LCR opisano na końcu tej strony

1 Weź próbkę MURATA 1447385C (47uH Power Inductor) dostarczoną w pudełku
2 Podłącz do zacisków DC1000A, jak pokazano
3 Podłącz LCR jak pokazano, uważając, aby dopasować HI/LO połączenia DC1000A do złączy HI/LO miernika LCR
4 Ustaw LCR na
Tryb pomiaru = Ls-Rs
Napięcie = 0,1 V
Częstotliwość = 30 kHz

przykładowa cewka indukcyjna

Można teraz dokonywać pomiarów pod obciążeniem.
1 Za pomocą pokrętła wybierz wymagany prąd polaryzacji DC
2 Włącz prąd polaryzacji DC, naciskając przycisk OUTPUT
3 Obserwuj pomiary Ls na LCR
4 Poziom polaryzacji prądu stałego można regulować, gdy wyjście jest włączone za pomocą pokrętła

Powinieneś zobaczyć następujące odczyty indukcyjności.
Część próbna ma napięcie znamionowe 7 A DC, co potwierdza jej działanie do tego momentu i pokazuje spadek charakterystyki w miarę przekroczenia napięcia roboczego.
0 A DC = 42,3 uH
5 A DC = 42,1 uH
10 A DC = 41,1 uH
15 A DC = 33,5 uH

Należy pamiętać, że nominalna tolerancja próbek wynosi +/- 15%, więc różne próbki mogą nieznacznie różnić się indukcyjnością 0 A DC, ale mimo to powinno być widoczne charakterystyczne zmniejszenie wartości Ls.

oczekiwane rezultaty

1 Weź drugą próbkę BOURNS 2301-V-RC (cewka stała 10 uH, 5 mOhm)
2 Podłącz do zacisków DC1000 Croc, jak pokazano
3 Podłącz LCR jak pokazano, uważając, aby dopasować HI/LO złącza DC1000 do złączy HI/LO miernika LCR
4 Ustaw LCR na
Tryb pomiaru = Ls-Rs
Napięcie = 40 mV
Częstotliwość = 100 kHz

5 Powtórz powyższą metodę pomiaru
6 Zwykle powinieneś zobaczyć następujące odczyty indukcyjności.
Część próbna jest znamionowa na 20 A DC, co potwierdza jej działanie do tego momentu i pokazuje spadek charakterystyki w miarę przekroczenia jej roboczego prądu stałego.
0 A DC = 9,67 uH
5 A DC = 9,51 uH
10 A DC = 8,65 uH
15 A DC = 7,49 uH
20 A DC = 6,85 uH
25 A DC = 5,65 uH

Podobnie jak w przypadku każdego standardowego odczytu LCR, można wykonać kompensację LCR, aby usunąć wszelkie skutki przewodów LCR, a tutaj przewody DC1000. Może to nie być potrzebne we wszystkich przypadkach, ale udostępniliśmy następujący krótki przewodnik wyjaśniający ten proces.

KOMPENSACJA OBWODU OTWARCIA
1 Usuń wszystkie UUT (testowane jednostki). Ustaw LCR na 30 kHz / 2 V
2 Staraj się trzymać wszystkie przewody pomiarowe w tej samej pozycji, w jakiej znajduje się testowany egzemplarz
obecny
3 Ustaw DC1000 na 0,00 A, w razie potrzeby za pomocą pokrętła
4 Ustaw wyjście DC1000 na ON (naciśnij przycisk „wyjście”)
5 Wykonaj kompensację przerwy w obwodzie na liczniku LCR. Jeśli chodzi o szybkość kompensacji, zalecamy kompensację wyłącznie przy częstotliwości pomiaru.

Na przykład w E4980 naciśnij USTAWIENIA POMIARU>KOREKCJA.
Ustaw OPEN na ON i SHORT na ON.
Zmień SPOT 1 na 30 kHz.
Następnie naciśnij przycisk MEAS OPEN.

6 Ustaw wyjście DC1000 na OFF (naciśnij przycisk „wyjście”)

otwarta rekompensata CCT

KOMPENSACJA ZWARCIA
1 Załóż zwarcie pomiędzy wszystkimi przewodami. Idealnie nadaje się do tego szyna zbiorcza lub gruby drut miedziany, ponieważ zapewni dobry kontakt ze wszystkimi czterema zaciskami. Staraj się trzymać wszystkie przewody pomiarowe w tej samej pozycji, w której znajduje się testowany egzemplarz
2 Ustaw DC1000A na 0,00 A, w razie potrzeby za pomocą pokrętła
3 Ustaw wyjście DC1000 na ON (naciśnij przycisk „wyjście”)
4 Wykonaj kompensację zwarcia na liczniku LCR. Powinieneś nadal znajdować się na ekranie COMP od góry. Naciśnij POMIAR KRÓTKI
5 Ustaw wyjście DC1000 na OFF (naciśnij przycisk „wyjście”)

krótka rekompensata CCT

NIE odłączaj UUT ani LCR, gdy DC1000 działa

Zawsze usuwaj prąd polaryzacji DC, wyłączając przycisk OUTPUT przed odłączeniem testowanego egzemplarza lub miernika LCR.

Zawsze staraj się utrzymywać wszystkie przewody w tej samej pozycji, aby poprawić dokładność kompensacji, a tym samym dokładność pomiarów

Aby uzyskać najlepszą wydajność, zwłaszcza > 100 kHz, połącz gniazdo uziemienia z przodu DC1000 z gniazdem uziemienia na mierniku LCR

Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące kompensacji LCR i ogólnego użytkowania można znaleźć w instrukcji miernika LCR.
Jeśli Twój LCR obsługuje funkcję ALC (automatyczna kontrola poziomu) lub podobną w celu utrzymania wymaganego napięcia prądu przemiennego, zaleca się włączenie tej opcji.

Jest to w zasadzie wbudowana ochrona LCR
Jeśli „widzi” więcej niż 2 V (lub 5 V w zależności od modelu miernika LCR) na swoich własnych zaciskach, odczytuje „przeciążenie” lub „0,0”.

Napięcie to będzie kombinacją:
A) Spadek napięcia AC – spowodowany ustawieniami LCR V AC i wynikający z tego spadek napięcia AC na testowanym egzemplarzu (X=2 x PI x F x L)
I
B) Spadek napięcia DC – spowodowany prądem DC z 1000 DC i wynikającym z tego spadkiem V spowodowanym rezystancją DC na testowanym egzemplarzu.

Porady
1) Sprawdź, czy połączenia są dobre, ponieważ słabe styki lub niedoceniane przewody pomiarowe mogą dawać małą rezystancję styku, co może oznaczać większe napięcie stałe przy większych amperach.
2) Sprawdź, czy DC R Twojego testowanego egzemplarza jest odpowiedni.
3) Sprawdź, czy zmniejszenie LCR V AC zmniejsza łączną wartość V na tyle, aby usunąć PRZECIĄŻENIE
4) Sprawdź, czy w ustawieniach LCR masz opcję ALC (kontrola poziomu lub podobna) =ON