Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Kalibracja + weryfikacja AT5600

Przegląd procesów kalibracji i weryfikacji AT5600

Podstawowa zasada kalibracji

A. AT5600 jest kalibrowany przy użyciu urządzenia kalibracyjnego wyposażonego w impedancje odniesienia o wysokiej stabilności.
Proces ten realizowany jest przy użyciu kontrolowanego oprogramowania firmy Voltech, które jest udokumentowane na świadectwie kalibracji

B. Impedancje te są scharakteryzowane przy użyciu referencyjnego miernika LCR (Keysight E4980AL) i precyzyjnego multimetru (Keysight 3458A). Charakterystyka ta składa się z 850 kontrolowanych programowo pomiarów w zakresie od 20 Hz do 3 MHz

c. Miernik referencyjny LCR i precyzyjny multimetr są kalibrowane i weryfikowane w zalecanych przez producentów odstępach czasu przy użyciu akredytowanego organu kalibracyjnego ISO 17025, który wystawia certyfikaty kalibracji dla tych przyrządów.

Podstawowe zasady weryfikacji

A. Skalibrowany AT5600 jest następnie poddawany cyklom termicznym w komorze, chłodzony, a następnie weryfikowany przy użyciu urządzenia weryfikacyjnego wyposażonego w komponenty odniesienia o wysokiej stabilności.

B. To urządzenie weryfikacyjne wykorzystuje komponenty, które znacznie różnią się od komponentów używanych w uchwycie kalibracyjnym, aby zminimalizować możliwość błędnej weryfikacji błędu kalibracji.

C. Impedancje te są również niezależnie charakteryzowane i weryfikowane, jak opisano powyżej w 1b i 1c

Urządzenie weryfikacyjne AT5600
Urządzenie weryfikacyjne AT5600

Certyfikat kalibracji

A. Świadectwo kalibracji służy do sprawdzenia, czy miała miejsce kalibracja i weryfikacja.

B. Podsumowuje także wyniki weryfikacji i wyszczególnia identyfikowalne standardy stosowane w tych procesach