Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Edytor AT i serwer AT

Często zadawane pytania, wskazówki i porady

Kliknij nagłówek, aby rozwinąć lub zwinąć artykuły, sekcję sekcji.

Redaktor AT

(kliknij nagłówki, aby rozwinąć)

Testy można programować w dowolnej kolejności, a wyniki każdego pojedynczego testu będą niezależne od tego, gdzie się znajdują w programie.
Jednakże AT5600 ma 6 różnych źródeł zasilania i aby uzyskać najlepszy czas realizacji prędkości, zalecamy pogrupowanie testów przy użyciu poniższej tabeli.
Minimalizuje to zmiany w czasie pomiędzy różnymi źródłami.

Na przykład
LS RLP Z HPAC - wykona się szybciej niż
LS HPAC RLP Z - ponieważ HPAC należy do innej grupy niż pozostałe
Lub
R RLS MAGI VOC - wykona się szybciej niż
R MAGI RLS VOC - ponieważ MAGI i VOC należą do tej samej grupy

Testy w tej samej grupie można przeprowadzać w dowolnej kolejności, jednakże dalszy wzrost prędkości można osiągnąć w ramach grupy typu testu, utrzymując testy, które mają te same warunki – tj. te same węzły zasilane HI LO , to samo napięcie i tę samą częstotliwość .

Na koniec, najlepszą praktyką jest kończenie testów wysokiego napięcia na końcu, ponieważ pojemnościowy charakter niektórych testowanych części może mieć wpływ na bardziej czułe pomiary w trybie niskonapięciowych pomiarów LCR. Zapobiega to również możliwemu uszkodzeniu urządzenia. Większa prędkość wykonywania testów w stylu LCR oznacza także, że każdą awarię można wykryć szybciej (zwłaszcza w przypadku użycia funkcji „zatrzymaj w przypadku niepowodzenia”, aby zatrzymać program natychmiast po niepowodzeniu jednego testu w programie).
W poniższej tabeli znajduje się podsumowanie tych porad dotyczących najlepszej kolejności testów.

Pełne szczegóły w instrukcji AT Editor dot Net 2.4.13

Najlepsza prędkość grupowania i porządku w programie

Test

Opis testu

1

CTY

Ciągłość

1

R

Rezystancja uzwojenia prądu stałego

1

R2

Mecz oporu

2

LS

Indukcyjność szeregowa

2

płyta długogrająca

Indukcyjność równoległa

2

LL

Indukcyjność rozproszenia

2

RLS

Równoważna rezystancja szeregowa

2

RLP

Równoważny opór równoległy

2

L2

Dopasowanie indukcyjności

2

KĄT

Kąt fazowy impedancji

2

D

Współczynnik rozproszenia

2

QL

Współczynnik jakości

2

Z

Impedancja

2

C

Pojemność uzwojenia

2

C2

Dopasowanie pojemności

2

LVOC

Obwód otwarty niskiego napięcia

2

FAZA

Przeplatający się kąt fazowy

2

TR

Stosunek obrotów

2

TRL

Zamienia współczynnik według indukcyjności

3

ILOS

Utrata wtrąceniowa

3

LBAL

Równowaga podłużna

3

ODPOWIEDŹ

Pasmo przenoszenia

3

RLOS

Strata zwrotu

3

GBAL

Ogólna równowaga podłużna

4

LPB

Indukcyjność równoległa z odchyleniem

4

LSB

Indukcyjność szeregowa z odchyleniem

4

ZB

Impedancja z odchyleniem

5

MAGI

Prąd magnesujący

5

STW

Moc stresu

5

LZO

Napięcie obwodu otwartego

5

WAT

Moc

5

ILK

Prąd upływowy

5

PWRF

Współczynnik mocy

6

MAG

Prąd magnesujący (interfejs AC)

6

STRX

Moc naprężeniowa (interfejs AC)

6

VOCX

Napięcie obwodu otwartego (interfejs AC)

6

WATX

Moc (interfejs AC)

7

LPBX

Indukcyjność równoległa z odchyleniem (DC1000)

7

LSBX

Indukcyjność szeregowa z odchyleniem (DC1000)

7

ZBX

Impedancja z odchyleniem (DC1000)

8

IR

Rezystancja izolacji

8

SURG

Naprężenie udarowe

9

HPAC

Hi-Pot AC

9

HPDC

Hi-Pot DC

Jest to subtelny problem, który jest w zasadzie kacem po DOS/WINDOWS 95 dni.

HISTORIA
W momencie uruchomienia programu At Editor w 1997 r. nazwy plików na komputerach PC mogły mieć wyłącznie format „8.3”
tj. 8-znakowa nazwa i 3-znakowy typ pliku
Na przykład
TESTPROG.ATP
Lub
DOKUMENT.DOC
itp
Długie nazwy plików „mój program testowy.ATP” i „mój dokument słowny.DOC” nie były dozwolone.
Aby przezwyciężyć ówczesne ograniczenia systemu Windows i umożliwić naszym klientom korzystanie z numerów części własnej firmy, wdrożyliśmy następujące rozwiązania:
Pliki programu Voltech ATP miały nazwę pliku systemu Windows, która nadal odpowiadała „8.3”, ale kiedy edytor AT zapisywał program, RÓWNIEŻ zapisywał długo pożądaną nazwę programu WRAZ z plikiem.
Okna dialogowe Otwórz i Zapisz w edytorze At pokazywały „wewnętrzną” nazwę, a nie nazwę pliku systemu Windows.

NOTATNIK
Najlepiej i najłatwiej to zrozumieć, edytując dowolny plik ATP za pomocą NOTATNIKA
Tutaj widać, że NAZWA PLIKU to „TEST.ATP”, ale w pliku przechowywana jest NAZWA CZĘŚCI „NAZWA W PLIKU”

STARY REDAKTOR
Starsza wersja EDITORA (V3.30 i wcześniejsze) wyświetla nazwę części tak, jakby była to nazwa pliku
Większość użytkowników nie zdawała sobie sprawy, że coś takiego się dzieje.
Poniżej znajduje się okno dialogowe FILE OPEN pokazujące, że tak jest i wyświetlające „NAZWA W PLIKU”


NOWY REDAKTOR

Nowsze wersje AT EDITOR (V3.40 i nowsze) zawsze wyświetlają NAZWĘ PLIKU WINDOWS, korzystając ze standardowego okna dialogowego OTWIERANIA WINDOWS.
Zobacz poniżej


Wyświetlacz AT5600 / AT3600 / Ati
Modele AT3600, ATi i AT5600 używane za pośrednictwem serwera AT do przeglądania programów ZAWSZE wyświetlają „wewnętrzną” nazwę części, a nie nazwę pliku systemu Windows.
AKTUALIZACJA i WSKAZÓWKI

Prawdopodobnie nie będzie to problemem dla większości użytkowników, ponieważ od czasu wprowadzenia systemu Windows 98 utworzyli oni programy testowe i zarówno NAZWA WEWNĘTRZNA, jak i NAZWA PLIKU będą zgodne.
Programy można aktualizować w dowolnym pliku ATP, co do którego istnieje podejrzenie, że zawiera niezgodność

Sprawdzenie nazwy wewnętrznej w pliku przy użyciu notatnika jak powyżej i zmiana nazwy pliku systemu Windows na odpowiednią.
Lub
B, otwierając program w najnowszym edytorze i ZAPISZ JAKO nową nazwę pliku – spowoduje to zapisanie nowej nazwy pliku ORAZ zaktualizowanie nazwy wewnętrznej tak, aby była zgodna.

Nawet jeśli nie doświadczyłeś tego problemu i używasz najnowszego edytora, nigdy nie powinieneś zmieniać nazwy ani tworzyć kopii programu testowego, korzystając z normalnej funkcji „zmiany nazwy pliku” systemu Windows – spowoduje to zmianę nazwy pliku, ale nie zaktualizuje nazwy WEWNĘTRZNEJ.
Aby to osiągnąć, użyj funkcji ZAPISZ JAKO w EDYTORZE AT
Spowoduje to zapisanie pliku pod nową nazwą ORAZ jednoczesne zaktualizowanie nazwy wewnętrznej, aby była zgodna.


Szybkie znajdowanie ATP z niezgodnością nazwy pliku i wewnętrznych nazw programów
dotNET AT Editor — „Widok wsadowy opcji programu”
nowy edytor dotNET v4.xx zawiera także funkcję „Widok wsadowy opcji programu”
Spowoduje to odczytanie wszystkich programów w wybranym folderze i wyświetlenie opcji najwyższego poziomu.
Pokazuje także i porównuje NAZWĘ PLIKU z NAZWĄ PROGRAMU, dzięki czemu szybko znajduje wszelkie różnice.

Wiele nowoczesnych komputerów PC z systemem Windows umożliwia korzystanie z rozszerzonych wyświetlaczy, dzięki czemu drugi monitor może wyświetlać edytor AT na większym monitorze.

Odkryliśmy, że w niektórych przypadkach może to spowodować zawieszenie Edytora, a następnie konieczność „zabicia” aplikacji przez Menedżera zadań.
Można temu łatwo zapobiec, uruchamiając Edytor na drugim ekranie, ale nie na pełnym ekranie.

Proszę zobaczyć załączone zrzuty ekranu.
Edytor został oczywiście napisany na długo zanim koncepcja rozszerzonych wyświetlaczy stała się powszechna, dlatego przepraszamy wszystkich użytkowników, którzy doświadczyli tego problemu
Zostało to odnotowane i rozwiązane w nowym edytorze DotNET AT w przyszłych wydaniach.

1 grudnia 2021 r. — problem został rozwiązany w nowym edytorze dotNET AT Editor

TEST TR i limity % > 1000
W edytorze At dla testu TR występuje niewielki błąd
Umożliwi to wprowadzenie limitów % >1000, lecz przy próbie ponownego otwarcia zapisanego programu Edytor zgłasza komunikat: „Znaleziono błędy w następnej sekcji programu”

A) Aby uratować uszkodzony program zapisany z >1000 na TR%
1) Otwórz. atp, używając edytora tekstu, takiego jak note jako Notatnik.
2) W teście TR usuń „K” z określonego przełożenia obrotów dla przewodu pierwotnego i wtórnego i ZAPISZ plik.
3) Kliknij dwukrotnie program (.atp), aby go otworzyć. Teraz będziesz mógł ponownie otworzyć program


B) Obejście problemu — użycie limitów współczynnika %
1) Wybierz test współczynnika zwojów.
2) podziel stosunek zwojów przez 1000 tak, aby obie liczby były mniejsze niż 1000, ale stosunek liczbowy był taki sam
np. zamiast wejść
1550:1240
Wchodzić
1,550 : 1,240
3) Powtórz w przypadku pozostałych testów TR w programie.
4) Kliknij ZAPISZ, aby zapisać zmiany i zamknąć Edytor. Program można teraz normalnie uruchomić ponownie


C) Obejście problemu — użycie limitów współczynnika #
1) Kliknij dwukrotnie program (.atp), aby go otworzyć, i wybierz Test współczynnika zwojów.
2) Ustaw wymaganą liczbę zwojów obwodu pierwotnego i wtórnego, klikając symbol „#”.
Limity „#” POZWALAJĄ NA bezproblemowe użycie >1000.
3) Zrób to samo z pozostałymi testami TR w programie.
4) Kliknij ZAPISZ, aby zapisać zmiany i zamknąć Edytor. Program można teraz normalnie uruchomić ponownie

1 grudnia 2021 r. — problem został rozwiązany w nowym edytorze dotNET AT Editor

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego skutkuje komunikatem „Nie można zapisać danych klienta, operacja pobierania została przerwana”
Zwykle oznacza to, że plik .abs oprogramowania sprzętowego AT znajduje się w katalogu TYLKO DO ODCZYTU lub w katalogu chronionym przez system Windows
Podczas procesu aktualizacji Edytor (po cichu) łączy plik oprogramowania sprzętowego z testami włączonymi w urządzeniu, aby utworzyć niestandardowy plik, który następnie pobiera do urządzenia.
Upewnij się, że plik AT36.ABS znajduje się na pulpicie, rozpakowany i nie TYLKO DO ODCZYTU.
Win 10/11 chroni folder główny c:/ i pliki programów, więc to może być również przyczyną.

Należy pamiętać, że proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego AT3600 + ATi może zostać zaktualizowany wyłącznie za pomocą wersji 3.xx edytora. Nie jest obsługiwana w wersji 4.xx.
v4.xx At Editor będzie wspierać tworzenie i wykonywanie programów dla AT3600 + Ati

Serwer AT

Czy mogę używać serwera AT do zapisywania bezpośrednio w bazie danych AZURE hostowanej w chmurze?

Tak, można to łatwo zrobić.
Jedynym problemem, o którym należy pamiętać, jest to, że platforma Azure wymaga do działania „indeksów klastrowych”, które nie są ustawiane automatycznie podczas importowania bazy danych MDB do platformy AZURE.
Załączony plik przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji i importu tradycyjnej bazy danych ACCESS MDB do platformy AZURE oraz wyjaśni, jak konwertować indeksy.
Oczywiście Twoja konkretna konfiguracja platformy Azure może wymagać dodatkowych zabezpieczeń zapewnianych przez Twój dział IT.

Zobacz dokument PDF tutaj

Ogólny

(kliknij nagłówki, aby rozwinąć)

Odkryliśmy, że nie wszystkie adaptery USB-RS232 są sobie równe!

Niektóre wyraźnie działają lepiej niż inne, niektóre są kuloodporne, a niektóre okazują się problematyczne w najlepszych momentach. Oto kilka zaleceń dotyczących jednostek, o których wiemy, że działają, oraz kilka ostrzeżeń dotyczących jednostek, o których wiemy, że są mniej skuteczne.
Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest mieć adapter z 2 portami (lub większy), aby zarówno AT Server, jak i AT Editor mogły być podłączone jednocześnie przez RS232. Używanie adaptera z jednym portem oznacza konieczność zamiany kabli przy każdej zmianie aplikacji, chociaż ostatnio komputery PC mają więcej portów USB, a także wieloportowe koncentratory USB są tanie i łatwe w dodaniu.

Czasami zdarzają się problemy, gdy konkretna wersja systemu Windows (zwłaszcza WIN7) i zestaw chipów adaptera mogą odgrywać rolę w stabilności komunikacji

Odkryliśmy, że zestawy chipów „Prolific” są główną przyczyną wielu problemów z konwerterami USB-RS232 używanymi w systemach AT. Nie oznacza to, że są złe dla wszystkich zastosowań, po prostu zaobserwowaliśmy problemy ze sprzętem AT i tymi chipsetami.

Ponieważ AT3600 / AT5600 generuje wysokie napięcie i jest powszechnie używany w środowiskach, w których występuje wysokie napięcie i zakłócenia EMC, zalecamy użycie optycznie izolowanego konwertera USB-RS232.

Konkretne porady dotyczące modelu
Znane dobre adaptery

Voltech zaleca konwerter STAR TECH, który jest droższy, ale zapewnia lepszą wydajność w hałaśliwym środowisku EMC. Jest to 1-portowy przemysłowy adapter szeregowy USB na RS232 z izolacją 5 KV i ochroną ESD 15 KV
Model # ICUSB232IS (ostatnio zastąpiony przez # ICUSB232FIS)
Zobacz www.startech.com

Znane są również dobre adaptery...
Model Trip-Lite Keyspan USA-19HS
FTDI CHIPI-X10 - FARNELL #2352019 lub NEWARK #05X9702
Roline USB2-Rs232 12.02.1048
RedCOM USB-8COM (1 USB-8 RS232 — idealne rozwiązanie dla wielu terminali AT na jednym serwerze)
BrainBox US-279 (1 USB-8 RS232 — idealne rozwiązanie dla wielu terminali AT na jednym serwerze)


Znane złe adaptery


Wszystko z zestawem chipów Prolific.

To zawiera...
Trip-Lite U209-000-R
I
Trendnet TU-S9.

Uwaga: Wiadomo, że Win7 jest znacznie mniej niezawodny w przypadku adapterów USB niż WIn10/Win 8
Jeśli rzeczywiście zauważysz problemy z innym konkretnym modelem lub odniesiesz sukces w przypadku innego konkretnego modelu, daj nam znać, a dodamy go do tej listy.