Obsługiwane przez Tłumacz Google

Pamiętaj, że włączyliśmy funkcję Tłumacz Google dla Twojego kraju.

Jest to tłumaczenie maszynowe i może nie być idealne we wszystkich przypadkach.

Możesz wyłączyć tę opcję w dowolnym momencie i powrócić do oryginalnego języka angielskiego, wybierając opcję „Angielski” u góry rozwijanego menu.

Korzystanie z wielu jednostek DC1000

Zautomatyzuj swoje testy R+D za pomocą bezpłatnego oprogramowania. Skaluj swoją aktualną pojemność DC, kiedy potrzebujesz

Korzystanie z wielu zasilaczy prądu stałego DC1000A

Możliwość układania w stos — łatwo zwiększa prąd testowy do 250 A DC

Każdy DC1000A może zapewnić polaryzację DC 0-25 A, aby sprawdzić wydajność nasycenia materiału rdzenia. Można to dodatkowo rozszerzyć, używając wielu jednostek równolegle z testowaną jednostką.
Tej techniki można używać ręcznie lub za pomocą poleceń RS232. W obu przypadkach użycia operator (lub oprogramowanie) kontroluje ułożone jednostki tak, jakby były jedną jednostką.

Natychmiast dodaj dodatkowy zakres testowy, kiedy go potrzebujesz

Działa to, jeśli jesteś klientem AT i chcesz kontrolować wiele jednostek za pomocą programu testowego AT lub jeśli chcesz używać wielu DC1000A z własnym miernikiem LCR ręcznie lub za pomocą oprogramowania DC Sweep.

Układanie jednostek w stos jest proste – podłączając komunikację do każdej jednostki, jedna z nich staje się masterem i kontroluje inne jednostki podrzędne. Połączenie 2 jednostek razem dałoby możliwość wygenerowania 50 amperów, 3 jednostek dałoby 75 amperów i tak dalej.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Precyzyjne źródło prądu stałego DC1000A jest wyposażone w unikalną opatentowaną technologię, która pozwala na jego użycie z dowolnym miernikiem LCR, zmniejsza prądy błędów o współczynnik 10 i umożliwia połączenie do 20 jednostek w celu uzyskania prądów polaryzacji do 500 A.

W tym przewodniku wyjaśniono, jak skonfigurować środowisko do korzystania z wielu urządzeń DC1000 z miernikiem LCR.
Jako przykładową konfigurację połączymy razem trzy DC1000A, aby zapewnić do 75 A, podczas pomiaru za pomocą miernika LCR.

1 PODŁĄCZ RS232 I BLOKADY

Używając prostych przewodów MF 77-046 9w-9w dostarczonych z urządzeniem:

1 Podłącz RS232 OUT z pierwszego DC1000 do RS232 IN na drugim DC1000
2 Podłącz RS232 OUT z drugiego urządzenia do RS232 IN na trzecim DC1000. Pierwsza jednostka automatycznie stanie się jednostką „MASTER” i będzie sterować innymi jednostkami w łańcuchu. Jest to potrzebne, nawet jeśli nadal sterujesz DC1000 ręcznie

3 Włóż system blokad lub wtyczkę obejścia blokady do wejścia Interlock IN na pierwszym urządzeniu
4 Połącz Interlock OUT na pierwszym urządzeniu z Interlock IN na drugim urządzeniu
5 Połącz Interlock OUT na drugim urządzeniu z Interlock IN na trzecim urządzeniu

RS232 + łańcuch blokady bezpieczeństwa
RS232 + łańcuch blokady bezpieczeństwa

2 KOMPENSACJA OTWARTEGO OBWODU

1 Usuń wszystkie UUT (testowana jednostka)

2 Podłącz równolegle wyjścia DC1000 za pomocą dostarczonych przewodów pomiarowych. Upewnij się, że przewody są wspólne w punkcie styku z testowanym egzemplarzem. Staraj się, aby wszystkie przewody pomiarowe znajdowały się w tej samej pozycji, w jakiej znajduje się testowany egzemplarz

3 Włącz mierniki DC1000s i LCR i pozwól im się rozgrzać przez 30 minut

4 Ustaw prąd polaryzacji na 0,00 A , używając pokrętła na MASTER DC1000 , jeśli to konieczne

5 W urządzeniu MASTER ustaw wyjście DC1000 na ON , naciskając przycisk „output”. Zapalą się zielone diody LED OUTPUT na wszystkich trzech urządzeniach. Zapalą się również pomarańczowe diody REMOTE na dwóch jednostkach podporządkowanych, wskazując, że są one sterowane przez jednostkę nadrzędną

6 Wykonaj kompensację przerwy w obwodzie na swoim mierniku LCR (czasami nazywaną „ Korekcją przerwy w obwodzie ”)

7 Pamiętaj o kompensacji dla wszystkich częstotliwości , na których chcesz mierzyć

8 Po zakończeniu naciśnij przycisk Master OUTPUT , aby WYŁĄCZYĆ wszystkie DC1000

KOMPENSACJA OBWODÓW OTWARTYCH
KOMPENSACJA OBWODÓW OTWARTYCH

3 KOMPENSACJA ZWARCIA

1 Załóż zwarcie między wszystkimi przewodami. Szyna zbiorcza lub gruby drut miedziany są do tego idealne, ponieważ zapewnią dobry kontakt wszystkim czterem zaciskom. Staraj się, aby wszystkie przewody pomiarowe znajdowały się w tej samej pozycji , w jakiej znajduje się testowany egzemplarz

2 Ustaw DC1000A na 0,00A , używając pokrętła w razie potrzeby

3 W urządzeniu MASTER ustaw wyjście DC1000 na ON , naciskając przycisk „output”. Wszystkie trzy zielone diody OUTPUT zaświecą się. Zapalą się również pomarańczowe diody REMOTE na dwóch jednostkach podrzędnych, wskazując, że są one sterowane przez jednostkę nadrzędną

4 Wykonaj kompensację zwarcia na mierniku LCR (czasami nazywaną „ Korekcją zwarcia ”)

5 Pamiętaj o kompensacji dla wszystkich częstotliwości , na których chcesz mierzyć

6 Po zakończeniu naciśnij przycisk Master OUTPUT , aby WYŁĄCZYĆ wszystkie DC1000

KOMPENSACJA ZWARCIA
KOMPENSACJA ZWARCIA

4 WYKONYWANIE POMIARÓW

Po skompensowaniu LCR dla odprowadzeń i DC1000 można wykonać pomiary pod obciążeniem.

1 Wyłącz wyjście DC1000

2 Podłącz testowany egzemplarz z powrotem do obwodu, starając się utrzymać przewody pomiarowe w tej samej pozycji , co podczas kompensacji

3 Wybierz żądany prąd polaryzacji DC za pomocą pokrętła na urządzeniu MASTER

4 Jednostki Slave dostosują się automatycznie. W pokazanym przykładzie każda jednostka dostarcza 15 A , aby uzyskać całkowity prąd polaryzacji DC WYKONYWANIE POMIARÓW

5 Włącz prąd polaryzacji DC, naciskając OUTPUT na urządzeniu MASTER

6 Wykonaj pomiary za pomocą LCR

7 Regulacja poziomu polaryzacji DC może być dokonana, gdy wyjście jest włączone (a LCR dokonuje pomiaru) za pomocą pokrętła na jednostce głównej

45 amperów generowanych przez 3 ułożone w stosy DC1000 przez sterowanie tylko nadrzędnym.
45 amperów generowanych przez 3 ułożone w stosy DC1000 przez sterowanie tylko nadrzędnym.

5 NAJLEPSZE PRAKTYKI / OSTRZEŻENIA

• NIE WOLNO odłączać testowanego egzemplarza lub LCR podczas pracy DC1000

• Zawsze usuwaj prąd polaryzacji DC, wyłączając przycisk OUTPUT przed odłączeniem UUT lub miernika LCR

• Staraj się zawsze utrzymywać wszystkie przewody w tej samej pozycji, aby poprawić dokładność kompensacji, a tym samym dokładność pomiarów

NIGDY nie łączyć łańcuchowo przewodów z urządzenia do urządzenia. Każdy kabel może przenosić tylko 25 A. Dlatego przewody muszą być połączone w testowanym egzemplarzu za pomocą szyny zbiorczej lub podobnego elementu, który może przenosić maksymalny prąd, jaki chcesz zastosować.

NAJLEPSZE PRAKTYKI / OSTRZEŻENIA
NAJLEPSZE PRAKTYKI / OSTRZEŻENIA

Jakieś pytania ?

Skorzystaj z poniższego formularza, aby zadać wszelkie pytania dotyczące korzystania z oprogramowania DC1000A + do testowania transformatorów, cewek indukcyjnych i dławików, aby zagwarantować jakość na etapie projektowania