Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Skrócona instrukcja obsługi - DC1000A + HP / Agilent HP4284

Korzystając z przewodów pomiarowych dostarczonych z DC1000 i miernikiem LCR, można łatwo skonfigurować miernik 4284A do testowania dowolnej cewki indukcyjnej przy rzeczywistym obciążeniu polaryzacyjnym DC.
Ta sama rada dotyczy również starszego modelu DC1000.

PRZYGOTOWANIE I ROZGRZEWKA

Podobnie jak w przypadku każdego sprzętu pomiarowego, należy poczekać 30 minut, aby zarówno DC1000, jak i LCR się rozgrzały, aby zapewnić stabilne odczyty.


Włącz DC1000A, podłączając system blokad do portu Interlock IN z tyłu urządzenia lub użyj wtyczki Interlock Override dostarczonej wraz z urządzeniem.

PRZYGOTOWANIE I ROZGRZEWKA
PRZYGOTOWANIE I ROZGRZEWKA
Kompensacja obwodu otwartego
Ustawionym

1 Usuń wszystkie UUT (testowane jednostki).
2 Staraj się trzymać wszystkie przewody pomiarowe w tej samej pozycji, w której znajduje się testowany egzemplarz.
3 Włącz DC1000A .
4 Ustaw DC1000A na 0,00A , w razie potrzeby za pomocą pokrętła.
5 Ustaw wyjście DC1000A na ON (naciśnij przycisk „wyjście”).
6 Pozostaw okablowanie skonfigurowane w ten sposób i przejdź do następnego kroku.

Kompensacja obwodu otwartego: konfiguracja
Kompensacja obwodu otwartego: konfiguracja
B) Kompensacja obwodu otwartego w HP4284A

1 Na HP4284A naciśnij przycisk MEAS SETUP .
2 Użyj klawiszy programowalnych po prawej stronie wyświetlacza, aby wybrać KOREKCJĘ (patrz ilustracja po prawej).

KOREKTA
KOREKTA

3 Używając klawiszy strzałek, przesuń kursor w dół na OPEN.
4 Naciśnij klawisz programowy obok ON , aby włączyć korekcję otwartego obwodu HP4284A.
5 Naciśnij przycisk programowy obok MEAS OPEN i poczekaj.
6 Proces kompensacji może zająć 60-120 sekund, podczas którego HP dokona kompensacji na wszystkich częstotliwościach.
7 Pod koniec tego procesu HP wyświetli komunikat „ Otwórz pomiar zakończony ” w prawej części ekranu.

OTWARTY pomiar zakończony
OTWARTY pomiar zakończony
Kompensacja zwarcia
Ustawionym

1 Załóż zwarcie pomiędzy wszystkimi przewodami. Idealnie nadaje się do tego szyna zbiorcza lub gruby drut miedziany, ponieważ zapewni dobry kontakt ze wszystkimi czterema zaciskami. Staraj się trzymać wszystkie przewody pomiarowe w tej samej pozycji , w której znajduje się testowany egzemplarz.
2 Włącz DC1000A .
3 Ustaw DC1000A na 0,00A , w razie potrzeby za pomocą pokrętła.
4 Ustaw wyjście DC1000A na ON (naciśnij przycisk „wyjście”).
5 Pozostaw okablowanie skonfigurowane w ten sposób i przejdź do następnego kroku.

Kompensacja zwarć: konfiguracja
Kompensacja zwarć: konfiguracja
B) Kompensacja zwarcia w HP4284A

1 Przesuń kursor za pomocą klawiszy strzałek w dół do opcji SKRÓT.
2 Naciśnij klawisz programowy obok ON , aby włączyć korekcję zwarcia HP4284A.
3 Naciśnij klawisz programowy obok POMIAR KRÓTKI i poczekaj.
4 Proces kompensacji może zająć 60-120 sekund, podczas którego HP dokona kompensacji na wszystkich częstotliwościach.
5 Na zakończenie tego procesu po prawej stronie ekranu HP wyświetli komunikat „ KRÓTKI pomiar zakończony ”.

Kompensacja zwarcia w HP4284A
Kompensacja zwarcia w HP4284A
Pomiar pod obciążeniem
Ustawionym

Po skompensowaniu LCR dla przewodów i DC1000 można przystąpić do wykonywania pomiarów pod obciążeniem.


1 Wyłącz wyjście DC1000A .
2 Dodaj testowany egzemplarz z powrotem do obwodu, starając się utrzymać przewody pomiarowe w tej samej pozycji , co podczas kompensacji).
3 Za pomocą pokrętła wybierz wymagany prąd polaryzacji DC.
4 Włącz prąd polaryzacji DC, naciskając przycisk OUTPUT.

Pomiar pod obciążeniem: konfiguracja
Pomiar pod obciążeniem: konfiguracja
B) Wykonanie pomiarów

1 Naciśnij DISPLAY FORMAT na HP4284A, aby powrócić do ekranu głównego.

2
Używając kursorów, przejdź w dół do FUNC i wybierz parametry, które chcesz zmierzyć za pomocą klawiszy programowalnych.
W tym przykładzie wybraliśmy Ls (indukcyjność) i Rs (rezystancję).

3
Przesuń ponownie kursor w dół do FREQ , a następnie wprowadź żądaną częstotliwość.
Jeśli używasz klawiatury numerycznej do wprowadzenia częstotliwości, pamiętaj o naciśnięciu ENTER , aby zaakceptować częstotliwość.
Tutaj wybraliśmy 200 Hz.

200 Hz
200 Hz

4 Ponownie przesuń kursor w dół do POZIOM i wprowadź wymagane napięcie.
W tym przykładzie wybraliśmy 1,00 V.

5
Poziom polaryzacji prądu stałego można regulować w czasie rzeczywistym przy włączonym wyjściu DC1000 i podczas wykonywania pomiarów przez HP4284A za pomocą pokrętła na DC1000A.

6
W naszym przykładzie (zdjęcie po prawej) indukcyjność przy polaryzacji 0 A DC wynosi 12,29 mH.

 Odchylenie prądu stałego 0A wynosi 12,29 mH
Odchylenie prądu stałego 0A wynosi 12,29 mH

7 Gdy poziom polaryzacji DC wzrośnie powyżej punktu nasycenia rdzenia, indukcyjność transformatora spada (patrz zdjęcie po prawej, 512uH przy 3A DC ).

512uH przy 3A prądu stałego
512uH przy 3A prądu stałego
NAJLEPSZE PRAKTYKI / PRZYPOMNIENIA

NIE podłączaj ani nie odłączaj testowanego egzemplarza lub 4284A, gdy DC1000A działa i jest WŁĄCZONY.
• Zawsze usuwaj prąd polaryzacji DC, wyłączając przycisk OUTPUT przed odłączeniem testowanego egzemplarza lub LCR
• Zawsze staraj się utrzymywać wszystkie przewody w tej samej pozycji , aby poprawić dokładność kompensacji, a tym samym dokładność pomiarów
• Aby uzyskać najlepszą wydajność przy F>50 K Hz, połącz gniazdo uziemienia z przodu DC1000 z gniazdem uziemienia miernika LCR
• Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące kompensacji i ogólnego użytkowania można znaleźć w dokumentacji użytkownika modelu 4284A.

Jeśli widzisz przerywany lub ciągły komunikat „PRZECIĄŻENIE” na ekranie LCR

Jest to w zasadzie wbudowana ochrona LCR
Jeśli „widzi” więcej niż 2 V na własnych zaciskach, odczytuje przeciążenie.
Będzie to kombinacja:
A) Spadek napięcia AC – spowodowany ustawieniami LCR V AC i wynikający z tego spadek napięcia AC na testowanym egzemplarzu (X=2 x PI x F x L)
I
B) Spadek napięcia DC – spowodowany prądem DC z DC1000 i wynikającym z tego spadkiem V spowodowanym rezystancją DC na testowanym egzemplarzu.

Porady
1) Sprawdź, czy połączenia są dobre, ponieważ słabe styki lub niedoceniane przewody pomiarowe mogą dawać małą rezystancję styku, co może oznaczać większy spadek napięcia stałego przy większych amperach.
2) Sprawdź, czy DCR Twojego testowanego egzemplarza jest odpowiedni.
3) Sprawdź, czy zmniejszenie LCR VAC zmniejsza łączną wartość V na tyle, aby usunąć PRZECIĄŻENIE
4) Sprawdź, czy w ustawieniach LCR masz DC ISO=ON i ALC=ON